Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ett hav av nya möjligheter

Publicerad: Uppdaterad:

Nya användningsområden för alltifrån alger till fiskrens presenteras under Swedish Maritime Day på Handelshögskolan, Göteborgs universitet, den 25 april. Under dagen kommer spännande ämnen att behandlas, som hur slemmaskar kan lindra smärta och sjöpungar blir biobränsle.

Ur biomassa från havet kan man utvinna många användbara ämnen och produkter. Allt levande i havet är biomassa och några av de organismer som undersöks i dagsläget är alger, musslor, sjöpungar, slemmaskar, fotbollsvampar och fiskrens. Hos alla dessa går det att hitta nya och spännande användningsområden.

Sjöpungar främjar miljön och ger bränsle

I Hakefjorden, utanför Tjörn pågår försöksodling av sjöpungar. Sjöpungarna växer fort och ger mycket biomassa som ska användas till framställning av förnybart bränsle och gödsel. Att odla sjöpungar ger inte bara en råvara utan har också positiva miljöeffekter. Det kväve och fosfor som sjöpungarna tar upp lämnar havsekosystemet och bidrar till att minska övergödningen. För att få produktionen av sjöpungar kommersiellt gångbar skulle Olle Stenberg, vd för Marin Biogas, vilja se någon form av ersättning för åtgärder som renar haven, motsvarande de som finns för så kallade fånggrödor på land.

Smärtstillande läkemedel från slemmaskar

Slemmet hos vissa slemmaskar är mycket giftigt, inte minst för krabbor och andra kräftdjur. Forskare har länge ansett att denna reaktion beror på att maskens slem innehåller samma gift som blåsfisken. Närmare undersökningar visade att det inte är samma gift som i blåsfisken utan ett tidigare okänt proteingift, det första i sitt slag från en marin organism från svenska vatten. Detta nya proteingift är mycket intressant att titta närmare på som smärtstillande läkemedel, säger Ulf Göransson, professor i farmakognosi vid Uppsala universitet.

Fiskrens och fotbollssvamp outnyttjade resurser

För att undersöka och upptäcka nya användbara molekyler och produkter måste man inte alltid odla eller fånga in vilda organismer – fiskrens och bifångst är andra källor som är underutnyttjade. Denna biomassa tas upp ur havet och brukar i vanliga fall ses som avfall, men kan utgöra en värdefull resurs. Ulf Göransson samarbetar med forskare från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut för att lära mer om att återanvända restprodukter från marina verksamheter. Fotbollssvampen är exempel på ett djur som fås som bifångst i trålfisket och en organism som verkar lovande för att utvinna nya molekyler.

Årets upplaga av Swedish Maritime Day, på Handelshögskolan i Göteborg, fokuserar på de utmaningar och möjligheter som finns för den maritima branschen i Sverige. Hur kan vi använda havet som resurs och samtidigt behålla fokus på hållbarhet och tillväxt? Förutom marin bioteknik presenteras fem andra innovativa maritima områden; maritima operationer, marin turism, marin energi, havsförvaltning och marina livsmedel. För mer information och program se www.swedishmaritimeday.se.

För mer information kontakta:

  • Malin Karlsson, Centrum för hav och samhälle, Göteborgs universitet, 031- 7863733, malin.karlsson@gu.se
  • Jessica Hjerpe Olausson, maritim expert Västra Götalandsregionen, 070-080 60 18, jessica.hjerpe.olausson@vgregion.se
Publicerad:
Uppdaterad: