Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Göteborgs universitet framstående inom marin bioteknik

Publicerad:

Göteborgs universitet ligger i framkant när det gäller forskning inom marin bioteknik, det bekräftas av en ny rapport. Men kopplingen till näringslivet behöver stärkas, anser forskare.

Flera av våra stora framtidsfrågor ryms i havet. Det gäller förstås svåra utmaningar som utfiskning, försurning och effekter av klimatförändringarna – men också möjligheter. Här kommer den marina biotekniken in.

– Det här är forskning som kan komma till nytta inom allt ifrån medicin till framtidens livsmedelsförsörjning och en mer hållbar sjöfart, säger Anders Blomberg, professor på institutionen för kemi och molekylärbiologi.
– Utnyttjar man den här forskningen så finns en enorm potential. Inte minst för näringslivet i regionen.

Anders Blomberg leder tillsammans med Jenny Veide Vilg från Chalmers industriteknik, fokusområdet Marin bioteknik inom Maritima klustret i Västsverige.

Teknik som utnyttjar levande materia 

Marin bioteknik är ett något svårfångat begrepp som rör sig mellan många olika vetenskapliga fält. Precis som övrig bioteknik handlar det om tekniker och teknologier som på något sätt utnyttjar levande materia. Ett nyckelord är just tillämpning.
– Och livets mångfald i havet är mycket större än på land. Här finns en oerhörd mängd organismer som kan ha potentiellt intressanta egenskaper. Det handlar om molekyler, gener och enzymer som kan vidareutvecklas till någonting som kommer mänskligheten till gagn, säger Anders Blomberg.
– Multidisciplinär forskning är dessutom väldigt inne nu, och på goda grunder. Om flera delar av vetenskapen samverkar uppstår synergieffekter. Vi blir starkare tillsammans. Vilket många anslagsgivande myndigheter och inte minst EU tagit fasta på.

Att förutsättningarna är särskilt goda i Göteborgsregionen är något han nu tycks ha fått vetenskapligt belägg för. För en tid sedan tog han och Jenny Veide Vilg initiativ till en analys av forskningsläget. Universitetsbiblioteket kopplades in, där bibliometrikern Bo Jarneving började kartlägga de artiklar inom marin bioteknik som publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter under den senaste tioårsperioden. Av underlaget på drygt 17 000 artiklar var 205 stycken skrivna i Sverige, och hela 60 av dem på Göteborgs universitet, klart flest i förhållande till andra lärosäten i Sverige.


– Det var kul att få ett objektivt mått på detta, även om det var något vi redan anat, säger Anders Blomberg.
– Göteborgs universitet har av tradition varit förknippat med marin forskning. Här finns kusten, det salta havet, och en stark infrastruktur i form av forskningsstationer och forskningsfartyg. Men nu har vi alltså en mer transparent och kvalitetsmässig analys av hur vi faktiskt ligger till.

Starkare koppling mellan akademin och näringslivet

Göteborgs universitet sticker alltså ut – här både satsas det på och utförs mycket forskning inom marin bioteknik. Vad som däremot skulle behöva utvecklas är förutsättningarna för själva tillämpningen. Poängen är ju att kunskapen så småningom ska komma till praktisk nytta, men av rapporten kan man utläsa att det, med några undantag, saknas starka kopplingar mellan näringslivet och akademien. Här finns mer att göra, slår Anders Blomberg fast.


– Man behöver stödja satsningar där industrin och näringslivet möter forskarvärlden. Det är en viktig slutsats man kan dra av den här rapporten och något som är bra för stora aktörer som Västra Götalandsregionen att känna till. Det handlar om att bygga broar mellan akademien och näringslivet. Han nämner att de, i samarbete med Maritima klustret och Hav och Samhälle, planerar en konferens i september 2019 om marina produkter för hälsa. Det är ett försök att få innovatörer inom medicin att knyta närmare band till det marinbiotekniska området, och ett bra första exempel, menar Anders Blomberg. Liknande satsningar på kopplingar till marin bioteknik är planerade att göras inom fler områden framöver.


– Det finns mycket bra marin forskning här. Låt oss då se till att skapa bättre förutsättningar för industrin att utnyttja den forskning som pågår. Här finns fantastiska möjligheter.

Publicerad: