Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Lighthouse ska driva Trafikverkets branschprogram för hållbar sjöfart

Lighthouse har utsetts att driva Trafikverkets branschprogram för hållbar sjöfart. Programmet löper över 10 år och omfattar 100 miljoner kronor av statliga medel som kompletteras med delfinansiering från branschen. Därmed får Sverige en långsiktig grundplåt för forskning och innovation om hållbar sjöfart.

Inom branschprogrammet Hållbar sjöfart kommer samverkan att ske mellan ett stort antal aktörer från såväl näring, akademi och institut, och samhälle. Sjöfartskompetensen inom plattformen är i vissa avseenden världsledande och utgör i övrigt spetsen av svensk forskning och utveckling inom sjöfartsområdet.

– Sjöfarten erbjuder stora möjligheter men står inför stora utmaningar och måste radikalt minska sina utsläpp, såväl till luft som till vatten, för att på allvar vara ett hållbart transportalternativ i framtiden. Även de andra aspekterna av hållbarhet är viktiga att arbeta med, så att sjötransporter kan erbjudas till konkurrenskraftiga villkor och med en god och utvecklande arbetsmiljö. Lighthouse ser fram emot att arbeta med detta tillsammans med sina nuvarande och kommande medlemmar samt övriga i branschen som har samma fokus och mål, säger Åsa Burman, verksamhetschef för Lighthouse.

Bland programmets deltagare finns branschorganisationer som Svensk Sjöfart och Sveriges Hamnar, rederier, hamnar och marintekniska företag samt Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Från akademin deltar bland andra Chalmers, KTH, Göteborgs universitet och Linnéuniversitet. Dessutom deltar forskningsinstitut som RISE, SSPA, IVL Svenska miljöinstitutet och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI och offentliga aktörer som Sjöfartsverket och Västra Götalandsregionen.

-Att Lighthouse vunnit upphandlingen för Trafikverkets branschprogram är en kvalitetsstämpel och en rejäl skjuts framåt i den fortsatta samverkan. Lighthouse är en viktig plattform även i den regionala strukturen när vi arbetar med marina och maritima näringar och hur vi kan skapa större konkurrenskraft. Åsa Burman kommer att delta i Maritima klustret för att möjliggöra utbyte och identifiera möjligheter mellan våra olika marina och maritima branscher i Västsverige, säger Jessica Hjerpe Olausson, maritim expert på Västra Götalandsregionen.

 

Läs mer på Lighthouse.nu


Senast uppdaterad: 2019-03-06 16:19