Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fritidsbåtar och hållbar kustförvaltning – påverkan, åtgärder och havsplanering – 14 –15 november 2017

Publicerad: Uppdaterad:

Konferensen Hav och samhälle i Göteborg har i år fokus på utmaningar och lösningar för en hållbar förvaltning av kusten. Dessutom kommer nya resultat om fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i Sverige att presenteras och diskuteras.

I kustzonen måste höga naturvärden samsas med många typer av mänskliga aktiviteter. Grunda skyddade vikar är viktiga livsmiljöer för många marina växter och djur. Samtidigt är de attraktiva platser för bland annat boende, småbåtshamnar, bryggor och badplatser.

Under konferensen vill vi belysa och diskutera hur mänskliga aktiviteter påverkar den marina miljön, och vad man kan göra för att minska påverkan. I år använder vi fritidsbåtar som ett exempel för att diskutera problem i dagens förvaltning av kusten och hur skyddet av viktiga naturvärden kan stärkas, samtidigt som kustsamhällena tillåts utvecklas.

Konferensen pågår från lunch till lunch den 14–15 november på Lindholmen Conference Center, Lindholmspiren 5-7, Göteborg

Konferensavgiften på 1800 kr exkl moms (2250 kr inkl moms) inkluderar luncher och konferensmiddag.

För mer information: havsmiljoinstitutet.se/havochsamhalle2017

Publicerad:
Uppdaterad: