Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Internationell konferens i Göteborg om marina produkter inom hälsa

Publicerad: Uppdaterad:

För att belysa den snabba utvecklingen inom marin bioteknik arrangerades i september en konferens om hur molekyler och delar av marina organismer kan användas för utveckling av nya produkter inom sjukvård och hälsa.

Marin bioteknik är ett brett område som rör sig mellan olika vetenskapliga fält. Precis som övrig bioteknik handlar det om tekniker och teknologier som på något sätt nyttjar levande materia, men i marin bioteknik så är det alltså kopplat till havet. Livets mångfald i havet är mycket större än på land. Här finns en stor mängd organismer som kan ha potentiellt intressanta egenskaper. Det handlar om molekyler, gener och enzymer som kan vidareutvecklas och komma människor till nytta. Nyttjar man forskningen inom marin bioteknik, så finns en stor potential att skapa nya läkemedel och andra produkter som främjar vår hälsa.

Vad kan vi lära oss från naturen?
Hur man kan skapa nya produkter av biprodukter från fiskeindustri är något som Hilmar Kjartansson, forskningschef för det isländska företag Kerecis tittat på. Företaget har från forskningen utvecklat ett unikt plåster av torskskinn som används inom sjukvården för svårläkta sår och är idag en eftertraktad medicinsk produkt. Konferensen Marine products for health som hölls i Göteborg visade på en bredd inom området och deltagarna fick ta del av både pågående forskningsprojekt och etablerade produkter på markanden, såsom torskskinnsplåstret och produkten ColdZyme som använder ett enzym från torsk för att stoppa och lindra förkylningar. Flera talare kom från våra grannländer Norge och Island som har mycket forskning och flera innovativa företag inom området.

Hilmar Kjartansson, forskningschef på det isländska företaget Kerecis som utvecklat plåstret av torskskinn som används inom sjukvården för svårläkta sår.

Mer samarbete för att utveckla branschen
Från Västsvenskt håll vill man utveckla relationerna och stärka samverkan över landsgränserna för att hitta nya användningsområden och utbyta kunskap. Inom Maritima klustret i Västsverige, där starka forskningsaktörer såsom Chalmers, Göteborgs universitet och RISE verkar, vill man se nya samarbeten och en återkommande årlig konferens inom marin bioteknik i Västsverige.

- Göteborgs universitet ligger i framkant när det gäller forskning inom marin bioteknik. Det vet vi från en oberoende bibliometrisk studie. Även på RISE och Chalmers så pågår många intressanta forskningsprojekt. Men kopplingen till näringslivet behöver stärkas, anser professor Anders Blomberg vid Göteborgs universitet och en av initiativtagarna till konferensen. Att ordna en konferens är ett steg i att samla intressenter inom området och hitta nya kontakter, och förhoppningsvis initiera nya samarbeten. Flera av våra stora framtidsfrågor ryms i havet. Det gäller förstås utmaningar som utfiskning, försurning och effekter av klimatförändringarna – men också möjligheter och det är där marin bioteknik kommer in. Utnyttjar man den här forskningen så finns en enorm potential, inte minst för näringslivet i regionen.

Anders Carlberg, avdelningschef på VGR, var den sista talare på konferensen och lyfte den maritima sektorn som en bransch som sticker ut i region. Västsverige har en stark koncentration av företag och forskning. Detta ger oss en unik möjlighet som vi behöver ta hand om.
På konferensen kunde deltagarna också få information om innovationsstöd som erbjuds på Innovatum och Forsknings- och innovationskontoret vid Göteborgs universitet.

Konferensen Marine products for health arrangerades av Maritima klustret i Västsverige där Västra Götalandsregionen, Chalmers, Göteborgs universitet, RISE, SSPA, Havs- och Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götaland ingår.

Mer information och programmet >>

Publicerad: