Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Västra Götalandsregionen stödjer etablering för storskaligt landbaserat vattenbruk i Sotenäs

Västra Götalandsregionen har beslutat om drygt 4,7 miljoner kronor i stöd till Sotenäs kommun för att möjliggöra etablering av storskaligt landbaserat vattenbruk. Den motiveras av flera effekter som kan uppnås genom projektet. Till exempel förutspås satsningen få en stor positiv effekt på arbetsmarknaden.

Viktig satsning för sysselsättningen

Satsningen gör det möjligt för unga människor att leva och bo kvar i Sotenäs och leda till en kraftigt förbättrad arbetsmarknad i såväl Sotenäs som övriga Bohuskusten. Det har saknats större arbetsplatser som ger året-runt jobb med tillväxtpotential. Västra Götalandsregionens roll är att stötta kommunen i arbetet och att bidra till den fungerande och smidiga samverkan mellan myndigheter som krävs för att etableringen ska bli framgångsrik. Men satsningen är också ett bidrag till en hållbar livsmedelsförsörjning. 

- Ökad odling av fisk är viktigt för framtidens matförsörjning och vi tror att det här är ett angeläget steg för att klara ökade volymer av hållbar fiskodling, säger Kristina Jonäng (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Beprövad teknik renar vattnet

Den vilda fisken i haven räcker inte till för att möta en växande befolknings efterfrågan på fisk. Vattenbrukets andel av den totala fiskproduktionen i världen växte från 26 procent år 2000 till 46 procent år 2018. Trots att teknik och effektivitet i vattenbruket har utvecklats leder konventionell fiskodling till kraftig miljöpåverkan genom utsläpp från odlingen. I konventionellt foder i laxodling är protein och fett från vilda fiskbestånd en viktig ingrediens vilket ökar risken för utfiskning.  
 
Genom satsningen i Sotenäs adresseras bägge dessa utmaningar. Den landbaserade fiskodlingen med planerade recirkulerande vattenströmmar gör det möjligt att rena vattnet utan att det blir utsläpp i havet. I Sotenäsanläggningen kommer man att använda beprövad teknik för recirkulering, s.k. RAS-teknik. Det nya i detta projekt är att RAS-anläggningen i Sotenäs har en helt annan volym än det som gjorts tidigare. I Sotenäs kommer man dessutom att använda foder som inte nyttjar bestånd som kan användas för humankonsumtion eller spelar en viktig roll i ekosystemet. I hållbart foder ersätts fiskmjöl från t.ex. sill med flera olika proteinkällor så som alger, musselmjöl och sjöpungsmjöl. 

Samverkan central för framgångsrik etablering

Västra Götalandsregionen bedömer att vattenbrukssatsningen i Sotenäs kräver samverkan från berörda samhällsaktörer. Det gäller bland annat kollektivtrafik, infrastruktur och kompetensförsörjning. Ett aktivt samarbete mellan Sotenäs kommun, kringliggande kommuner, Jordbruksverket, Business Sweden samt Västra Götalandsregionen skapar bästa möjliga förutsättningar för att etableringen ska bli framgångsrik.

- Sotenäs kommun är tacksam för att Västra Götalandsregionen vill stödja kommunens utvecklingsplaner för nyetablering av näringar inom vattenbruk. Det är viktigt för hela norra Bohuslän med nya cirkulära arbetsplatser inom en framtidsbransch som är långsiktigt och hållbar, säger Mats Abrahamsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Sotenäs.

Kontakt

Kristina Jonäng (C), ordförande regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen, 070-867 16 21
Mats Abrahamsson (M), ordförande kommunstyrelsen i Sotenäs, 070-213 95 74

Anders Carlberg, FOUU-chef, Västra Götalandsregionen, 070-882 15 41

Om regionutvecklingsnämnden

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, programmen för hållbar utveckling och olika EU-program.

I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.

Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Turistrådet i Västsverige, Almi Företagspartner Väst, naturbruksgymnasierna, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar och lista på samtliga beslut i korthet finns på www.vgregion.se/run.


Senast uppdaterad: 2020-11-20 14:12