Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Projekt Scary Seafood

Hållbarhet, värdehöjande och entreprenörskap är nyckelord.

Scary Seafood syftar till att ta till vara nya marina resurser i våra kustvatten. Det kan handla om djur och alger som är vanliga men som saknar ekonomiskt värde idag. Det kan handla om bifångster som inte landas idag eftersom det inte finns någon efterfrågan. Det kan också handla om biprodukter från beredningsindustrin. Projektet ska bidra till ett hållbart nyttjande av marina resurser, och stimulera utveckling inom branscher som fiske, vattenbruk, restaurang och turism.

Målet med projektet är

 1. att leverera en rapport som beskriver möjligheter med marina alger och djur som vi i dagsläget inte nyttjar,
 2. att det har bildats ett nätverk av aktörer i Bohuslän som har intresse av att samarbeta kring Scary Seafood.

Arbetsgång

 • Välja ut vilka arter av djur och alger vi ska fokusera på. 
 • Litteraturstudier för att samla bakgrundsinformation om utvalda arter.
 • Kartlägga intressenterna – vilka är entreprenörerna?
 • Intervjuer med intressenterna/entreprenörerna
 • Arrangera en workshop med intressenter
 • Arrangera ett slutseminarium

En konkret handbok

Projektet ska ta fram en rapport som beskriver kunskapsläget för tänkbara arter utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Rapporten ska beskriva både möjligheter och hinder för att få produkten från hav till tallrik, och fungera som ett uppslagsverk för entreprenörer/företagare. Ur innehållet:

 • tillgång och beståndsstorlekar,
 • rekommendationer kring uttag och förvaltning,
 • hur råvaran ska produceras och vilka tillstånd som krävs för att fiska, odla, plocka/skörda,
 • om det redan idag finns någon som plockar eller odlar,
 • finns det bifångster inom fisket som skulle kunna nyttjas?
 • hur ser leverantörsledet ut (mottagningsanläggningar som är livsmedelsgodkända, grossister osv),
 • efterfrågan och marknad. Vem är kunden, prisbild osv. Vilka volymer efterfrågas?
Senast uppdaterad: 2018-04-12 09:40