Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Verktyget om påverkan på de Globala målen sprids globalt

Anders Ahlbäck, projektledare för verktyget och anställd vid Göteborgs centrum för hållbar utveckling

Webbverktyget för att beskriva påverkan på de globala målen har nu passerat 1000 användare. Efter knappt ett år online har verktyget fått oväntat stor spridning, både geografiskt och branschmässigt. Många lärdomar har gjorts och nu planeras en guide för att stötta just flera olika typer av användare. Maritima klustret i Västsverige har varit med och stöttat utvecklingen av verktyget som också används vid våra årskonferenser.

Det har snart gått ett år sedan webbversionen av verktyget lanserades. Verktyget, med det engelska namnet SDG Impact Assessment Tool, har sedan dess spridits som ett frö i vinden. Det har nått långt utanför Sveriges gränser och spridits till långt fler typer av verksamheter än förväntat. Bland användarna går det exempelvis att hitta riskkapitalbolag, innovationskontor, universitet, småföretag, hållbarhetskonsulter och kommunala bolag.

Den gemensamma nämnaren är att de är verksamheter med intresse för att identifiera och beskriva relevanta hållbarhetsperspektiv med utgångspunkt i Agenda 2030. Där erbjuder verktyget ett strukturerat angreppssätt med målsättningen att utvärdera påverkan på de Globala målen som en del av ett förändringsarbete.

Anders Ahlbäck är anställd vid Göteborgs centrum för hållbar utveckling och är projektledare för verktyget. Han har utvecklat metodiken och sett till att verktyget nu finns fritt tillgängligt online. När lanseringen skulle ske, ville han skynda långsamt.

– Man kan väl säga att vi valde att göra en smyglansering och inte slå på stora trumman för mycket. Hållbar utveckling är komplext och vi har stor respekt för att olika typer av verksamheter har olika förutsättningar att ta sig an de Globala målen. Vårt verktyg är enkelt att hantera men utmanade att ta sig igenom och vi vill lyssna in hur användarna upplever det. Vi är lite förvånade men också stolta över att det har spridit sig så mycket ändå.

Anders har under det senaste året försökt fånga upp användares frågor, synpunkter och idéer. Han säger att det har varit mycket lärorikt och särskilt ett behov har utkristalliserats.

– Det är många som vill att vi ska komma till deras verksamhet och hålla i en workshop om verktyget och det är inte riktigt tanken. Visst vill vi hjälpa till i den mån vi kan men för att verktyget ska få riktigt stort genomslag, behöver det kunna stå på egna ben. Vi är inte tillräckligt många för att kunna erbjuda workshoppar till alla. Därför behöver vi tänka om lite grann.

För att underlätta för användare att i högre grad själva ta sig an verktyget, kommer Anders under nästa år leda arbetet med att ta fram en mer detaljerad användarguide än de instruktioner som finns på webbsidan.

– I en sådan guide vill vi förklara lite mer om konceptet och särskilt lyfta fram exempel på hur olika verksamheter kan tänka när de ska göra en självutvärdering mot de Globala målen.

Verktyget har fått internationell spridning med hjälp av nätverket SDSN Northern Europe. Dels har det presenterats för medlemmarna i de nordiska länderna, dels har det visats upp för det globala nätverket på konferenser, möten och genom andra kommunikationsaktiviteter. Det har gett effekt. Idag finns det användare i exempelvis Finland, England, Spanien och USA.

Har du lust att testa verktyget? Du hittar det här.

Exempel på händelser kopplade till verktyget under 2019:

 • Presentation på konferensen International Conference on Sustainable Development.
 • Presentation på Global Solutions Forum.
 • SDSN Northern Europe: Solution Initiative Forum - Air.
 • Workshop för nätverket GAME och Agenda 2030 i Väst.
 • Workshop för nätverket CSR Väst.
 • Presentation och workshop för MLUH, Nätverket för miljöledning i universitet och högskolor
 • Chalmers tekniska högskola har tagit med implementeringen av verktyget i sin prioriterade verksamhetsutvecklingsplan för 2020-2022. Chalmers använder också verktyget för implementeringen av sin klimatstrategi, då genom att utvärdera åtgärder gentemot alla 17 hållbarhetsmål.
 • Verktyget har använts av projektdeltagare i det Vinnova-finansierade projektet AGERA, som syftar till att stärka lärosätens samverkanskapacitet med Agenda 2030 som ramverk.
 • Verktyget har använts i Mistra Carbon Exit med motivet att bredda perspektiven bortom klimatfrågan.
 • Presentation på Maritima klustrets årliga konferens.
 • Verktyget har testats som ett utbildningsmoment i en kurs på Chalmers och en kurs på Göteborgs universitet

SDG Impact Assessment Tool ägs av Göteborgs centrum för hållbar utveckling, vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, och har utvecklats i samarbete med SDSN Northern Europe och Mistra Carbon Exit med ekonomiskt stöd från Region Västra Götaland genom det Maritima klustret i Västsverige.


Senast uppdaterad: 2019-12-19 12:30