Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vattenkvalité och åtgärder för vattenbruket

I november hölls ett öppet seminarium om vattenkvalitetsstandarder och kompensationsåtgärder som påverkar vattenbruket i Sverige, ett samarrangemang mellan Göteborgs universitet och Maritima klustret i Västsverige.

På seminariet presenterades kompensationsåtgärder ur ett naturvetenskapligt perspektiv och från olika nationella rättsliga perspektiv.

Presentationerna förklarade hur EU: s ramdirektiv (WFD) och i synnerhet det så kallade Weser-fallet tolkas i respektive land och hur det påverkar förutsättningarna för att vidta kompensationsåtgärder vidtas (t.ex. odling av musslor) som ett sätt att skapa "utrymme" för aktiviteter som medför läckage av näringsämnen. Weserfallet gjorde det klart att EU: s medlemsstater måste vägra att godkännande av något projekt som leder till försämring av vattenstatusen eller till och med äventyrar uppnåendet av god ytvattenstatus, såvida inte projektet omfattas av undantag. Trots att samma EU-rättsliga ram gäller i alla länder (och regioner) har tillvägagångssätten varit delvis olika. Seminariet avslutades med en paneldiskussion.

I samband med seminariet  hölls också en workshop för att identifiera och diskutera juridiska och politiska skillnader mellan Danmark, Finland, Åland och Sverige.

Sammanfattning och ppt från seminariet hittar du här >>


Senast uppdaterad: 2018-11-13 10:24