Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Maritima klustret på plats på World Seafood Congress

Publicerad: Uppdaterad:
Från vänster, Ingrid Undeland, Chalmers, Friederike Ziegler och Mia Dahlström, RISE

Den 11-13 september hölls World Seafood Congress i Reykjavik med över 500 deltagare från hela världen. Arrangören Matis är ett isländskt forskningsinstitut med bred verksamhet kring livsmedel, men givetvis med tyngdpunkt på det marina.

Sjömat och marina resurser är en stor del av Islands ekonomi, 27% av BNP nämndes vara beroende av fisket. När allt ifrån den egna pensionsfonden till lokala arbetstillfällen hänger på att fisket går bra, blir man också mån om att det sköts på ett långsiktigt bra sätt.

Några områden som särskilt stack ut jämfört med tidigare konferenser som stämmer mycket väl överens med marina livmedels fokusområden inom klustet är:

  • Fullt nyttjande av marina råvaror
  • Nya produkter
  • Algodling och alger som råvara för nya produkter
  • SDG:erna och betydelsen av mjuka värden (humankapitalet, kunskap, beteenden, värderingar) betonades snarare än hårda (teknik). 
  • Transformation av sjömatssektorn baserat på tekniska eller sociala språng (3D printing, sociala medier, e-handel)
  • Transparens, ökad spårbarhet behövs mer i både förvaltning/reglering och i hela kedjan, inte minst för ”storytelling”
  • Fiskeförvaltning för att uppnå hållbart fiske
  • Metoder för att öka kvalitet på sjömat (nya kyltekniker, förvaringslösningar, ombordhantering)

Kristina Bergman från RISE  var en av talarna under konferensen och höll ett föredrag om ökat nyttjande av marina råvaror i Sverige som väckte stort intresse. Ingrid Undeland från Chalmers presenterade på konferensen samt visade upp sin kring sin forskning om vad man kan göra med underutnyttjade råvaror. Postern var gjord av Ingrids Postdoc Mehdi Khozagi och vann dessutom pris för bästa poster. En poster kring Testsite Akvamarin, projektide om marin testbädd, visades också upp under veckan.  Friederike Ziegler, RISE också  presenterade också på konferensen om livscykelbaserad fiskeriförvaltning, med ett antal svenska och nordiska exempel.

För mer information kontakta gärna någon av representatnerna för marina livsmedel inom klustret.

Ingrid Undeland, Chalmers
Mia Dahlström, RISE
Friederike Ziegler, RISE

Publicerad:
Uppdaterad: