Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

AI används för energieffektivisering i nytt sjöfartsprojekt

En grupp svenska marinteknikentreprenörer och akademiker har gått samman för att påskynda forskningen och utvecklingen ett av AI-baserat och smart styrsystem för att bidra till fartygs energieffektivisering.

Projektet, som går under namnet ”Via Kaizen”, finansieras delvis av Trafikverket och projektleds av Lean Marine. Övriga som deltar är branschorganisationen Svensk Sjöfart, MolFlow, Chalmers tekniska högskola, Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet samt rederier som kommer att erbjuda sina fartyg för teknik- och produktvalidering ombord.

- Det Trafikverket-finansierade Via Kaizen-projektet sammanför branschexperter, forskare och redare för att utforska hur AI-drivna system kan skapa den mest energieffektiva sjöresan. Vi tror att detta projekt kommer att bidra avsevärt till att minska utsläppen från både internationell och nationell sjöfart, vilket är viktigt för att göra den svenska sjöfarten mer hållbar och konkurrenskraftig på lång sikt, säger Mikael Laurin, VD för Lean Marine.

- Vi är glada över att medverka i detta spännande projekt som syftar till att bidra till fartygs energieffektivisering. Svensk Sjöfarts vision är en sjöfart utan skadliga utsläpp till luft och vatten år 2050, varför vi försöker engagera oss i projekt som Via Kaizen som kan leda oss mot visionen, säger Suzanne Green, ansvarig för forsknings- och innovationsfrågor på Svensk Sjöfart.

Även flera forskare från olika universitet deltar i projektet. Bland annat kommer Chalmers tekniska högskola utveckla nya metoder, modeller och algoritmer från ett akademiskt perspektiv och forskare inom socialantropologi och beteendevetenskap vid Göteborgs Universitet och Linnéuniversitetet kommer att forska kring hur processer och beteenden utvecklas ombord och i land när den nya tekniken införs.

- Trafikverkets mål är att möjliggöra hållbara och säkra transporter, för alla transportsektorer. Sjöfartsbranschen är oerhört viktig både för transport av passagerare och gods i Sverige och internationellt. Vi är glada över att få Trafikverkets stöd och finansiering för att genomföra Via Kaizen-projektet med mål att effektivisera framtida fartygsoperationer. Projektet involverar ett brett spektrum av kompetenser, från industrin och forskningsaktörer inom högskola, vilket gör det möjligt för oss att få ett helhetsperspektiv på denna forskning, säger Hannes von Knorring, projektledare på Chalmers Industriteknik Industriell Energi.

 

Fakta om projektet
Det 3-åriga projektet Via Kaizen har beviljats 7,7 miljoner från Trafikverket. Projektet har fått sitt namn från det Japanska ordet ”Kaizen” som ofta används i sammanhang där man strävar mot ständig förbättring. Teknologin i Lean Marines plattformar FuelOpt™ och Fleet Analytics™ tillsammans med Molflow's Slipstream-teknologi möjliggör en högre grad av digitalisering och automatisering av fartygsframdrift. FuelOpt™ är ett system som dynamiskt optimerar framdrivningsmaskineriet i realtid baserat på kommandon från det AI-system som utvecklas inom ramen för Via Kaizen-projektet. FuelOpt™ samlar in data från AI-systemet och andra system ombord på fartyget. Den stora mängden fartygsdata matas sedan in i Lean Marines molnbaserade analys- och rapporteringsverktyg Fleet Analytics™ där ytterligare modelleringskraft tillförs med hjälp av Slipstream.


Senast uppdaterad: 2020-12-10 10:49