Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

På plats i riksdagen - nya jobb och hållbar matproduktion genom enkla lagändringar

Publicerad: Uppdaterad:
Riksdagsseminarium
Kristina Snuttan Sundell, verksamhetsledare SWEMARC, professor i zoofysiologi, pratar om varför det är viktigt med ett svenskt vattenbruk.

Den 14:e februari var Maritima klustret i Västsverige på plats i Stockholm som arrangörer för ett frukostseminarium i riksdagen för att diskutera vattenbrukets utveckling. Vattenbruket i Sverige har stor potential att kunna växa och bli mångdubbelt större, menar Harald Svensson stf. generaldirektör för Jordbruksverket. Under seminariet diskuterades de många hinder för den fortsatta utvecklingen av vattenbruket med avsikt att väcka frågan på politisk nivå.

Flera intressanta möjligheter och utmaningar för vattenbruket diskuterades under riksdagsseminariet av represenatanter från akademi och näringslivet.

I arbetet mot de 17 globala målen ser verksamhetsledaren för SWEMARC, vattenbruksforskning vid Göteborg univeristet, Kristina Snuttan Sundell, att utvecklingen av vattenbruket kan relatera till samtliga av målen. För att globalt klara av en ökad matproduktion för en växande världsbefolkning utan att äventyra målen för klimat och vatten kan vattenbruket stå för många lösningar.

- Det finns en väldig potential i att utnyttja odlad fisk dels utifrån folkhälsoaspekter, då man vill vrida konsumtionen från rött kött till fisk, men även från marknadssidan där efterfrågan på odlad fisk hela tiden ökar. Världsfisket stagnerar vilket gör att man behöver utveckla vattenbruket, det vill säga odling av fisk, ostron, kräftdjur och alger m.m, säger Kristina Snuttan Sundell.  

Daniel Wikberg från branschorganisationen Matfiskodlarna, lyfte att verkligheten inte ser ut som de strategier för vattenbruk man har tagit fram och att den svenskproducerade matfisken kan vara ett minne blott om inga lagändringar görs.

Carl Dahlberg, processledare för Tillväxt Norra Bohuslän menar att  de många hinder för vattenbruket har sin grund i en omodern lagstiftning som inte är anpassad för dagens (eller framtidens) vattenbruk. Dessutom brister samordningen mellan ansvariga myndigheter vilket försvårar utvecklingen. Fiskodlaren Bengt Gunnarsson, från Smögenlax, som själv har stor erfarenhet om tillståndprövning inom vattenbruk, ser att hinder för utveckling också ligger i en onödigt komplicerad och dyr miljötillståndshantering samt att det finns stora behov av innovationskapital för finansiering.

Under seminariet lyfte David Langlet, professor i havsförvaltningsrätt vid Göteborgs universitet, sju åtgärder för att komma tillrätta med problematiken. En åtgärd bygger på att revidering av miljöbalken och förenkling av tillståndsprocessen för vattenbruk. Han menar att nuvarande lagstiftning inte tar hänsyn till vilken teknik som används för vattenbruket eller vilka arter som odlas. Detta sänder signaler som hämmar innovation och teknikutveckling på området.

Riksdagsledarmot Emma Nohrén (MP), deltog på seminaret och menar att det finns en vilja att arbeta med området och att det är riksdagens uppgift att driva på arbetet.

För mer information om de åtgärder som presenterades under seminariet se fokusområde Havsförvaltning inom Maritima klustret i Västsverige.

Publicerad: