Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Chalmersforskare hjälper vågkraftsindustrin framåt

Haven täcker uppskattningsvis 72 procent av jordens yta, vågenergi har därmed stor potential att täcka en ansenlig del av världens energibehov. Utmaningarna för att realisera potentialen är att minska kostnaderna och förbättra prestandan för olika vågenergisystem. Där har chalmersforskaren Shun-Han Yang hjälpt industrin en bra bit på vägen.​

 ​Shun-Han Yang är forskare på institutionen för mekanik och maritima vetenskaper och avdelningen Marin teknik. Hon har utvecklat metoder för numeriska beräkningar som kan användas för att bedöma livslängden på diverse komponenter som används i vågenergisystem.

– Metoden möjliggör att industrin kan bedöma skadan vågorna åsamkar förtöjningsanordningar och elkablar med mera, samtidigt som de kan beräkna vågenergisystemens effektförmåga och energikostnad, säger Shun-Han Yang. Shun-Han Yangs arbete har tagit industrin från ett stadie av konceptdesign till fullskaliga tester till havs. I tekniska termer från en TRL-nivå* på 3-4 till en TRL-nivå på 6-7. Genom att använda den numeriska metoden identifieras potentiella strukturfel eller operationshinder, fel och hinder som skulle vara förödande om de uppstod i verkligheten.

Jonas Kamf är VD på Waves4Power, en av de industripartners Chalmers samverkar med. Han berättar att Waves4Power är ett bolag i utveckling med begränsade resurser och därför blir ett starkt partnernätverk en nyckelresurs. Han ser Chalmers som extra viktigt för deras verksamhet.

– Det handlar mycket om idéutveckling men också om verifiering av resultat från vår testverksamhet. Verkliga resultat ställs mot teoretiska beräkningar och vi kan på det sättet koppla teori och verklighet för att i vårt framåtriktade arbete komma ännu närmare verkligheten redan från start, säger Jonas Kamf.

Samarbetet med Chalmers inom olika områden öppnar också upp för Waves4Power att kunna söka extra ekonomiskt stöd för teknisk utveckling som annars hade varit svår att ta del av. Kopplingen akademi och industri är väldigt viktig för denna del av deras utvecklingsfinansiering menar han men kanske än viktigare ser han Chalmers som en partner som kan ta ner dem på jorden.

–Som forskningsresurs är Chalmers vederhäftiga och ger oss som samarbetspartner en ärlig bild, inte en härlig bild av vår verklighet. Det är lätt att i ett utvecklingsbolag bli blind och bara se det som är bra. Chalmers är på detta sätt bra på att ta ner oss på jorden och se verkligheten som den är. Det har lagt en bra grund för ett gott arbete inom forskning och utveckling.

För Chalmers del är samverkan en förutsättning för forskning. Shun-Han Yang menar att det nära samarbetet mellan akademi och industri är det som möjliggjort hennes forskning.

– För att säkerställa att den numeriska metoden fungerar i praktiken krävs det kontinuerlig återkoppling av branschen som tydliggör de utmaningar som finns, säger Shun-Han Yang.

Waves4Power räknar med att inom de närmaste två åren vara fullt kommersiella med ett par installerade vågkraftsparker baserade på deras senaste teknologi men det kommer fortsatt vara en teknik i utveckling och där är Chalmers en nyckelresurs.

* TRL, Technology Readiness Level är en beteckning för en teknologis mognadsgrad och tillhörande teknologisk risk. Inom forskningsintensiva verksamheter används teknikmognadsnivåer för att bekräfta vilka aktiviteter som behövs för att implementera forskningsresultaten i nya produkter/processer.


Senast uppdaterad: 2019-05-07 15:00