Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nordiska produkter och möjligheter – konferens om blå bioekonomi i Malmö

Det finns en snabbt växande marknad för produkter från marina resurser såsom alger och fiskrester. Den 29 maj arrangerade svenska regeringskansliet, Nordiska ministerrådet och Jordbruksverket konferensen Blå bioekonomi - så förverkligar vi potentialen i Malmö. Syftet var bland annat att identifiera de kommande nordiska produkterna för denna globala marknad, och stärka företagandet inom blå bioekonomi.

Sverige som i år är ordförandeland i det Nordiska ministerrådet anordnade konferensen med temat blå bioekonomi för att fortsätta utveckla konceptet inom det Nordiska samarbetet. Konferensen fokuserade på nya produkter och tjänster, producerade utifrån ett hållbart perspektiv. Sverige lyfte även frågan om hur digitaliseringen kan skapa företagsutveckling, vidareutveckling av produkter och tjänster som samtidigt skapar attraktivitet inom fiskerinäringen. Konferensen diskuterade näringslivets roll likväl som forskning och myndighetsperspektiv. 

- Under mitt ledarskap kommer fokus att ligga på att förverkliga potentialen inom blå bioekonomi, sa Sven-Erik Bucht Landsbygdsminister, när han öppnade konferensen.
 
Fler intressanta talare lyfte möjligheterna med de marina råvarorna såsom Lene Lange, professor vid Danmarks tekniska universitet, DTU och Hördur G Kristiansson forskningschef på isländska Matís. På talarlistan från Västsverige fanns Jessica Hjerpe Olausson maritim expert på Västra Götalandsregionen och Matilda Olstorpe från Vegafish samt professor Kristina Sundell, från SWEMARC, Göteborgs universitets centrumbildning inom vattenbruksforskning.

Lene Lange höll ett brandtal och visade på att marknad och forskning rör sig mot högvärdeprodukter, från tidigare haft fokus på att omvandla biomassa till biobränsle. Lene Lange lyfte också utmaningarna inom den blå bioekonomin där vi i de nordiska länderna saknar bra förutsättningar för finansiering och att skala upp företagande inom branscherna.

Island är världens 19:e största fiskproducent och Hördur G Kristiansson forskningschef på isländska Matís gav prov på flera isländska innovationer från marina råvaror. Även han pekade på att den nordiska regionen behöver mer strategiska investeringsmöjligheter.

Regionen i Västsverige i framkant

På konferensen lyfte Jessica Hjerpe Olausson regionens arbete inom Maritima klustret i Västsverige. Västra Götalandsregionen har det senaste decenniet strategiskt arbetat med att stödja utvecklingen av de maritima näringarna. Som ett resultat av flera års samverkan inom klustret invigdes i maj Kristineberg Marine Research and Innovation Centre, med bas på Kristinebergs forskningsstation strax utanför Lysekil i Bohuslän. Satsningen på Kristineberg är ett bevis på att många aktörer vill vara med och bidra till utvecklingen av en svensk blå bioekonomi.

- Det är roligt att se att flera års arbete mellan många parter nu börjar konkretiseras. Västsverige har här en unik position och en möjlighet att vara noden för det samlade arbetet med den svenska maritima strategin. Vi arbetar redan idag med turism, livsmedel, vattenbruk och förnybar energi - samtliga möjliga nya användningsområden för marin biomassa. Detta kommer att vara i fokus på vår kommande årskonferens i januari 2019 säger Jessica Hjerpe Olausson.

Maritima klustret i Västsverige kommer fortsätta att stödja Västsvenskt näringsliv och lyfter också fram digitaliseringsperspektivet på den kommande årskonferensen som är planerad till den 24-25 januari 2019.


Senast uppdaterad: 2018-06-13 10:42