Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Innovatum Science Park ny partner i Maritima klustret i Västsverige

Publicerad:
För att vi ska hinna nå 2030-målen behöver vi nyttja den industriella tekniken även inom den biomarina produktionen, säger Lillemor Lindberg maritim innovationsledare på Innovatum Science Park.

Innovatum Science Park är nu officiell partner i Maritima klustret i Västsverige. Innovatum har sedan några år tillbaka arbetat aktivt med havsfrågor och varit med i både arbetsgrupper och i ledningsgruppen i klustret.

I och med signeringen av den officiella överenskommelsen kommer Innovatum Science Park tillsammans med Chalmers, Göteborgs universitet, RISE, SSPA, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen att fortsätta det strategiska arbetet  för utveckling av maritima näringar i Västsverige.

Innovatum Science Park arbetar dels med utvecklingsprojekt i samverkan med akademi och näringsliv, dels med stöd till entreprenörer och start-ups. Affärs-och projektutveckling kopplat till det maritima området accelererade under hösten 2019 då Innovatum fick finansiering från Västra Götalandsregionen för att särskilt fokusera på företagandet inom de biomarina näringarna i Västsverige.

Flera nya blå startups
För närvarande finns tre startup-företag med maritim koppling i Innovatums inkubator. Det är Mounid som tillverkar bläck av mikroalger, Bohini som ska framställa livsmedel från restströmmar med marint ursprung samt Mooringo, appen som guidar till båtplatser och hamnar för fritidsbåtar i Sverige.


- Det har saknats en neutral aktör som kan stödja innovativa och hållbara lösningar specifikt inom biomarina näringar, såsom marina livsmedel och marin bioteknik. Flera möten med andra presumtiva startupbolag har skett under året och vi ser en tydlig ökning av antalet ”blå” bolag som kontaktar oss, säger Lillemor Lindberg som arbetar som maritim innovationsledare på Innovatum Science Park.

Innovatum Science Park har lång erfarenhet av utveckling inom industriell teknik, något som kan bli betydelsefullt när de biomarina näringarna ska växa och skalas upp på ett hållbart sätt.

- För att vi ska hinna nå 2030-målen behöver vi nyttja den industriella tekniken även inom den biomarina produktionen. Det cirkulära tänket i den utvecklingen är också viktigt. Inte minst kring hur vi nyttjar olika marina restströmmar och skapar nya värdekedjor kring produkter från havet, säger Lillemor Lindberg.  


Uppväxling
De maritima näringarna inom livsmedel och marin bioteknik spås en positiv utveckling, vilket bland annat går att läsa i rapporten Ur hav och sjö växer framtidens näring som visar på affärspotentialen.

- Det händer mycket nu, inte bara hos Innovatum, utan också i Sotenäs kommun och dess symbioscentrum, på Kristineberg Center för marin forskning och innovation, Tjärnö marinbiologiska laboratorium, inom Svinesundskommittén och kring fiskindustrin i Ellös, säger Jessica Hjerpe Olausson, maritima expert på VGR och ordförande i Maritima klustret i Västsverige.

Det maritima teamet på Innovatum har under åren byggt nätverk med såväl företag som akademi och institut, offentliga organisationer och andra initiativ.  Nätverksarbetet ligger också till grund för ett flertal projektansökningar där Innovatum Science Park är delaktig. Nyligen beviljade Formas projektet Blå mat, där Innovatum tillsammans med flera aktörer ska skapa ett nationellt sjömatscentrum med målsättningen att utveckla svensk hållbar produktion av sjömat. Fokus ligger på forskning i nära samarbete med den marina livsmedelskedjan. Tillsammans med ett tiotal andra parter planeras nu också för en samverkansplattform för de västsvenska biomarina näringarna. Innovatum Science Park arbetar också med projekt som rör bland annat digitalisering, havsdata och landbaserade cirkulära fiskodlingar.

 

Västsverige har en stark marin profil och innovationskraft
De marina och maritima sektorerna är ett styrkeområde för Västra Götalandsregionen som aktivt arbetat med finansiering, program och innovationsstöd inom området sedan drygt 10 år tillbaka.

- Västsverige har strategiskt arbetat med att bygga kompetens och stötta företagande inom bioteknik, livsmedel, turism, havsenergi, havsförvaltning samt sjöfart och marin teknik. Att nu Innovatum Science Park officiellt går in i samverkansavtalet är en del i att stärka innovationskraften för de marina och maritima näringarna, säger Jessica Hjerpe Olausson.

 

För mer info kontakta
Lillemor Lindberg
Innovationsledare Hållbara maritima näringar
Telefon: 0520-28 93 23
Mobil: 073-098 88 22
E-post: lillemor.lindberg@innovatum.se

Jessica Hjerpe Olausson
Maritim expert
Västra Götalandsregionen
Telefon: 0700-80 60 18
E-post: Jesscia.hjerpe.olausson@vgregion.se

 

Publicerad: