Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Test Site Akvamarin

I förstudien har vi gjort en omfattande omvärldsanalys för att kartlägga: 1) nationella projekt som de senaste åren har bedrivits inom området, vilka projekt som funnits inom EU och inom nordiska länder utanför EU (Norge, Färöarna, Island); 2) befintliga test- och demoverksamheter och deras driftsmodeller i framförallt Sverige. Förstudien presenterar också en omfattande kvalitativ och kvantitativ kartläggning av flöden av biprodukter genererade inom svensk fiske- och beredningsindustri som idag inte vidareförädlas i någon större utsträckning, men som skulle kunna beredas till mer högvärdiga produkter. Även bifångster har täckts in i inventeringen. De företagen som intervjuades genererade 25 000 ton sjömatsbiprodukter vilket överskrider både den årliga produktionen i vattenbruk (12 000 ton) och den totala fångsten av torsk (11 600 ton) i Sverige. Svenska sjömatsföretag generar ca 16 000 ton biprodukter utomlands.


Senast uppdaterad: 2023-03-17 12:59