Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny rapport tar samlat grepp om tiaminbristen kring Östersjön

Publicerad:

I oktober släppte Havsmiljöinstitutet en ny rapport som tar ett samlat grepp om tiaminbristen kring Östersjön. I över 40 år har orsaken till tiaminbrist hos djur gäckat forskarvärlden. Djur som lider brist på det livsnödvändiga vitaminet drabbas bland annat av beteendestörningar och påverkad fortplantningsförmåga.

När flera arter i Östersjöområdet nu verkar drabbas hoppas Havsmiljöinstitutets rapport Tiaminbrist i Östersjöområdet kasta nytt ljus på kunskapsläget. 

Rapporten Tiaminbrist i Östersjöområdet är en kunskapssammanställning, som tagits fram på uppdrag av Havs-och vattenmyndigheten. Rapporten syftar till att ge en översiktlig bild kring varför tiaminbrist uppstår och hur omfattande problemen är.

Under senare år har man observerat försämrad hälsostatus hos flera fisk-, och även fågelarter, i Östersjöområdet. En hypotes till försämrad laxhälsa är att den är relaterad till tiaminbrist, samtidigt som algtoxiner kan vara en annan möjlig förklaring till den allmänt försämrade fiskhälsan. Bakomliggande orsaker till tiaminbrist är i stort sett okända, men bristen uppstår genom oförmågan att ta in, använda eller behålla tiamin. Detta leder främst till nedsatt neurologisk funktion och hög dödlighet hos avkomman, men även vuxna individer är påverkade och drabbas bland annat av beteendestörningar, apati, och krampanfall.

Läs mer och ladda ner hela rapporten här >>

Publicerad: