Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Dialogmöte om Test Site Akvamarin

Publicerad: Uppdaterad:

En förstudierapport finns nu tillgänglig som presenterar ett arbete som gjorts av RISE (f.d SP), Chalmers och Rena Hav AB om förutsättningar och intresse för att etablera en testbädd för värdehöjande av marin råvara i Västra Götalandsregionen.

Det finns ett starkt ökat intresse för råvaror från havet för att användas som livsmedel; livsmedelsingredienser; biomaterial; eller för utvinning av fraktioner/molekyler som är hälsobringande för människor, husdjur eller odlingsdjur; eller ämnen som verkar genom att stöta bort oönskade organismer såsom påväxt av havstulpaner på mänskliga konstruktioner i havet. Källan till dessa produkter kan vara alger, skaldjur eller fisk.

I förstudien har vi gjort en omfattande omvärldsanalys för att kartlägga: 1) nationella projekt som de senaste åren har bedrivits inom området, vilka projekt som funnits inom EU och inom nordiska länder utanför EU (Norge, Färöarna, Island); 2) befintliga test- och demoverksamheter och deras driftsmodeller i framförallt Sverige. Förstudien presenterar också en omfattande kvalitativ och kvantitativ kartläggning av flöden av biprodukter genererade inom svensk fiske- och beredningsindustri som idag inte vidareförädlas i någon större utsträckning, men som skulle kunna beredas till mer högvärdiga produkter. Även bifångster har täckts in i inventeringen. De företagen som intervjuades genererade 25 000 ton sjömatsbiprodukter vilket överskrider både den årliga produktionen i vattenbruk (12 000 ton) och den totala fångsten av torsk (11 600 ton) i Sverige. Svenska sjömatsföretag generar ca 16 000 ton biprodukter utomlands.

Inom ramen för förstudien har också en enkätundersökning utförts som riktat sig till relevanta företag, forskare och myndigheter, för att förstå deras inställning till, behov av och vilja till engagemang i en testbädd för värdehöjande av marin råvara. Av de 26 tillfrågade företagen svarade hälften att de skulle använda en testbädd för att utveckla nya marina värdehöjda produkter. Ca 40% svarade att de behövde mer information om vad en testbädd kan erbjuda.

Utöver dessa kartläggningar presenteras i rapporten de bastekniker och den kompetens som testbädden skulle kunna tillhandahålla samt vilka möjliga finansiärer som medel skulle kunna sökas från för att förverkliga testbädden.”

Ladda ner rapporten här (pdf)>>
Publicerad:
Uppdaterad: