Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ny bok: "Kunskapsturism" ger utdelning på flera sätt

Att kombinera turism med kunskap har många värden.

I den nya boken Turism, knowledge and learning handlar det om det nya begreppet "kunskapsturism", som har stor potential: Inte bara som inkomstkälla för arrangörer utan också för att havet och våra kulturarv skyddas inför framtiden.
– När människor lär sig om havet eller kulturarv, ökar deras vilja att bevara och ta hand om det, säger Maria Persson, en av forskarna bakom studien. 

Meningsfulla upplevelser ökar besökarens engagemang, menar forskarna. I förlängningen kan upplevelsen förändra besökarens tankar, åsikter, handlingar och beteenden.

Eva Maria Jernsand, forskare i marknadsföring på Handelshögskolan, har också varit med i forskningsprojektet, som är tvärvetenskapligt. Hon berättar att detta kallas ”transformativ turism”.

– Turismupplevelser kan alltså bidra till att vi börjar tänka och bete oss annorlunda. Genom ökad medvetenhet bidrar turismen till hållbar utveckling, säger Eva Maria Jernsand.

Forskarna hoppas att boken ska inspirera aktörer som ordnar turistupplevelser, men även andra forskare inom området.

Läs mer här

Ladda ner boken här

Forskningsprojektet ”Kunskapsturism som attraktion och resurs”
  • Projektet har pågått i två år och nu sammanfattar forskarna vad de kommit fram till.
  • Tre teman har studerats: science tourism, varumärke/koncept samt kunskapsturismens förmedling och konsumtion.
  • Projektet har finansierats med 1,7 miljoner kronor från Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond och har haft sitt säte vid Centrum för turism vid Göteborgs universitet.
  • Forskningsprojektet knyter an till annan forskning vid Göteborgs universitet, exempelvis om hållbar sjömat genom universitetets program Swemarc samt projekten Scary seafoood och SMAK.
  • I forskningsprojektet har forskare från fyra fakulteter ingått: Humanistiska fakulteten, Naturvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan och Konstnärliga fakulteten.

Senast uppdaterad: 2022-11-10 14:16