Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nu kan du själv utvärdera din verksamhet mot hållbarhetsmålen

Publicerad:

I april lanserades ett gratis webbverktyg som vill hjälpa verksamheter att beskriva sin påverkan på de globala hållbarhetsmålen. Syftet är att höja kunskapsnivån om helhetsbilden och stärka användares bidrag till Agenda 2030 och hållbar utveckling.

Verktyget heter SDG Impact Assessment Tool och är utvecklat av Göteborgs centrum för hållbar utveckling vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, i samarbete med SDSN Northern Europe och Mistra Carbon Exit och med ekonomiskt stöd från Maritima klustret i Västsverige.

Göteborgs centrum för hållbar utveckling är ägare av verktyget som är gratis och fritt tillgängligt för vem som helst att använda. Metoden som ligger till grund för verktyget har använts tidigare men inte varit lika användarvänligt och öppet för alla. Genom att lansera en webbversion av verktyget hoppas projektledaren Anders Ahlbäck nå ut till fler med budskapet om att helhetsbilden om de Globala målen är viktig.

– Idag ägnar många verksamheter tid åt att välja ut sina mål i Agenda 2030, ofta genom mappning. Med SDG Impact Assessment Tool försöker vi vända på perspektivet och erbjuda ett strukturerat angrepp för att, utifrån sin egen kunskap, beskriva påverkan på de Globala målen. Har vi positiv, negativ eller ingen påverkan för ett mål? Vet vi eller saknar vi kunskap? Genom att fundera över dessa frågor hoppas vi att användare kan stärka sina bidrag till Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling, säger projektledaren Anders Ahlbäck.

Det finns många olika sätt att ta sig an de Globala målen och verktyget avspeglar det faktumet. Beroende på hur användaren definierar syftet med att göra en bedömning i verktyget, kan det uppfylla olika ändamål. Några exempel är att identifiera risker och möjligheter relaterade till de Globala målen; att sätta egna mål anpassade till hållbar utveckling, att berätta för aktieägare och andra intressenter om vilken påverkan ens verksamhet har eller att engagera alla anställda i att främja målen och fördela ansvar över hela organisationen för att uppnå framsteg. Alla dessa varianter skiljer sig åt i tankesätt – men olikheter kan också vändas till samstämmighet.

– Om exempelvis flera kommuner, landsting och regioner använder verktyget på samma sätt, blir det enklare att uppnå samförstånd om gemensamma utmaningar, säger Anders Ahlbäck. För att få tillgång till webbverktyget är det bara att följa direktlänken till SDG Impact Assessment Tool och skapa ett användarkonto.

Mer information om bedömningar gällande de Globala målen för hållbar utveckling finns på SDSN Northern Europes hemsida.

Publicerad: