Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nya möjligheter till finansiering inom Horizon 2020 - Blue Bioeconomy

Publicerad: Uppdaterad:
Marin bioteknik

I november deltog flera representanter från Maritima klustret i Västsverige i slutkonferensen för ett EU-finansieringsnätverk inom marin bioteknik som kallas ERA-MBT (Marine Biotechnology).

En av de som deltog på konferensen i Olso var biträdande professor Ingrid Undeland. Hennes forskning handlar främst om hur man kan optimera användningen av akvatiska råvaror, såsom fisk, skaldjur och mikroalger.

- Konferensen visade väl att den marina forskning vi bedriver regionalt ligger i tiden. Jag var imponerad av de olika projekten som finansierats i tidigare utlysningar, och hoppas att alla goda idéer som finansierats så småningom kommer nå marknaden. Här blir såklart interaktionen akademi-industri extra viktig, och Maritima klustret i Västsverige fyller här en central roll.

Ingrid Undeland ser stora möjligheter med den kommande utlysningen.
- Utlysningen passar in bra för den forskning som redan bedrivs regionalt. Men för att skapa de allra bästa idéerna gäller det att hitta nya, kanske icke-marina, spännande samarbeten som ger nya infallsvinklar på de marina utmaningarna.

ERA-NET syftar till att samla nationella och regionala finansieringsorgan för att finansiera gemensamma utlysningar inom teman som finansiärerna gemensamt beslutar om. ERA-MBT har haft tre utlysningar, varav VGR deltagit i två. Det som är unikt med just dessa är att respektive finansiär endast ger medel till sina ”egna” aktörer som deltar i beviljade projekt. I VGR:s fall finansierar de endast västsvenska aktörer. VGR har hittills finansierat ett projekt i den andra utlysningen, vilket är Blueshell, där också Ingrid Undeland från Chalmers deltar. Utöver dessa tre utlysningsomgångar har ERA-MBT tagit fram riktlinjer för forskning och innovation inom marin bioteknik, som lanserats brett. Ladda ner guiden här.

Forskare Johan Svensson från RISE tyckte att ERA-MBT:s slutkonferens inspirerade med fler intressanta projekt inom marin bioteknikområdet och gav flera möjligheter att knyta nya kontakter.
- Väldigt spännande att se vilka projekt som finansierats och vad de hunnit leverera. Flera av projekten skulle kunna bedrivas i Sverige och det tycker jag vi ska lära oss av.

Inför nästa utlysning ser Johan Svensson goda förutsättning för att se fler svenska projekt. - Vi bör ha goda möjligheter att vara med och leda eller delta i projekt här. Det är bra chans för vidare finansiering inom det marinbioteknologiska fältet. Vi bör anstränga oss för att få tillgång till dessa medel och hoppas på en mer lyckad tilldelning än vad vi fick för de insatser vi gjorde under ERA-MBT-perioden.

Arbetet inom ERA-MBT har varit framgångsrikt och sedan ett par år tillbaka har man skissat på en fortsättning. I februari 2018 kommer därför de deltagande finansiärerna skicka in en ny ansökan till EU-kommissionen. Den nya ERA-NET Co-fund utlysningen får medel genom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020, och samhällsutmaning nr 2, som innehåller Blue Growth (BG-02-2018: Blue Bioeconomy Public-Public Partnership). VGR har tentativt sagt att de kommer att bidra med 250 000 EURO under en femårsperiod med start i slutet av 2019. Blue Bioeconomy Public-Public Partnership ligger i linje med VGR:s handlingsplan för hållbara maritima näringar.

Publicerad: