Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Göteborg laddar inför FN:s Decade of Ocean Science for Sustainable Development

När FN:s årtionde för havsforskning och hållbar utveckling inleds 2021 har Göteborg en central roll. Det framkom när ett 80-tal forskare och myndighetspersoner träffades på Sea and Society Day på Göteborgs universitet i december.

Målet med FN:s årtionde för havsforskning och hållbar utveckling är att höja hälsotillståndet i världshaven och stärka förutsättningarna för en hållbar utveckling av hav och kuster. Huvudtalaren Lisa Emilia Svensson, internationell koordinator för årtiondet för havsforskning, tryckte på att Göteborg har ett bra läge att lyckas att vara ett nav för Sveriges inblandning i FN-satsningen.

- För att lyckas med målet med ett hållbart nyttjande av haven måste forskare från olika ämnesområden hitta sätt att arbeta tätare tillsammans. Här har Göteborg goda förutsättningar med två lärosäten som båda har omfattande forskning om havet.

I en paneldebatt med representanter från bland annat Chalmers, Göteborgs universitet och Havs- och vattenmyndigheten diskuterades hur målet med årtiondet skulle gå från ord till handling. Thomas Klein, tillförordnad enhetschef på enheten för forskning och miljömål på Havs- och vattenmyndigheten tryckte på vikten av att nå ut brett med forskningsresultaten.

- Om vi vill att det här årtiondet för havsforskning ska bli lyckosamt kan vi inte nöja oss med forskningsresultat, vi måste också kommunicera vår havsforskning och göra den tillgänglig för beslutsfattare.

Goda förutsättningar för samverkan

Lena Gipperth är föreståndare för Centrum för hav och samhälle vid Göteborgs universitet ser att det finnns  goda förutsättningar för bred forskningssamarbete om havet. Hon nämnde bland annat Maritima klustret i Västsverige, Havsmiljöinstitutet och de marina forskningsstationerna Kristineberg och Tjärnö som bra plattformar för samverkan. Hon understryckte också på att det krävs nu att forskningssamhället bidrar med mer än bara forskningsresultat.

- Beslutsfattare förväntar sig mer av forskare än bara fakta och siffror, de vill ha lösningar på problemen.


Senast uppdaterad: 2020-01-10 10:58