Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Politisk långsiktighet viktig för utveckling av kluster

Publicerad: Uppdaterad:

I FN:s högkvarter i New York var stämningen intensiv den 6 juni när Maritima klustret arrangerade sitt seminarium på havskonferensen. Näringsliv, akademi och offentlig sektor samlades en och en halv timme för att diskutera och utbyta erfarenheter kring hur kluster kan vara med och bidra till att uppnå FN:s hållbarhetsmål 14 om livet under ytan.

En panel av ledande representanter från akademin, industri och politiker diskuterade vikten av hållbar, kunskapsbaserad användning av havet och dess resurser som ett sätt att balansera bevarande respektive ekonomisk tillväxt i våra hav.

Moderatorn Greg Murphy inledde med att presentera sitt kluster, The Maritime Alliance från San Diego och underströk potentialen i blå ekonomi.

–  Blå ekonomi kan växa uppskattningsvis till 3 biljoner dollar år 2030, vilket är dubbelt så mycket som 2010.

Greg Murphy och hans kollegor har samlat åtta Blue Tech kluster i världen i en BlueTech Cluster Alliance. Alla kluster som ingår leds av industrin och sätter stort värde på att samarbeta och utbyta erfarenheter.

Ordförande i regionutvecklingsnämnden i VGR, Birgitta Losman och Carolyn Kirk, Seaport Economic Council, State of Massachusetts såg flera likheter mellan arbetssätten i de två regionerna. Birgitta underströk vikten av ett långsiktigt hållbart politiskt ledarskap för att ro i land samverkan och ökad hållbar tillväxt inom de maritima näringarna.

De akademiska representanterna tryckte på vikten av att utveckling av ny teknologi bygger på kunskap och tillgång till data. Margaret Leinen, Scripps Institution of Oceanography och Kevin Forshaw, National Oceanography Centre betonade båda vikten av kunskap för att nå tillväxt och visade på spännande exempel med robotteknik och fri-flytande sensorer.

Jessica Hjerpe Olausson presenterade Maritima klustret i Västsverige och visade på de resultat som klustret åstadkommit i form av projekt- och företagsutveckling. Hon menade att man måste ställa sig den frågan om och om igen – vad ger denna samverkan för resultat?  På så sätt kan samverkansformer och kommunikation finslipas.

Mark Spalding, President, The Ocean Foundation avslutade sessionen med att betona att vi behöver bli bättre på att underlätta för finansiärer att gå in i hållbara industrier.

– Investerare behöver koder för att identifiera de nya hållbara sektorerna att investera i, sa Mark Spalding.

Jessica Hjerpe Olausson ser möjligheter till fortsatt utveckling när det gäller möten mellan företag för att skapa mer och bättre innovationer. Dessa möten behövs på den regionala likväl som den globala nivån. Det samma gäller forskningens och offentlig sektors roll

– Det behövs utbyte av erfarenheter för att på bästa sätt rigga för miljöförbättrande innovationer samtidigt som vi hittar fungerande affärsmodeller. Men viktigast av allt är kanske ändå att koppla samman kapital med innovatörer.

Maritima klustret i Västsverige kommer fortsätta att arbeta med att stärka möjligheterna för regionala aktörer på den internationella arenan.

Foto: Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen

Se intervju med Jessica Hjerpe Olausson, maritim expert VGR och Maritima klustret i Västsverige från havskonferensen i NY>>

Publicerad:
Uppdaterad: