Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Så kan sjögurkor och alger bli framtidens delikatesser

Mycket av det vi äter styrs av traditioner och förväntningar. I tider av utfiskning och ökande efterfrågan på sjömat finns det skäl att tänka nytt kring vad som faktiskt går att äta. Nu presenteras en ny rapport om Scary Seafood – den nya maten från havet.

Projektet Scary Seafoods nya rapport visar på möjligheter att nyttja marina djur och alger från havet som av tradition eller andra skäl inte äts idag. Den 25 januari, i samband med Maritima klustret i Västsveriges årskonferens, presenterades  Scary Seafoods projektrapport som blir en handledning för alla intresserade.

Rapporten finns nu tillgänglig att ladda ner digitalt
Scary Seafood - den nya maten från havet >> (pdf)

En handbok för praktiker

Rapporten beskriver både möjligheter och hinder för att få produkten från hav till tallrik. Förhoppningen är att den ska fungera som ett uppslagsverk för entreprenörer och företagare.

– Vi har sammanställt marinbiologisk kunskap om 33 arter med Scary Seafood-potential med rekommendationer om arterna kan fiskas, skördas eller odlas på ett ekologiskt hållbart sätt, säger Christin Appelqvist, projektledare för Scary Seafood.

Hållbarhet i fokus - den biologiska kunskapen behöver öka

Det finns en stor mångfald av marina alger och djurarter i Västerhavet som kan ligga till grund för lokal näringslivsutveckling.

– Vi vill dock understryka att det i de flesta fall behövs mer kunskap kring populationsstorlekar och hur arterna kan påverkas av ett ökat nyttjande. Ett sätt att snabba på denna kunskapsinhämtning är genom att allmänheten och företag bistår forskare med att samla in biologiska data, genom medborgarforskning, så kallad “Citizen science”.

Nya möjligheter för näringslivet

Christin Appelqvist ser stora möjligheter för det lokala näringslivet att utvecklas och profileras med hjälp av Scary Seafood.

– Fler företag inom ekoturism och restaurang kan erbjuda nya smak- och naturupplevelser vilket ger anledning att resa till Västsverige. I förlängningen kan Scary Seafood bidra till en mer hållbar livsmedelskonsumtion och ett förändrat förhållningssätt till marin mat.

I samband med presentationen fick konferensdeltagarna en provsmakning av den nya maten från havet, och det visas också en utställning om Scary Seafood.
Presentationen var en del av Maritima klustrets i Västsveriges årskonferens som pågår den 24–25 januari.

För mer information om rapporten och projektet:
Susanne Lindegarth, Koordinator inom Centrum för hav och samhälle, Göteborgs universitet. Tel: 0766- 229 678 eller susanne.lindegarth@marine.gu.se

Rapporten Scary Seafood – den nya maten från havet är skriven av Christin Appelqvist och Susanne Lindegarth, verksamma vid Tjärnö marina laboratorium, Göteborgs universitet. Scary Seafood-projektet startade 2018 och syftar till att ta till vara nya marina resurser i våra kustvatten som livsmedel. Projektet har initierats och genomförts i Maritima klustret i Västsveriges regi, med huvudsaklig finansiering från Leader Bohuskust och Gränsbygd/Europeiska havs- och fiskerifonden, Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet och Tillväxt Norra Bohuslän.


Senast uppdaterad: 2019-01-24 12:22