Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

I februari börjar samrådet om havsplan för Västerhavet

Publicerad: Uppdaterad:

Den 15 februari presenteras förslagen till Sveriges första havsplaner. Samtidigt inleds ett samråd där kommuner, regionala organ, myndigheter, bransch- och intresseorganisationer får komma in med synpunkter. En av planerna gäller Västerhavet.

Länsstyrelsen håller i samrådet med länets kustkommuner och regionala organ, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Samrådsperioden sträcker sig från 15 februari till 15 augusti 2018. Den 13 mars ordnar Länsstyrelsen ett startmöte som ska ge en introduktion till förslaget till havsplan och den medföljande miljökonsekvensbeskrivningen. Vid mötet medverkar även HaV.

Havsplanen blir bättre om det blir känt vilka kommunala och regionala anspråk som finns i havet, möjliga intressekonflikter och framtida utvecklingsplaner. Därför hoppas Länsstyrelsen på ett högt deltagande i samrådet, där många tar chansen att påverka den slutliga utformningen av havsplanen.  

-  Havsplanering berör många områden, till exempel plan, miljö, sysselsättning och turism. Det är bra om både politiker och tjänstemän är aktiva under samrådet, säger Ingela Isaksson som samordnar Länsstyrelsens arbete med havsplanering.

Under våren 2017 förde Länsstyrelsen dialog med kustkommuner och andra för att hjälpa HaV att få in tidiga synpunkter på det första utkastet till havsplan som HaV presenterade då.

HaV har även pratat med myndigheter, intresseorganisationer, branschorganisationer och grannländer om det tidiga utkastet. Totalt har över 150 aktörer bidragit med inspel, kunskap och underlag.

Synpunkterna som kom in under den tidiga avstämningen finns med i arbetet med samrådsförslaget som alltså skickas ut 15 februari 2018. Efter samrådet följer en granskning och 2019 ska det slutliga förslaget till havsplan lämnas vidare till regeringen för beslut senast 2021.   

Mer information
Länsstyrelsens information om havsplanering i Västerhavet
HaV:s information om havsplanering
Prenumerera på HaV:s nyheter om havsplanering

Publicerad: