Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Fokus på havs- och vattenmiljöfrågor när Kronprinsessan besöker Göteborg

Den 30 januari besöker Kronprinsessan Victoria Göteborgs universitet och Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg. I fokus för Kronprinsessans besök står flera viktiga miljöfrågor, bland annat marin nedskräpning, mikroplaster, Östersjöns status, nya miljökrav för vattenkraften och fiskerikontroll i skyddade områden.

Under besöket på Göteborgs universitet träffar Kronprinsessan prefekt Henrik Aronsson, professor i växtmolekylärbiologi, och Bethanie Carney Almroth, docent i ekotoxikologi, bägge vid institutionen för biologi och miljövetenskap.

Bethanie Carney Almroths forskning handlar om miljöeffekter av plaster och plastrelaterade kemikalier i akvatiska organismer. Hon fokuserar i första hand på förekomst och effekter av mikroplaster i fiskar i den svenska miljön.

Kronprinsessan får ta del av pågående forskning kring mikroplaster och kemikalier. Bethanie Carney Almroth arbetar även inom olika lösningsinriktade satsningar i Norden, till exempel Ren Kustlinje-projektet, och kommer att berätta om behovet av brett samarbete för att lösa miljöproblem.

På Havs- och vattenmyndigheten träffar Kronprinsessan generaldirektör Jakob Granit och flera medarbetare för att få fördjupad information om myndighetens arbete.

Havsplanering. Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag att ta fram förslag till statliga havsplaner som visar hur havet ska användas hållbart. I mars presenteras förslag till tre havsplaner – en för Västerhavet, en för Östersjön och en för Bottniska viken.
Östersjöns status. Övergödning är ett fortsatt stort problem även om tillförseln av näringsämnen minskar. Tillståndet för torsken är också kritiskt men bestånden av strömming mår bra och halterna av farliga ämnen i havsmiljön minskar.
Nationell plan för vattenkraften. Sverige ska få moderna miljövillkor i vattenkraften. Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät tar fram förslag till nationell plan för miljöprövning.
Fiskerikontroll i skyddade områden. Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för fiskerikontroll och övervakar bland annat fiske i realtid i områden där trålfiske är förbjudet. Kronprinsessan får följa arbetet.

Foto: Kronprinsessan Victoria i samtal med Bethanie Carney Almroth, docent i ekotoxikologi, under sitt besök på Zoologen.


Senast uppdaterad: 2019-01-30 15:15