Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

​Västsverige satsar på innovation för blå tillväxt

Maritimt företagande och forskning är en viktig sektor och nu satsar VGR ytterligare medel för att lyfta innovation och företagande. Genom projektet Maritimt fokus VGR får Innovatum Science Park uppdraget att skapa bättre förutsättningar för små och medelstora företag i branschen.

Blå tillväxt är namnet på EU:s långsiktiga strategi som ska stödja hållbar tillväxt i havs- och sjöfartssektorerna som helhet. Haven och oceanerna är drivkrafter för den europeiska ekonomin med stor innovations- och tillväxtpotential. EU:s blå ekonomi står för 5,4 miljoner jobb och har ett bruttoförädlingsvärde på strax under 500 miljarder euro per år.

Den maritima sektorn är ett styrkeområde för Västra Götalandsregionen (VGR) som aktivt arbetat med finansieringsmedel, program och stöd till forskning och innovation, till exempel via verksamheter som Maritima klustret i Västsverige.

Blå innovationer ligger i tiden

Med sina sex Science Parks är Västsverige unikt med ett väl utvecklat innovationsstödssystem för många av regionens branscher. De maritima näringarna har dock saknat en stark koppling till dessa innovationsmiljöer och nu ger VGR extra stöd till Innovatum Science Park att utveckla stödet till små och medelstora företag med koppling till framför allt marina råvaror.

– Framtidens innovationer finns i havet eller skapas med hjälp av havet. Alger till exempel, är en resurs med många tillämpningar. De växer väldigt bra i våra vatten och kan bli såväl näringsriktig mat som klimatsmart energiråvara, hälsoprodukter och alternativ till plast, säger Lillemor Lindberg, innovationsledare inom maritima näringar på Innovatum.

En självklar plats för maritim utveckling

Projektet Maritimt fokus VGR, för små och medelstora företag, bidrar till att uppfylla Västra Götalandsregionens mål kring hållbar utveckling och tillväxt. Förhoppningen är att flytta fram regionens position som en självklar plats för marin och maritim utveckling både nationellt och internationellt.

– Vi tycker att det är viktigt att fortsätta bygga på den goda samverkan vi har i regionen inom de marina och maritima sektorerna, säger Jessica Hjerpe Olausson på VGR. Utvärderingar har visat att det finns en lucka vad gäller hur väl vi når ut till och stödjer start ups och små företag inom de här sektorerna, och vi hoppas att Innovatums projekt nu kan ändra på det.

– Branschen har inte haft samma innovationsstöd som många andra i vår region, men det händer mycket hos många intressanta bolag. Kan vi ta vara på de idéerna kan vi få en bra utväxling, säger Lillemor Lindberg.

Om projektet Maritimt fokus VGR

Syftet med projektet Maritimt fokus VGR är att växla upp den regionala utvecklingspotentialen för de hållbara blå näringarna med fokus på marina livsmedel och marin bioteknik. Genom att bidra till stärkt innovations- och konkurrenskraft hos maritima startups och små och medelstora företag ökar förutsättningarna att utveckla och kommersialisera nya produkter och lösningar.

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen med en budget på 2 800 000 och pågår till och med juli 2021.

För mer info kontakta
Lillemor Lindberg
Innovationsledare Hållbara maritima näringar
Telefon: 0520-28 93 23
Mobil: 073-098 88 22
E-post: lillemor.lindberg@innovatum.se

Jessica Hjerpe Olausson
Maritim expert
Västra Götalandsregionen
Telefon: 0700-80 60 18
E-post: Jesscia.hjerpe.olausson@vgregion.se

 


Senast uppdaterad: 2019-10-07 09:02