Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Inspirerande framtidsscenarier på Maritima Klustrets nätverksträff

kaffekopp
Det blå framtidskaffet kan vara gjort av manet eller sjöstjärna.

Nya ”blå” cafédrycker på sjöstjärnor och maneter, aktiva havsmolekyler som ger evig hälsa och turister som betalar dyrt för att få hyra en exklusiv marin kolonilott: Programpunkten ”framtidsscenarier och möjliga innovationer kring havsnära näringar” blev en vitamininjektion på Maritima Klustrets nätverksträff i Göteborg.

– Det är inspirerande med all kunskap som finns i vår maritima sektor. Att våga tänka nytt är viktigt, och särskilt värdefullt om det blir oroliga tider och man behöver hantera nya utmaningar, säger Maritima Klustrets ordförande Astrid Burhöi på Västra Götalandsregionens regionutveckling.  

Ett femtiotal personer samlades på Nya Varvet i Göteborg för vårens nätverksträff, som blev en inspirationsdag med branschanalyser, workshop och innovativa framtidsscenarion.

Omvärldsanalysen för 2022 som Maritima Klustret publicerade i maj blev dagens avstamp, genom att kapitelförfattarna presenterade en snabb lägesrapport för vart och ett av klustrets sex fokusområden havsförvaltning, marin turism, energi, bioteknik, sjöfart och marina livsmedel.

Att intresset för underutnyttjade marina resurser generellt har ökat i samhället är något som märks inom de flesta av klustrets fokusområden. En modern livsstil med krav på både livskvalitet och hälsa har lett till att havet identifieras som en hållbar källa för biomassa, som man kan arbeta med från många olika håll.

Marina koncept som väcker intresse

Och det har gått bra för Västsverige. Blå mat är en ständig publikdragare på alla mässor och event, marina odlingslotter har öppnat många nya affärsmöjligheter, miljömedveten shipping får uppmärksamhet, hållbar turism har redan blivit ett begrepp och forskningen går framåt:

– Vad gäller marin bioteknik ligger Västsverige alltid i topp när vi är ute och representerar, säger Mattias Berglin från RISE när han presenterar sektorns omvärldsanalys:

– Marin prospektering kommer med all sannolikhet att fortsätta vara en viktig aktivitet inom marin bioteknik. Vi har en så rik flora av outnyttjade livsformer i den marina miljön, till exempel unika molekyler med intressanta verkningsmekanismer som kan användas i olika material.

När det är dags för  workshop med framtidsscenarier haglar förslagen: Smakförnyande cafédrycker baserade på sjömat är en av de idéer som drar applåder. En annan idé som får fäste är att utveckla turismen genom att lansera konceptet ”Be a blue farmer”; möjligheten att bli semester-sjöbonde:

– Ett koncept som verkligen skulle kunna förena nytta med nöje, kommenterar en av deltagarna Eva-Maria Jernsand, som är forskare på centrum turism på Handelshögskolan i Göteborg.

– Det är egentligen bara att sätta igång.

 

 


Senast uppdaterad: 2022-06-27 10:57