Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

HaV utlyser 2,5 miljoner kronor till marin pedagogik

Publicerad: Uppdaterad:

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fått regeringens uppdrag att undersöka och stödja lokalt arbete med marin pedagogik. Som en del i detta utlyser HaV nu totalt 2,5 miljoner för utveckling av lokala aktiviteter.

- Vi vänder oss till offentliga eller ideella aktörer i Sverige som jobbar konkret med barn och ungdomar, i aktiviteter som ökar intresset och förståelsen för haven och hur vi människor påverkar havsmiljön säger Monica Forsell, kommunikationschef på HaV.

Tanken är att medlen ska gå till aktiviteter som stimulerar barns och ungas intresse och förståelse för haven, för människans påverkan av havsmiljön och hur människor kan bidra till ett hållbart nyttjande och förvaltande av ekosystemen i havet och i de vattenmiljöer som direkt påverkar havsmiljön.

Satsningen på marin pedagogik ingår också i de frivilliga åtaganden som Sverige, i samband med FN:s havskonferens, beslutade att genomföra för att bidra till att mål 14 i FN:s Agenda 2030 och dess delmål uppnås. Mål 14 handlar om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

Det är möjligt att söka medel för antingen praktiska aktiviteter eller för läromaterial. Senast den 17 maj 2018 ska ansökan skickas till HaV.

Läs mer på HaVs hemsida >>

Publicerad: