Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkan och projekt

Maritima klustret i Västsverige arbetar för att stärka och utveckla den maritima sektorn i Västra Götaland genom att öka möjligheterna för hållbara innovationer och kunskapsbaserad tillväxt. Nedan presenterar vi samverkansplattformar kopplade till vår verksamhet och pågående innovations- och utvecklingsprojekt inom klustret.

Centrum för hav och samhälle

Centrum för hav och samhälle bildades 2015 i syfte att samla och synliggöra all den havsrelaterade verksamhet som bedrivs vid Göteborgs universitet.  Centrum för hav och samhälle representerar Göteborgs universitet i en rad olika samarbeten med exempelvis myndigheter, organisationer och näringsliv. De medverkar även i ett antal internationella, regional och lokala samarbeten. gu.se/hav-samhalle

Innovatum

Innovatum är en Science Park som arbetar med att bredda och stärka näringslivet i Västsverige, och väcker ungas nyfikenhet för teknik och kreativ industri. Innovatum har i uppdrag att arbta med utveckling och samverkan inom marina livsmedel och marin bioteknik i Västra Götaland.
innovatumsciencepark.se

Kristineberg Center för marin forskning och innovation

Kristineberg Center är en forsknings- och innovationsmiljö för blå tillväxt på Kristinebergs marina forskningsstation i Fiskebäckskil.  Ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE och Lysekils kommun.
Kristinebergcenter.se

Lighthouse

Lighthouse är en samverkansplattform för forskning- utveckling och innovation inom den maritima sektorn. Här arbetar näringsliv, myndigheter, akademi och institut tillsammans för en konkurrenskraftig, hållbar och säker maritim sektor. 
Lighthouse.nu

Marint gränsforum Skagerrak

Det övergripande målet med projektet Marint gränsforum Skagerrak är att skapa goda förutsättningar för den marina näringen att växa. Projektet drivs av Svinesundskommittén i samarbete med bland annat Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgs universitet samt en rad norska parter. 
svinesundskommitten.com

Maritim Utveckling i Bohuslän

Projektet skapar förutsättningar för små- och medelstora företag att stärka sin professionalitet, hållbarhet och innovationskraft. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen. Ansvarig för projektet är Tillväxt Norra Bohuslän, en samverkansarena för kommunerna Lysekil, Sotenäs, Strömstad och Tanum. Dessa kommuner är medfinansiärer tillsammans med Göteborgs universitet.
tillvaxtbohuslan.se

Företagsarenor Väst

Företagsarenor väst är en samverkansplattform för företag, kommuner, forskare och offentlig sektor. Företagsarenor Väst erbjuder en lokal mötesplats med affärscoachning, kompetensutveckling och en direkt väg till de kommunala funktionerna. Dessutom kanaliseras kontakter med regionala testsiter, det regionala företagsfrämjarstödet och forskarvärlden. Initativet är en förlägning av och ett resultat från Maritim Utveckling i Bohuslän.
företagsarenor.se

Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning, Swemarc

Swemarc är ett av Göteborgs universitets sex tvärvetenskapliga centrum som verkar för samverkan för hållbart marint vattenbruk. Swemarc samverkar bland annat med näringslivet, myndigheter och vattenbruksorganisationer för att sprida forskningsresultat och bidra till ökad kunskap om vattenbrukets roll i samhället.
Swemarc.gu.se

Offshore Väst

OffshoreVäst är en samverkansplattform inom marin energi som drivs av  medlemmarna och består av representanter från industri, akademi och myndigheter. Västra Götalandsregionen bidrar med delfinansiering. OffshoreVäst arbetar för att stärka och utveckla svensk industri inom offshoreområdet, med ett huvudsakligt fokus på energisektorn.
offshorevast.se

SARGASSO

SARGASSO är en öppen maritim innovations- och samarbetsplattform som kopplar ihop din utmaning eller idé med rätt person för att hitta lösningar, partnerskap eller skapa affärer.
www.sargasso.blue

SCOOT – Swedish Centre for Ocean Observing Technology

SCOOT är ett infrastrukturprojekt som utvecklar marin expertis och tillgängliggör marin infrastruktur till små och medelstora företag i Västsverige. SCOOT hjälper små- och medelstora företag i Västsverige inom utveckling av automation, sensorteknik, kommunikation och angränsande områden inom havsteknologi.
scootech.se

Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF)

SMTF är en nätverksorganisation som verkar för att främja svensk marinteknik både nationellt och internationellt. Arbetar med alla inriktningar inom den svenska marintekniska näringen, exempelvis fritidsbåtssektorn, offshore och sjöfart.
smtf.se

Innovations- och utvecklingsprojekt

Biosfärområde Bohuslän

Tillsammans med Uddevalla och Lysekils kommuner samt Göteborgsregionen och Sjuhärads kommunalförbund har medarbetare från Göteborgs universitet startat ett projekt för att skapa ett UNESCO biosfärområde i Bohuslän. Projektet är ett resultat av samarbetet i Maritima klustret i Västsverige samt projekten Blå översiktsplan och Mellankommunal kustzonplanering. GU-medarbetarna är verksamma i ämnesområdena marknadsföring, kulturgeografi och juridik.
Ladda ner förstudien (pdf) >>

Hållbart båtliv

Gruppen Hållbart båtliv är ett samarbete mellan flera olika organisationer, däribland Svenskt marintekniskt forum (SMTF), Business region Göteborg (BRG), Havsmiljöinstitutet, Tillväxt norra Bohuslän och Göteborgs universitet. Gruppen har i tidigare arbete kring hållbart båtliv identifierat kommuner som en av de viktigaste aktörerna för att göra båtlivet mer hållbart.

Innovationsarena inom turism

Maritim utveckling i Bohusläns delprojekt att skapa en innovationsarena för maritim turism handlar om en mötesplats som är en naturlig koppling mellan näringsliv, forskning och andra aktörer som vill främja de maritima näringarna och Maritima klustret.

http://www.tillvaxtbohuslan.se/mub/innovationsarena/

Scary Seafood - den nya maten från havet

Vill du vara med och utveckla nya bohuslänska smaker och matupplevelser? Då är Scary Seafood något för dig! Trollhummer, strandsnäcka, sjögurka, hästräka, sockertare. I Bohusläns salta vatten finns djur och alger som går utmärkt att äta men som de flesta av oss aldrig har smakat. Tillsammans med lokala aktörer vill vi utveckla nya matprodukter från havet baserade på råvaror som inte används idag. Med kunskap om arternas biologi skapar vi ett hållbart nyttjande. Visionen är att bidra till företagsutveckling och att locka nya besökare till Bohuslän med spännande matupplevelser.

www.maritimaklustret.se/scary-seafood >>


Senast uppdaterad: 2021-09-10 10:51