Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Översiktsplanering vid kust och hav

Nu har Boverket publicerat nya sidor på PBL Kunskapsbanken om Översiktsplanering vid kust och hav.

Anspråken på Sveriges kust- och havsområden ökar, vilket ställer krav på ett större helhetsperspektiv i den fysiska planeringen på alla nivåer. I planeringsprocessen identifieras och analyseras synergier och konflikter mellan olika intressen för att uppnå en hållbar utveckling av mark- och vattenområden.

Nu har Boverket publicerat nya sidor på PBL Kunskapsbanken om Översiktsplanering vid kust och hav.

Kustkommunerna ansvarar enligt plan- och bygglagen för översiktsplaneringen på land, för kusten och för territorialhavet. På Boverkets sidor kan du läsa mer om det kommunala ansvaret för havsplaneringen och kopplingen till den nationella havsplanering som Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för. De har även sammanställt ett kunskapsunderlag om kust- och havsanknutna intressen och näringar och hur dessa kan beaktas i översiktsplaneringen av kust- och havsområden.

Läs mer här >>


Senast uppdaterad: 2019-03-19 13:58