Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter

 • Varje år bjuder Maritima klustret i Västsverige in till nätverksträffar. I år, på grund av pågående pandemi, erbjuder vi istället en webbinarieserie där vi fördjupar oss i aktuella frågor inom våra sex fokusområden.

 • Sista chansen att delta i enkäten om hur Corona har påverkat hur vi turistar.

 • Nu ska det bli enklare att hitta forskning, utbildningar och nyheter om havet från Göteborgs universitet. Nyligen gjorde universitet om hela sin webbplats och i samband med det skapades en särskild ingång för all marin och maritim forskning och utbildning.

 • Det internationella havsforskningsrådet ICES rekommenderar att fartyg inte ska släppa ut skrubbervatten i havet. Detta baserat på en bakgrundsrapport framtagen under ledning av chalmersforskaren Ida-Maja Hassellöv.

 • Chalmers studenter fortsätter att imponera i seglingstävlingen 1001VelaCup i Italien. I år var regattan inställd på grund av Corona men ersattes av en konstruktionstävling som Chalmers-teamet vann. Konstruktionen är en högpresterande jolle för två seglare gjord av bio-komposit som består av linnefiber, balsaträ och en härdplast baserad på cashewnötter. Den seglar på bärplan, vilka lyfter skrovet ur vattnet.

 • Vetenskapens värld i SVT ägnade nyligen ett avsnitt åt framtidens mat och forskning kring nya råvaror. Bland annat var fokus på framtiden sjömat.

 • År 2020 har Sverige varit medlem av Europeiska unionen i 25 år. Sieps uppmärksammar detta med att belysa medlemskapets effekter genom en serie rapporter och ett seminarium den 2 oktober. Två forskare vid Göteborgs universitet har skrivit rapporten om svenskt yrkesfiske och EU mellan åren 1995 - 2020.

 • Vinnova erbjuder finansiering till etablerade små och medelstora företag som vill starta och bedriva projekt med hög grad av innovation och i tidiga utvecklingsskeden, där annan finansiering är svår att få. Utlysningen öppnade 1 oktober.

 • Den 29 september hålls Maritima klustret i Västsveriges årskonferens. I år är temat IT och teknologi för ett hållbart hav. Anmälan är fortfarande öppen. Missa inte att delta på Sveriges första konferens inom havsdata.

 • Torsk och andra marina arter i Östersjön utgör bestånd som är genetiskt skilda från artfränderna i Västerhavet och Nordsjön. Bestånden har utvecklat egenskaper som gör det möjligt att leva och fortplanta sig i Östersjöns speciella miljö. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet.

 • Är globala obligatoriska fartsänkningar lösningen på sjöfartens klimatutsläpp? Detta är i fokus i en ny forskningsstudie som tittar på frågan ur ett svenskt perspektiv. Svaret är långt ifrån självklart men resultaten tyder på att nyttan med kraftiga fartsänkningar är överskattad. Det går att spara bränsle, men vid fartsänkningar långt under fartygs optimala hastighet riskerar bränsleåtgången att öka.

 • Förra veckan genomfördes det första av fyra webbinarier i serien Hållbart från norr till söder. Nu finns inspelningen uppe på Landsbygdsnätverkets webb.

 • Forskaren Bethanie Carney Almroth vid Göteborgs universitet intervjuas i den internationella pocasten the Finding Genius Podcast. Hon berättar om sin forskning inom mikroplaster i marina miljöer.

 • I förra veckan höll OffshoreVäst en välbesökt workshop om flytande vindkraft och möjligheterna att söka finansiering från EU. Seminariet kommer under hösten att följas upp av en workshopserie med fokus offshore vind och möjligheterna att förstärka leverantörskedjorna för ökad konkurrenskraft.

 • I höstas kunde vi berätta om projektet Maritim Utveckling i Bohuslän som avslutade sina första tre år med flera intressanta rapporter om hur bohusläns turismnäringar kan utvecklas. Då var det ännu inte bestämt om projektet skulle fortsätta. Nu är det klart - projektet får fortsatt finansiering och kan göra fler insatser för att lyfta småföretagen i Bohuslän.

 • Tre entreprenörer som alla fått finansiering från Almi delar med sig av sina erfarenheter från bästa praxis, tillväxtstrategier och sina finansieringsplaner.

 • Den 25 november går årets marin bioteknikkonferens av stapeln. Konferensen sätter fokus på den snabba utvecklingen inom marin bioteknik och potentialen inom området. Programmet kommer att delas in i två sessioner - marina material och antifouling. Konferensen sändas live via Zoom men det kommer också finnas möjlighet att delta på plats på Kristinebergs marina forskningsstation i Fiskebäckskil. Anmälan öppnar snart.

 • Torskbestånden i haven som omger Sverige mår inte bra. Förra året fick Havs- och vattenmyndigheten ett uppdrag av regeringen att ta fram förslag på åtgärder för att skydda och förbättra tillståndet för torsken. Rapporten är nu klar och planen för åtgärder skickades in i juni i år.

 • Varje år fiskas mer än fem miljoner ton fisk och skaldjur upp ur haven i Europa. Men andelen som faktiskt hamnar på tallriken är för liten. Förra året startade Chalmers, tillsammans med flera europeiska partners, projektet WaSeaBi för att utveckla nya metoder för att ta till vara och nyttja mer av fångsten. Nu efterfrågar projekt vad vi konsumenter tycker att resterna från produktionen borde användas till.

 • Den 29 september hålls Maritima klustret i Västsveriges årskonferens. I år är temat IT och teknologi för ett hållbart hav. Anmälan är öppen och det finns fortfarande chans att anmäla sig som talare till Sveriges första konferens inom Ocean Data.

 • Lugn, vi spelade in det. Här hittar du länken till hela seminariet, program och PowerPoint. På seminariet ges en generell bild kring båtbranschens behov av omställning men också en fördjupning i ämnen som alternativ till glasfiberkomposit och problematiken kring tvåtaktsmotorer.

 • Sedan 2008 arrangerar Västra Götalandsregionen, tillsammans med ett hundratal aktörer, Västerhavsveckan med syftet att uppmärksamma vår havsmiljö och de utmaningar Västerhavet står inför. Denna vecka bjuds det på havsnära aktiviteter längs hela västkusten.

 • Skapa konst och utforska klimatförändringarnas påverkan på den svenska havsmiljön. Projektet ClimeMarine utlyser en bildtävling under sommaren för studenter.

 • Regeringen kommer inom kort att besluta om möjlighet till ersättning för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet, s.k. stillaliggandestöd, till yrkesfiskare som drabbas särskilt av covid-19-utbrottet. Detta enligt ett pressmeddelande från regeringen.

 • Västra Götalandsregionen genomför nu flera insatser för att stötta det västsvenska näringslivet, och partner i projekt och verksamheter, bland annat genom kompetensutveckling och olika riktade stöd.

 • I samband med World Ocean Day den 8 juni höll forskningsrådet Formas och Universeum ett webbinarium kring det svenska årtiondet för havsforskning. Formas leder arbetet med att ta fram en plan för de svenska aktiviteterna och bidragen. Ocean Science Lab är en konkret sådan. Under webbinariet presenterade Universeums VD Carina Halvord hur labbet blir en arena för Sverige att kraftsamla kring hållbara hav.

 • I sommar görs den största återplantering av ålgräs som någonsin genomförts i Sverige och Norden när 64 000 skott planteras ut i Kosterhavet. Restaureringsmetoderna som används är framtagna i Per Moksnes forskare vid Göteborgs universitet.

 • EU-kommissionen har antagit en Farm to Fork-strategi för ett rättvist, hälsosamt och miljövänligt livsmedelssystem och en biologisk mångfaldsstrategi för att få naturen tillbaka till våra liv.

 • Varje år organiserar EU-kommissionen European Maritime Day i maj. Det är en av höjdpunkterna i för många maritima aktörer i Europa, med upp till 1500 intressenter som deltar när vi diskuterar den blå ekonomin.

 • På måndag 8 juni på World Ocean Day livestreamas toppmötet Virtual Ocean Literacy kl 11.00 och 14.00.

 • För att bidra till omställningen till hållbara och konkurrenskraftiga livsmedelssystem och adressera de utmaningar som samhället och livsmedelssektorn står inför, behövs långsiktiga forsknings- och innovationssatsningar, samlad kompetens och samarbeten mellan aktörer med olika perspektiv.

 • Trafikverket, Formas, Naturvårdsverket samt Havs- och vattenmyndigheten utlyser gemensamt 36 miljoner kronor för forskning om hantering av invasiva främmande arter. Sista ansökningsdag är 7 september 2020.

 • Vill du lära dig mer om djurlivet i havet och samtidigt hjälpa havsforskare på Göteborgs universitet? Nu lanseras webbsidan Koster Seafloor Observatory, där allmänheten kan hjälpa forskarna genom att titta på videoklipp och identifiera arter i filmmaterialet.

 • I webbinariet den 28 april presenterade Staffan Waldo, SLU, rapporten "Var är det lönt att fiska? En analys av fisket i svenska regioner."

 • The European Investment Fund, backed by the European Strategic Investment Fund, has earmarked finance for enterprises with innovative products and services that can help the blue economy deliver the EU's Green Deal priorities. From late January 2020, the new fund will be able to provide finance to funds that are wholly or partly targeting the blue economy or to individual enterprises backed by more general funds.

 • Missa inte podcasten Landet #105 om Hållbart foder - nyckelfråga för att svensk fiskodling ska kunna växa.

 • Förra veckan kunde vi rapporter om att Kamprads stiftelse går in med 15 miljoner för att bygga en större forsknings- och utvecklingsanläggning av hållbar fiskodling. Idag släpper Sotenäs kommun nyheten om att norska Lighthouse finance mångmiljardsatsningar på bland annat fiskodling i kommunen.

 • Visste du att vi i Sverige har nästan 1,5 miljarder kronor för att genomföra havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020? Den största delen kommer från medlemsländernas gemensamma EU-kassa.

 • Många fiskesamhällen längs den svenska kusten kämpar i motvind. De kvotsystemen som infördes för att motverka överfiske har gynnat storföretag och slagit hårt mot det småskaliga yrkesfisket, menar Sebastian Linke, forskare vid Göteborgs universitet. I en pågående studie undersöker han hur ”sillastaden” Simrishamn hanterar de nya utmaningarna.

 • Nu finns en ny analys av fisket i svenska regioner. Denna rapport är en uppföljare till rapporten om värden i svenskt yrkesfiske från Agrifood. Även denna gång genomförs studien på uppdrag av Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket.

 • En av vår tids största utmaningar är en hållbar livsmedelsproduktion. Miljövänlig odling av lax i recirkulerande anläggningar (RAS) kan vara en del av lösningen. Nu har Göteborgs universitet, IVL Svenska miljöinstitutet, Innovatum, SLU och Smögenlax AB fått 15 miljoner kronor för att bygga en forsknings- och utvecklingsanläggning i Sotenäs.

 • Den 23–24 januari arrangerades OffshoreVästs årskonferens i Göteborg där inbjudna deltagare samlades på Kviberg Park & Hotell. Konferensen fokuserade kring internationella affärsmöjligheter och erbjöd många intressanta inspel och diskussioner kring samverkan och internationalisering.

 • När FN:s årtionde för havsforskning och hållbar utveckling inleds 2021 har Göteborg en central roll. Det framkom när ett 80-tal forskare och myndighetspersoner träffades på Sea and Society Day på Göteborgs universitet i december.

 • Vinnova vill stimulera förmågan och viljan att testa billigt, snabbt och i liten skala i offentlig sektor. De riktar sig till offentliga testbäddsutvecklare.

 • Nu har Havs- och vattenmyndigheten lämnat in förslag till havsplaner till regeringen. Det är första gången Sverige gör statliga havsplaner. När regeringen har beslutat havsplanerna kommer planerna att vägleda myndigheter, kommuner och domstolar om hur havet bäst kan användas på olika platser. Även företag får vägledning av planerna. Mer än 150 organisationer har deltagit i arbetet.

 • Mat från havet är både nyttig och kan ge positiva miljöeffekter exempelvis genom att motverka övergödning. Den 6 december samlades den marina livsmedelssektorn i Västsverige för att tillsammans med Vinnova och Sweden Food Arena diskutera möjligheter och utmaningar med den svenska livsmedelsproduktion med fokus på marina råvaror.

 • Den internationella sjöfartsnäringen presenterar idag en gemensam plan för en global forsknings- och utvecklingsfond för att möjliggöra fossilfri sjöfart. Fonden skall finansieras av rederier med 50 miljarder kronor över 10 år.

 • Att nå ut till konsumenterna och öka sin produktion är superviktigt för de företag som satsar på ätbara produkter som alger, tång och andra hållbara nyttigheter från havet. Men hur kan marknaden växa?

 • Webbverktyget för att beskriva påverkan på de globala målen har nu passerat 1000 användare. Efter knappt ett år online har verktyget fått oväntat stor spridning, både geografiskt och branschmässigt. Många lärdomar har gjorts och nu planeras en guide för att stötta just flera olika typer av användare. Maritima klustret i Västsverige har varit med och stöttat utvecklingen av verktyget som också används vid våra årskonferenser.

 • Det var tredje gången som det bjuds in till Marin företagsmässa på Tjärnö marina laboratorium, vid Göteborgs universitet och årets mässa samlade ett 80-tal personer - företagare, forskare, politiker och andra intresserade.

 • Projekt för att lyfta småföretagen i Bohuslän, Maritim Utveckling i Bohuslän, har nått sin sluthamn. Flera rapporter finns att ta del av från projektet och en film som kortfattat summerar de tre åren som gått.

 • I november hölls en innovationstävling i Göteborg, i syfte att stödja forskningen av Sillgrisslor och de känsliga ekosystemen i Östersjön. Datavetare, programmerare och UX-designare samarbetade med bland annat WWF och Sveriges jordbruksuniversitet (SLU), och AI Innovation of Sweden för att se på hur man kan strukturerar data om sjöfåglarna.

 • Från ostron och musslor till ålmal, sjöpungar och stör. Under en vattenbrukskurs på Kristineberg marina forskningsstation fick deltagarna en genomgång av arter som kan odlas i Sverige och dessutom av hur olika odlingssystem kan utformas.

 • De gröna vegetariska proteinerna har länge varit i ropet men nu börjar även havets blå proteiner bli alltmer intressanta. Det handlar till exempel om alger, sjöpungar, musslor och rester från fileande av fisk.

 • Just nu pågår en kartläggning av friluftslivet längs kusten från Uddevalla i norr till Kungsbacka i söder, på uppdrag av Göteborgsregionen och i samarbete med Göteborgs universitet.

 • I en ny artikelserie träffar Extrakt (forskningsrådet Formas tidning) forskare under en arbetsdag. Vad gör egentligen en algforskare? Sophie Steinhagen förklarar varför hon tror att grönalger kommer att få en allt mer central roll i framtiden. Både som ingrediens i mat, mediciner och hygienprodukter.

 • I november hålls ett hackathon i Göteborg som ska accelerera forskningen om sillgrisslor och om Östersjöns känsliga ekosystem. Data scientists, programmerare och interaktionsdesigners inbjuds att delta för att under två intensiva dagar tillsammans med bland andra Världsnaturfonden (WWF), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Stockholm Resilience Centre, Baltic Seabird Project och AI Innovation of Sweden arbeta fram nya sätt att strukturera data om havsfåglarna.

 • Maritimt företagande och forskning är en viktig sektor och nu satsar VGR ytterligare medel för att lyfta innovation och företagande. Genom projektet Maritimt fokus VGR får Innovatum Science Park uppdraget att skapa bättre förutsättningar för små och medelstora företag i branschen.

 • I september släppte Göteborgs universitet en ny rapport där innovationsarenor för turism har studerats. Turismen växer i Västsverige vilket skapar möjlighet till samhällsutveckling men också intressekonflikter, exempelvis mellan att bevara och att utveckla. Innovation används alltmer när vi pratar om lokal och regional tillväxt men inom turism är det inte lika vanligt.

 • Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) delar årligen ut medel till turismforskning. I år har de valt att finansiera projektet ”Kunskapsturism som attraktion och resurs” med 1 700 000 kr.

 • Stort fokus på klimatförändringar och ett brett samhällsperspektiv på havet. Det kan sammanfatta årets stora havsforskningskonferens som hölls i Göteborg i början av september.

 • Stort uppslag om Scary Seafood i forskning.se och intervjuer med flera Västsvenska forskare. Bland annat intervjuas Susanne Lindegarth, Göteborgs universitet och samordnare inom Maritima klustret i Västsverige.

 • I höst arrangerar Göteborgs universitet en ny kurs inom vattenbruk. Kursen kommer att ge en översikt över den mångfald av system och odlingsarter som är aktuella för Sverige idag och i framtiden, med djupdykningar i några prioriterade system.

 • För att belysa den snabba utvecklingen inom marin bioteknik arrangerades i september en konferens om hur molekyler och delar av marina organismer kan användas för utveckling av nya produkter inom sjukvård och hälsa.

 • Utmaningsdriven innovation (UDI) finansierar samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar för att bidra till de Globala målen. Utmaningsdriven innovation - steg 1, intitiering 2020 är planerad till november.

 • Utlysning för stora projekt som ska bedriva forskning med hög relevans för de Globala målen. Huvudsökande ska ha avlagt doktorsexamen och vara verksam vid svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag. Öppnar 11 oktober.

 • På ett seminarium i Stockholm i september presenterade AgriFood Economics Centre en rapport om vilka värden som finns i olika typer av svenskt yrkesfiske och hur dessa värden kan användas i fiskeriförvaltningen. Rapporten finns nu tillgänglig på nätet.

 • Landsbygdsnätverket vill höja kunskapen om svensk sjömat och har tagit fram nio artiklar som berättar om hur vägen till tallriken ser ut för våra livsmedel från hav, sjöar och odlingar.

 • Regeringen ger Havs- och vattenmyndigheten ett nytt uppdrag att vidareutveckla indikatorerna till maritima strategi.

 • Den tidigare Mistra Innovation-satsningen pågick under åtta år och resulterat i 24 projekt och många produkter som nått marknaden. Nu är programtiden slut. Och istället startar Mistra Innovation 23, ett program med snarlikt upplägg. Utlysningen är öppen fram till oktober.

 • Innovation och digitalisering, fritidsbåtars miljöpåverkan och möjligheter för framtidens vattenbruk var några av ämnena på agendan när fokus riktades mot havets möjligheter under årets Almedalsvecka.

 • I maj lanserade Tillväxtverket en ny guide som ska göra det enklare att starta vattenbruk och odla fisk, skaldjur och alger. Tillväxtverket har jobbat med tillsammans med Jordbruksverket och Livsmedelsverket för att förenkla administrationen.

 • Riksdagens beslutade i vårbudgeten 18 juni om att ytterligare 750 miljoner kronor avsetts till investeringsstöd inom Klimatklivet. Det innebär att nya ansökningar kan få stöd redan i år och att det totala anslaget för 2019 blir 1,5 miljarder kronor.Två ansökningsomgångar planeras under 2019, varav den första öppnar i augusti och den andra troligen i oktober.

 • Att odla fisk, skaldjur och andra marina arter bidrar till hållbara lösningar för matförsörjningen. En betydelsefull art inom vattenbruk är sjögurkan, som kan förbättra vattenkvaliteten i odlingar, något som nu för första gången testas i Sverige.

 • Nu finns en samlad presentation av miljösituationen i landets sjöar, vattendrag och hav. På webbplatsen sverigesvattenmiljö.se kan du jämföra miljötillståndet i olika vatten och direkt se på kartan vilka trender som går upp eller ner.

 • Antalet deltagare för årets EMD slog rekord med över 1500 anmälda. Maritima klustret i Västsverige fanns på plats med utställning där fler västsvenska initiativ fanns representerade. Bland annat kunde besökarna lära sig mer om de blå entreprenörer i vår regionen och affärspotentialen inom den biomarina näringen.

 • Page list icon

  Den 25 juni håller Nordsjökommissionen sin generalförsamling på Marstrand utanför Göteborg och den följs 26 juni av den årliga Nordsjökonferensen. Årets konferens kommer att ta itu med klimatförändringen i Nordsjönsområdet, bland annat ämnen som klimatstyrning, klimatförändring, klimat och ungdom.

 • Till hösten utökar Göteborgs universitet med två marina tvärvetenskapliga masterprogram. Det är marina utbildningar med fokus på hållbarhet och lösningar för framtiden. Här kommer studenterna att lära sig mer om hur vår mänskliga aktiviteter påverkar havsmiljön och ekosystemet.

 • FN har identifierat plastföroreningar i havet som en av världens största miljöutmaningar. En ny doktorsavhandling från Göteborgs universitet har undersökt vilka effekter plastbitar på några tusendels millimeter har på fisk.

 • Den 23 maj rivstartade branschprogrammet Hållbar sjöfart med ett uppstartsseminarium på Lindholmen. Programmet drivs av Lighthouse på uppdrag av Trafikverket. Tio förstudier är redan igång och rullar eller ska precis starta. På seminariet fick samtliga chans att presentera sina projekt för ett hundratal intresserade deltagare. På seminariet gav också Åsa Burman, verksamhetschef på Ligthouse en grundlig genomgång av mål och förutsättningar inom de nya programmet och dagen bjöd även på trendspaningar från både rederier och hamnverksamheter.

 • Den 21 maj samlade OffshoreVäst ett antal internationella kluster inom marin energi och svenska intressenter i Göteborg för en dag med studiebesök och nätverkande. På dagordningen stod en rad presentationer från framträdande aktörer inom den blå energisektorn, däribland Minesto, DNV GL, SeaTwirl, Sigma Marine & Energy och ABB.

 • I april lanserades ett gratis webbverktyg som vill hjälpa verksamheter att beskriva sin påverkan på de globala hållbarhetsmålen. Syftet är att höja kunskapsnivån om helhetsbilden och stärka användares bidrag till Agenda 2030 och hållbar utveckling.

 • I februari presenterade Business Region Göteborg en kartläggning som visade att den västsvenska sjöfartsnäringen halkat efter andra europeiska länder. Antalet anställda har sjunkit. Men kartläggningen har också positiva nyheter, bland annat att sjöfartklustret i regionen är starkt.

 • Haven täcker uppskattningsvis 72 procent av jordens yta, vågenergi har därmed stor potential att täcka en ansenlig del av världens energibehov. Utmaningarna för att realisera potentialen är att minska kostnaderna och förbättra prestandan för olika vågenergisystem. Där har chalmersforskaren Shun-Han Yang hjälpt industrin en bra bit på vägen.​

 • Sveriges kuster, hav och sjöar utgör fantastiska resurser och det finns potential att utveckla nya näringar kring havet för att möta framtida utmaningar. Just nu pågår projektet BIODRAS som möjliggör hållbar fiskodling på land.

 • Startupbolaget Mooringo underlättar livet till sjöss genom att tillgängliggöra båtplatser som annars står tomma. Nu expanderar de utomlands. Först ut är Karibien.

 • Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har beviljat sex miljoner kronor till Kristineberg Marine Research and Innovation Center under 2019, för att stärka innovation och utveckling av hållbara marina näringar. Pengarna ska bland annat användas för att utveckla marina testbäddar och identifiera möjligheter och hinder för utveckling av blå hållbar ekonomi.

 • Det finns många demonstrationer av biobaserade lösningar i labbskala men tekniska processer för realisering och uppskalning saknas i stor utsträckning. Med denna utlysningen vill Vinnova stötta utveckling av möjliggörande tekniker som kan ta idéer som validerats i labb eller pilotskala vidare mot implementering i produktionsskala.

 • Stillahavsostronet har sedan 2007 etablerat sig i de nordiska kustvattnen. Arten anses som främmande, invasiv och därmed oönskad. Samtidigt är detta en av världens största odlingsarter, och gradvis har det blivit större fokus på att den också är en resurs. Kan det finnas möjligheter för fiske- och turistnäringen att tjäna pengar på den invasiva art? Ett nordiskt forskningsprojekt har kartlagt vad som krävs för att utlösa den kommersiella potentialen av Stillahavsostron.

 • Rhian Waller is a MoRE2020 fellow that started her project in January 2019. The project is a collaboration between the University of Gothenburg and University of Maine, USA. Presenting this new collaboration, the University of Maine wrote an article to tell more about the project and the experience that comes with moving to Sweden.

 • Nu har Boverket publicerat nya sidor på PBL Kunskapsbanken om Översiktsplanering vid kust och hav.

 • En diet bestående av fisk och skaldjur har många fördelar för hälsan. Frågan är om patienter med kroniska reumatiska sjukdomar kan bli hjälpta av att äta musslor? I ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet har det gjorts försök för att undersöka om personer med ledgångsreumatism skulle påverkas positivt av att äta blåmusslor som är ett mer hållbart livsmedel.

 • I en ny undersökning som Företagarna, Fossilfritt Sverige och Beyond Intent genomfört framgår att hållbarhet är en prioriterad fråga bland Sveriges småföretag och att de i hög utsträckning bedriver ett hållbarhetsarbete. Samtidigt finns flera hinder för att de ska kunna bli bättre i sitt arbete med att minska utsläpp och påverkan på miljön.

 • Ostrea har utvecklat en världsunik industriell process för storskalig odling av det platta ostronet – Ostrea edulis. Efter 10 års målinriktat arbete har Ostrea nu en teknik som förbättrat överlevnaden av larver och yngel dramatiskt. Jämfört med tidigare år så har överlevnaden av larver till settling ökat med 2000 % och andelen yngel som överlever till utsättning i havet med 6 000 %.

 • Pia Berglund blir ny nationell samordnare för sjöfart och närsjöfart skriver trafikverket i ett pressmeddelande. Den nationella samordnaren ska främja en effektiv inrikes sjöfart och närsjöfart samt förbättra förutsättningarna för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart.

 • Lighthouse har utsetts att driva Trafikverkets branschprogram för hållbar sjöfart. Programmet löper över 10 år och omfattar 100 miljoner kronor av statliga medel som kompletteras med delfinansiering från branschen. Därmed får Sverige en långsiktig grundplåt för forskning och innovation om hållbar sjöfart.

 • Förra veckan hölls Maritima klustret i Västsveriges årskonferens 2019 i Fiskebäckskil. Årets konferens samlade den maritima sektorn i Västsverige under temat ”Hållbar blå tillväxt”. Det blev mingel, matchmaking, och diskussioner om klimatet och om havet – utmaningar och möjligheter.

 • Den 30 januari besöker Kronprinsessan Victoria Göteborgs universitet och Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg. I fokus för Kronprinsessans besök står flera viktiga miljöfrågor, bland annat marin nedskräpning, mikroplaster, Östersjöns status, nya miljökrav för vattenkraften och fiskerikontroll i skyddade områden.

 • Det råder stor optimism hos de företag och entreprenörer som satsar hållbara råvaror från havet, men också frustation över regelverk och byråkrati. Det framgår av en färsk analys som Maritima klustret i Västsverige presenterade på sin årskonferens som pågår i Fiskebäckskil i dagarna.

 • Mycket av det vi äter styrs av traditioner och förväntningar. I tider av utfiskning och ökande efterfrågan på sjömat finns det skäl att tänka nytt kring vad som faktiskt går att äta. Nu presenteras en ny rapport om Scary Seafood – den nya maten från havet.

 • Den 24 -25 januari samlas den maritima sektorn i Västsverige för en tvådagarskonferens med inspirationstalare, matchmaking, pitchning av innovativa företags- och forskningsidéer och mycket mer. Möt investerare, finansiärer, entreprenörer, start-ups, forskare och större företag från de blå näringarna inom livsmedel-, energi- och bioteknikområdet. I år samarrangerar vi med Landsbygdsnätverket och Innovatum Startup.

 • På Maritima klustret i Västsveriges årskonferens den 24-25 januari presenteras en ny analys av de biomarina näringarna där vi har intervjuat företagsledare och entreprenörer som arbetar med råvaror från havet. Det kan handla om att odla, processa och förädla marina råvaror för att producera livsmedel, foder eller utveckla nya material för framtidens energisystem.

 • Energimyndigheten utlyser ca 15 miljoner kronor för svenskt deltagande i 2019 års utlysning inom det europeiska samarbetet OCEANERA-Net Cofund.

 • Page list icon

  Göteborgs universitet ligger i framkant när det gäller forskning inom marin bioteknik, det bekräftas av en ny rapport. Men kopplingen till näringslivet behöver stärkas, anser forskare.

 • Den 1 januari öppnar utlysningen till Västra Götalandsregionen FoU-kort avancerat, ett stöd som går att söka till forskningsprojekt som ska hjälpa företag. Nytt för denna gång är att maxbeloppet som kan sökas har höjts till 700 000 kronor.

 • Västra Götalandsregionen är en av 20 partners (16 länder) som är en del av EUs Blue Bio Cofund. BlueBio syftar till att uppnå en hållbar och konkurrenskraftig blå bioekonomi inom Europa. Nu öppnar en ny utlysning.

 • Efter årsskiftet kommer det att finnas nya pengar att söka i havs- och fiskeriprogrammet. Då öppnas flera stöd upp för ansökan igen, stöd som tidigare varit stängda på grund av att pengarna varit slut.

 • Nu är det dags att presentera vår rapport Scary Seafood – den nya maten från havet. Rapporten beskriver kunskapsläget för tänkbara arter utifrån ett hållbarhetsperspektiv, och blir ett uppslagsverk för entreprenörer och företagare.

 • Är du ett start-up med koppling till det marina eller maritima området och finns i Västra Götalandsregionen? Välkommen att anmäla dig till pitchen på vår konferens den 24 - 25 januari om produkter och tjänster i en biobaserad blå ekonomi.

 • Hur kan vi använda tång som växer längs våra kuster? Forskare på Chalmers har nu hittat ett nytt verktyg för att frigöra näringsämnen och sockerarter som kan användas för läkemedelsproduktion, som livsmedel eller i kemikalieproduktion. ​Tång växer rikligt och relativt fritt från skadlig miljöpåverkan längs svenska kuster. Samtidigt efterfrågas hållbara livsmedel, alternativa livsmedelskällor och nya källor för biologisk produktion av bränslen och kemikalier.

 • Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen beslutade idag om en satsning på 2 100 000 kronor till Kristineberg Marine Research and Innovation Centre, som verkar för forskning och innovation för en hållbar blå tillväxt.

 • I november hölls ett öppet seminarium om vattenkvalitetsstandarder och kompensationsåtgärder som påverkar vattenbruket i Sverige, ett samarrangemang mellan Göteborgs universitet och Maritima klustret i Västsverige.

 • Processvatten från fisk- och skaldjursindustrin innehåller värdefulla näringsämnen som kan användas i livsmedel eller fiskfoder. Men vattnet ses som avfall och tas inte tillvara. Nu visar ett forskningsprojekt från Chalmers hur näringen kan återvinnas och föras tillbaka in i livsmedelskedjan.

 • Det började med en kärlek till alger. Ganska snart utvecklade sig en historia om ett nytt supermaterial. Nu räknas Sofie Allert, vd för Swedish Algae Factory, som en av Europas mest lovande innovatörer.

 • De fyra kommunerna i norra Bohuslän – Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil har gemensamt arbetat med en fördjupad översiktsplan för kustvattendelen och territorialdelen av havet, dvs. det havsområde som innefattas av kommungränserna. Arbetet grundar sig på en längre tids samarbete med plan- och utvecklingsfrågor i havsbandet.

 • För att möta utmaningar och skapa lösningar inom hållbar blå tillväxt har fem starka forskningsaktörer, Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet och RISE tillsammans med Lysekils kommun, kommit överens om att skapa ett gemensamt nationellt marint forsknings- och innovationscenter.

 • Under Almedalsveckan satte Maritima klustret i Västsverige fokus på behovet kring testbäddar och marin infrastruktur som behövs för att stödja utvecklingen av maritima näringar i Sverige. Om du inte var på plats i Visby finns seminariet att ta del av på Västsvenska arenans Facebooksida.

 • De maritima näringarna i Västsverige är många. Under året har vi arbetat med att bygga upp ett register över maritima, intressanta och innovativa verksamheter i vår region. På vår webbplats har vi nu publicerat en lista över verksamheterna.

 • I höst drar en ny kurs igång om tillståndsprövning och miljöfrågor, denna gång i Östersund. Det är Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV) tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet och SWEMARC, Göteborgs universitet som arrangerar kursen som är öppen för alla att söka.

 • Den 4 september samlades närmare 70 studenter från masterkursen i marknadsföring vid Handelshögskolan i Göteborg för att tillsammans med företag, kommuner, forskare delta i en workshop om Scary Seafood. Sjögurkor, maskeringskrabba och sjöpung var bland de tretton arter som deltagarna fick se, röra och lukta. Deltagare hade också möjlighet att smaka på alger.

 • I höst öppnar en ny utlysning om hållbara hav som möjliggörs genom det globala forskningssamarbetet Belmont Forum som Formas är en del av.

 • Hösten 2019 är Havs- och vattenmyndigheten värd för ICES årliga internationella vetenskapskonferens, ASC 2019. Konferensen arrangeras den 9-12 september på Svenska Mässan i Göteborg.

 • Helcomsekretariatet i Helsingfors söker ny medarbetare. Läs mer om tjänsten och ansökan här

 • Årets Sea and Society Day går under temat "The Nature of Excellence, how to make an impact". Under en halvdag samlas forskare och andra intresserade för att diskutera, provocera och utmana våra föreställningar om hur vi skapar ett framgångsrikt marint universitet.

 • Regeringen har gett uppdrag till Jordbruksverket att utreda förutsättningarna för en förenklad prövning av vattenbruksverksamheter.

 • EU: s blå ekonomi växer stadigt, enligt EU: s första årsrapport om den blå ekonomin. Med en omsättning på 566 miljarder euro genererar sektorn 174 miljarder euro för mervärde och skapar jobb för nästan 3,5 miljoner människor.

 • Få möjligheten att diskutera nya affärsmöjligheter och botanisera i marin spetskunskap med några av landets mest framstående marina forskare under en inspirerande heldag. Tillsammans med flera partners välkomna Maritima klustret i Västsverige dig till Tjärnö, Göteborgs universitets forskningsstation den 26 oktober.

 • I utlysningen ”Hypotesprövning – steg 1” söks nu innovativa mindre forsknings- och innovationsprojekt som utvecklar biobaserade material, produkter och tjänster.

 • Västerhavsveckan är i full gång, och startskottet för Lysekils årliga seglingsevent, Women's Match Race, har avfyrats. På tisdagen samlades ett åttiotal personer för att lära sig mer om kompetensförsörjning och småföretagares behov, en temadag som arrangerades av Tillväxt Norra Bohuslän och Företagarna. Lokal- och riksdagspolitiker var också på plats och en politikerdebatt om vår havsmiljö avslutade dagen.

 • Just nu pågår Västerhavsveckan som sätter fokus på havsmiljön i Västerhavet. Kolla in våra nya filmer på årets tema "Havet - Igår, idag och imorgon" som släpps under veckan.

 • Potentialen och möjligheterna med alger och marina råvaror verkar vara obegränsad när man lyssnar på Sofie Allert, vd för Swedish Algae Factory och Henrik Pavia, professor marin ekologi, Göteborgs universitet på seminariet Havets möjligheter under årets Almedalsvecka.

 • I södra Bohuslän har närmare åttio procent av allt ålgräs försvunnit de senaste tio åren. Det är ett stort problem eftersom ålgräsängar är viktiga uppväxtmiljöer for fiskar och även stabiliserar bottnarna och gör vattnet klart. Nu får länsstyrelsen och forskare från Göteborgs universitet 11 miljoner kronor för att tillsammans utveckla nya metoder för att rädda ålgräset.

 • Västsvenska företaget Swedish Algae Factory tilldelas nära 17 MSEK från EU:s LIFE program. Pengarna ska nu användas till en uppskalning av materialutvinningen från alger. Något som kan nyttjas för att öka effektiviteten hos solceller och skapa miljövinster.

 • Final technical study on Maritime Spatial Planning (MSP) for blue growth is published. Read more and download the report here.

 • Tillsammans med nätverket WCERE arrangerar Maritima klustret i Västsverige en session om marint skräp på den internationella miljöekonomkonferensen i Göteborg. Denna föreläsning är öppen och kostnadsfri för hela vårt nätverk.

 • Klimatet är en av regeringens tre viktigaste frågor tillsammans med jobb och utbildning. Regeringen har fattat beslut om ett gästforskarprogram som innebär att amerikanska miljö- och klimatforskare kan bjudas in till Sverige för forskarvistelse under en period på upp till tre år.

 • EU-programmet Skåne-Blekinge (regionalt strukturfonds­program) utlyser stöd för insatser som stärker små och medelstora företags konkurrenskraft samt övergången till en mer koldioxidsnål ekonomi

 • Det finns en snabbt växande marknad för produkter från marina resurser såsom alger och fiskrester. Den 29 maj arrangerade svenska regeringskansliet, Nordiska ministerrådet och Jordbruksverket konferensen Blå bioekonomi - så förverkligar vi potentialen i Malmö. Syftet var bland annat att identifiera de kommande nordiska produkterna för denna globala marknad, och stärka företagandet inom blå bioekonomi.

 • Idag invigdes Kristineberg Marine Reseach & Innovation Centre som är ett partnerskap för marin forskning och innovation med fokus på hållbar blå tillväxt. I det nya centret ingår Göteborgs universitet, Chalmers, IVL, Rise, KTH och Lysekils kommun.

 • Vid årsskiftet publicerade Maritima klustret i Västsverige sin omvärldsanalys över klustrets sex fokusområden, Havsförvaltning, Marin bioteknik, Marin energi, Marina livsmedel och Maritima operationer - sjöfart och teknik.

 • I maj anordnade EU-kommissionen det första europeiskt B2B matchmaking-evenemanget med fokus på blå tillväxt. Hundratals deltagare samlades den 17 maj i Bryssel för #BlueInvest2018 som bjöd på företagspitching, speed dating och inspirationsföreläsningar.

 • Tillväxt Norra Bohuslän riktar sig mot blivande vattenbruksentreprenörer, kommuner och näringslivsutvecklare i sin satsning på att fylla kunskapsluckan om vattenbruk!

 • Energimyndigheten startar ett nytt 6-årigt sjöfartsprogram under 2018 med 83 miljoner kronor i potten som ett efterlängtat inslag för att stärka maritim forskning och innovation i Sverige. Analyser av Energimyndigheten inför programmet visar att insatser inom sjötransportområdet har goda möjligheter att leda till ökad hållbarhet och en stärkt konkurrenskraft för den svenska maritima sektorn.

 • Kan sjöpungar, havsborstmaskar och alger bli framtida delikatesser? Det kanske inte låter gott, men havet rymmer många outnyttjade råvaror som fungerar utmärkt som mat för människor. Det nystartade projektet Scary Seafood vill inspirera till att äta nya marina arter som inte tas till vara och konsumeras idag.

 • SR radio var på plats den 13 april på Tjärnö när projektet Scary Seafood arrangerade sin första workshop.

 • Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fått regeringens uppdrag att undersöka och stödja lokalt arbete med marin pedagogik. Som en del i detta utlyser HaV nu totalt 2,5 miljoner för utveckling av lokala aktiviteter.

 • Ett nytt och unikt samarbete, Electromobility for Shipping, har lanserats med målet att stärka arbetet mot en klimatsmart sjöfartssektor och har stor potential för svensk export av miljövänlig teknik.

 • Sverige har ambitionen att nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030, och har sedan 1 januari 2018 ett nytt långsiktigt klimatmål som innebär att det år 2045 inte skall finnas några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. I en ny förstudie från Lighthouse analyseras behov och möjligheter av elektrifiering av sjöfarten för att kunna minska sjöfartens miljöpåverkan.

 • I höstas startade projektet Periscope, ett projekt som ska öka innovationssamarbetet inom det maritima området i Nordsjöregionen. Ett digital verktyg ska skapas för att underlätta samarbetet och målet är också att initiera ett par gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt inom t ex förnybar havsenergi, marin bioteknik och vattenbruk.

 • The Ocean Energy Systems (OES) Technology Collaboration Programme of the International Energy Agency har publicerat sin årsrapport för 2017 om havsenergi. Rapporten visar på de framsteg som gjorts av alla 25 OES-medlemmar under 2017 och ger en översikt över sina samarbetsprojekt inom OES.

 • Page list icon

  The Ocean Solutions Accelerator is a startup development and executive leadership course for ocean entrepreneurs. Strengthened by a global community of experts, the accelerator program empowers entrepreneurs to build sustainable businesses within the ocean economy. Program dates: June 11th to August 30th, 2018

 • Tomorrow’s Food Travel (TFT) conference, 8-10 October 2018, Centre for Tourism, University of Gothenburg, Sweden

 • Årets första ansökningsomgång har avslutats. Hela 71 nya ansökningar kom in till oss på Länsstyrelsen, vilket visar på fortsatt stort intresse i Västra Götaland! Som i tidigare omgångar har flest ansökningar rört laddstationer för elbilar och energikonverteringar av olika slag. Men nu syns även nya ansökningar inom lantbruket, transporter och infrastruktur.

 • Riksdagsseminarium

  Den 14:e februari var Maritima klustret i Västsverige på plats i Stockholm som arrangörer för ett frukostseminarium i riksdagen för att diskutera vattenbrukets utveckling. Vattenbruket i Sverige har stor potential att kunna växa och bli mångdubbelt större, menar Harald Svensson stf. generaldirektör för Jordbruksverket. Under seminariet diskuterades de många hinder för den fortsatta utvecklingen av vattenbruket med avsikt att väcka frågan på politisk nivå.

 • Europeiska kommissionen (DG Mare) söker efter företag i havssektorn (exempelvis fiskeverksamheter, akvakultur, bioteknik, förnyelsebar energi, sjöfart, logistik, turism och skräphantering) som vill pitcha sin idé inför en panel med toppinvesterare och företagsorganisationer den 17:e maj i Bryssel. Deadline för att skicka in ansökningar till eventet är 9:e mars klockan 12:00.

 • hav

  Vinnova erbjuder finansiering för hållbara innovationsprojekt och ansökningsprocessen för företag med färre än 250 anställda har öppnat.

 • För första gången kan unga marintekniskt inriktade entreprenörer söka till Young Transatlantic Innovation Leaders Initiative (YTILI). Tidsramen för ansökan stänger den 2:e mars, så ta chansen med en ansökan för att få åka till USA under hösten och ta ditt entreprenörskap till nästa nivå.

 • I dagarna har BioMarine Community lanserat sin nya plattform för att kanalisera marint intresserade grupper- och organisationers initiativ och engagemang. Forskare, investerare, industri, samhällsorganisationer och andra aktörer i offentlig förvaltning kan använda sig av plattformen för att dela med sig av event som är på gång. Syftet med plattformen är vara till nytta för dessa grupper, att engagera, skapa förutsättningar för skapande och generera ett mer samlat deltagande.

 • I mitten av januari startade en helt ny tvärvetenskaplig masterkurs i marin förvaltning vid Göteborgs universitet. Syftet med kursen är att ge en överblick över innehåll och krav i de EU-direktiv som reglerar det marina området och ge studenterna en ny typ av tvärvetenskaplig kompetens.

 • Den 7 mars är kronprinsessan Victoria i Kungshamn för att besöka Smögenlax AB, Swedish Algae factory, Sotenäs Symbioscentrum, samt Havs- och Vattenmyndigheten.

 • Under våren 2018 kommer Västra Götalandsregionen och det Maritima klustret i Västsverige ha en praktikant från förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. Nedan följer en presentation skriven av vår praktikant Lina Waara.

 • Genom enkla lagändringar för fiskodling och andra vattenbruksnäringar kan vi skapa nya jobb och samtidigt bidrar till en levande landsbygd och en mer hållbar svensk matproduktion. Den 14 februari arrangera Maritima klustret i Västsverige ett frukostseminarium om vattenbruk med deltagare från departement, politik och näring.

 • Trollhumer, hjärtmusslor och alger

  Med en växande population och ett överhängande hot om utfiskade hav, är framtidens mat en viktig fråga och nu söker forskare vid Göteborgs universitet efter nya ätbara arter i havet. Vid årsskiftet beviljades Göteborgs universitet medel för att kartlägga tillgång och efterfrågan av nya arter från havet. Det kan handla om ätbara arter som hjärtmusslor, tångräkor, eller trollhummer som konsumenter idag inte äter eller ens kan köpa i butik eller på restaurang.

 • Plast i havet

  Förbrukningen av plast för engångsbruk ska minskas, användning av mikroplaster ska begränsas och år 2030 ska alla plastförpackningar i EU återvinnas. Det var innehållet i den strategi som EU-kommissionen lade fram på tisdagen för att hantera de 25 miljoner ton plastavfall som EU-länderna genererar varje år.

 • I andra avsnittet av Hav och samhälle Podcast handlar det om mat från havet. Till nyårsmiddagen är det många som vill festa till det med hummer, ostron och andra skaldjur. Kan vi göra det med gott samvete? Och kommer kanske framtidens skaldjur från en odling?

 • Jessica Hjerpe Olausson Maritim expert Västra Götalandsregionen

  I måndags morse läste jag artikeln i Dagens Industri där Björn Rosengren, tidigare landshövding och landsbygdsminister, adresserar regeringen i frågan om en mer modern lagstiftning för vattenbruk. Denna artikel tycker jag på ett bra sätt symboliserar arbetet som flera aktörer inom Maritima klustret i Västsverige har varit med och drivit under året som gått; vi har genom seminarier och diskussion, projektsamverkan och forskning och inte minst uppvaktning av nuvarande landsbygdsministern, bidragit till att lyfta denna fråga till regeringsnivå. Här pratar vi konkret blå tillväxt.

 • MKV

  EU-programmet Västsverige (regionalt strukturfondsprogram) utlyser stöd för insatser som stärker små och medelstora företags konkurrenskraft samt övergången till en mer koldioxidsnål ekonomi.

 • Marin bioteknik

  I november deltog flera representanter från Maritima klustret i Västsverige i slutkonferensen för ett EU-finansieringsnätverk inom marin bioteknik som kallas ERA-MBT (Marine Biotechnology).

 • MKV

  I december tog Sveriges regering om en ny strategi för sitt engagemang i FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). Några viktiga områden, som behöver förstärkas, är hållbart vattenbruk, samt biobaserad och cirkulär ekonomi.

 • MoRE2020

  Den andra ansökningsomgången för Mobility for Regional Excellence Programme 2020, MoRE2020, har öppnats. Region Västra Götaland uppmanar forskare att lägga fram forskningsförslag till MoRE2020.

 • Foto: Lighthouse

  Roro-sjöfarten är en liten andel av den totala sjöfarten men det är en sjöfartssektor som andas optimism. Åtminstone på det seminarium Lighthouse och Maritima Klustret anordnade i november under rubriken ”RoRo? Jorå! – framtiden för rullande gods på sjön”.

 • Hav och samhälle Podcast

  För att öka intresset för havsfrågor och nå ut till en bredare publik lanseras Hav och samhälle Podcast från Göteborgs universitet. I den nya podcasten vill Göteborgs universitet bidra till att sprida kunskap och väcka intresse för frågor som rör havet på olika sätt.

 • Göteborgs universitets forskningsstation på Tjärnö där företagsmässan gick av stapeln.

  I oktober öppnade Göteborgs universitets marina forskningsstation på Tjärnö dörrarna för företagare, entreprenörer och tjänstemän på kustkommunerna. Föreläsningar och diskussion blandades med mingel och interaktiva presentationer med forskare och entreprenörer från näringslivsprojekt med marin inriktning.

 • Den 15 februari presenteras förslagen till Sveriges första havsplaner. Samtidigt inleds ett samråd där kommuner, regionala organ, myndigheter, bransch- och intresseorganisationer får komma in med synpunkter. En av planerna gäller Västerhavet.

 • Mattias Rust från Näringsdepartementet var en av huvudtalarna på konferensen.

  Vad behöver göras för att uppnå en hållbar blå tillväxt? Det var den övergripande frågan när Maritima klustret i Västsverige samlades till konferens och inspirationsdag på Lindholmen.

 • THE FUTURE OF SUSTAINABLE OCEANS - A seminar in honor of the 2017 Volvo Environment Prize Laureate Professor Rashid Sumaila

 • Allt fler föräldrar ställer höga krav på vad de ger sina barn för mat. Nu blir det enklare för småbarnsföräldrar att välja hållbart fångad fisk till sina små. Sveriges första barnmat med MSC-märkt fisk har i dagarna dykt upp i butikernas barnmatshyllor.

 • Sustainable Blue economy Call - € 14.5 M - Learn more at EMFF Info Day, 9 November 2017, Brussels.

 • Donktorandstudenter på SWEMARCs kurs inom hållbart vattenbruk

  Föreläsningar, oston plockning och gemensam matlagning var några av programpunkterna för de doktorander som deltog i SWEMARC:s tvärvetenskapliga kurs om hållbart vattenbruk i slutet av oktober. Deltagarna kom från flera olika discipliner och åtta olika länder.

 • Den 14 november är det dags för Lighthouse årliga workshop. I år tar Lighthouse hjälp av John Holmberg, professor i fysisk resursteori och Sveriges första UNESCO-professur i lärande för hållbar utveckling. Det kommer att handla om backcasting och tillsammans konkretiserar vi visionen för framtidens hållbara sjöfart.

 • Från vänster, Ingrid Undeland, Chalmers, Friederike Ziegler och Mia Dahlström, RISE

  Den 11-13 september hölls World Seafood Congress i Reykjavik med över 500 deltagare från hela världen. Arrangören Matis är ett isländskt forskningsinstitut med bred verksamhet kring livsmedel, men givetvis med tyngdpunkt på det marina.

 • Coalition Clean Baltic (CCB) has launched an online course on marine litter and microplastic problem.

 • Register now for the conference MSP for Blue Growth – How to plan for a sustainable Blue Economy.The deadline for registration is 29 September 2017. View the draft programme here. The conference will be organised at Area 42, Rue des Palais – 1030 Brussels, Belgium.

 • Destination Hamnen är ett helt nytt branschforum, för alla som arbetar med och för framtidens gäst- och fritidsbåthamnar. En mötesplats med konferensprogram och expoutställning.

 • Vill du attrahera nya besökare, hitta nya koncept eller skapa produkter med utgångspunkt i marin forskning? Då ska du inte missa den marina företagsmässan på Tjärnö.

 • Kusterna och haven tillhör våra viktigaste naturtillgångar och det är många som konkurrerar om kusterna och haven som resurs. Vi vill använda oss av allt det som kust och hav har att erbjuda och samtidigt planera och agera så att de bevaras inför framtiden.

 • RoRo pekas ut som sjöfartens snabbast växande segment. Stora förändringar inom området sker med nya lösningar och investeringar. Vad blir nästa steg? Vad behöver speditörer, åkerier och rederier veta och hur kan land och sjö utveckla sitt samarbete?

 • En gång om året samlar vi den maritima sektorn i Västsverige för en dag med inspirationsseminarium, presentationer av innovativa projekt, forskningsresultat och mingel. Konferensen vänder sig till dig som arbetar, bor eller studerar i Västsverige med intresse för utvecklingen av ett friskt hav och ett starkt maritimt näringsliv.

 • This year, the conference will put your field of research in a wider perspective with invited speakers from natural as well as social sciences. The conference will end with a panel discussion about current trends and future challenges in marine science.

 • Den 20:e september anordnar Business Region Göteborg och OffshoreVäst ett halvdagsseminarium inom ramen för Västsvensk Subsea. Utöver intressanta talare ges även möjlighet till att knyta nya kontakter, bredda kunskapen och höra mer om framtidsspaningar för olika områden inom Subsea.

 • Den 12 september i Göteborg bjuder Svenskt Marintekniskt Forum tillsammans med Västra Götalandsregionen in till en förmiddagsträff för er som vill bredda ert nätverk med offshoreaktörer i Storbritannien. Förmiddagen är riktat till företag som redan har, eller vill göra, affärer i England.

 • Årets Kustmöte kommer att belysa Kustnära boende 2050, vi diskuterar kustplanering, vilka underlag som behövs och vilka lösningar som kan finnas med focus på klimatanpassningsåtgärder i samband med erosion, ras, skred och översvämningar.

 • World Maritime Day 2017 firas formellt av FN:s internationella sjöfartsorganisation IMO den 28 september 2017. Medlemsstaterna och andra enheter uppmanas att fira med aktiviteter under samma vecka. I år är temat ”Connecting Ships, Ports and People” i syfte att lyfta fram alla skilda aktörer som arbetar inom sjöfart och logistik.

 • The South African Embassy, South African Department of Trade and Industry in partnership with the Swedish-Southern African Chamber of Commerce (SSACC) and Swedocean welcome you to a business seminar to facilitate interaction between the Swedish and South African businesses in the Blue Economy

 • Just before the 2017 China Europe Water Platform (CEWP) Annual High Level Dialogue Conference and Business Event in Turku, in the afternoon of 20 September 2017, Finnish Water Forum organises a workshop on Nordic water business cooperation and a matchmaking session for Nordic and Baltic water sector companies.

 • Horizon 2020 är EU:s innovation- och forskningsprogram. I höst släpps det nya arbetsprogrammet Ren, säker och effektiv energi. På informationsträffarna får du grundläggande information om forskningsprogrammet och inspiration från organisationer som jobbat i Horizon eller andra EU-projekt

 • Välkommen till den första delkonferensen i projekt Maritim Utveckling i Bohuslän. Kom och ta del av våra resultat så här långt, inspireras och näverka med företag och forskare.Eftermiddagen kommer bland annat att bjuda på workshops och föredrag.

 • I juni bjöd Mälardalsrådet in till diskussion kring syfte, mål, engagemang och arbetsformer för ett maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen. Det finns ett stort intresse för att ta konkreta steg mot ett maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen. På östkusten satsar man på fem fokusområden – Vattenburen kollektivtrafik, Godstransporter på vatten, Maritim teknologi, Resurser från havet och Fritid och turism.

 • Hundratals kilometer fiskenät förloras i de nordiska haven varje år. Eftersom de ofta är gjorda av plast med lång hållbarhet kan de fortsätta att fånga in fisk i decennier, så kallat spökfiske, samtidigt som de ändå sakta bryts ner och sprider mikroplaster i vattnet. Därför har nätverket Clean Nordic Oceans skapats med syfte stoppa spökfisket och förekomsten av förlorade fiskeredskap i havet.

 • Välkomna till konferensen om marint skräp – hot, utmaningar och lösningar. Interreg projektet Ren Kustlinje anordnar den 12 september en konferens som belyser problem och möjligheter med det marina skräpet i Kattegatt-Skagerrak området. Vi utgår från ett globalt perspektiv innan vi fokuserar på hur situationen är i KASK-området samt vad som görs för att komma tillrätta med problemet.

 • GAME-changers för hållbarhet – hur driva utveckling och gå före? Nu börjar programmet bli klart till årets GAME-dag där du får inspiration från företag och organisationer som ligger i framkant i hållbarhetsfrågor. Huvudtalare är Göran Carstedt som besitter lång erfarenhet från ledande befattning inom internationella organisationer från bland annat Volvo, IKEA och Clinton Climate Initiative.

 • Welcome to the first Sea and Society Talk after the summer. The UN Ocean conference brought the ocean to the top of the international political agenda. The expectations on the research community to contribute to achieve the SDG:s, not least goal 14 (Life below water), are high. Are we prepared to respond to these challenges? And how?

 • Öppet Varv-helgen på Orust går av stapeln den 25 aug – 27 aug . Fredagen den 25 augusti arrangeras frukostseminarium med Henrick Eriksson som är Årets företagare och tillika vinnare av tv-programmet Suparskaparna.Platsen är restaurangen på Orust Golfklubb.

 • The Offshore Energy Day start with a plenary session on strategy, innovation, collaboration and future energies in the morning. Experts and leading directors will share their vision on future developments.

 • Hur kan påverkan av näringsämnen och organiskt material från vattenbruksverksamhet på ett vattenområde bedömas? Välkommen till två dagar med workshops då bransch möter tillsyns- och prövningsmyndighet för att hitta en väg framåt mot ett hållbart svenskt vattenbruk.

 • Förra veckan bjöd Lysekil på inspirerande företagsseminarium under Lysekil Women’s Match och Västerhavsveckan. Temat var hållbara blå näringar och hållbart ledarskap och kapital och seminariet hölls på Oscars i Lysekil.

 • World Water Week is the annual focal point for the globe’s water issues. It is organized by SIWI. In 2017, World Water Week will address the theme “water and waste: reduce and reuse”. In 2016, over 3,200 individuals and around 330 convening organizations from 130 countries participated in the Week.

 • Brexit, Trump, the refugee crisis and a changing global economy are challenging Europe. Where does that leave the Baltic Sea Region and what is the potential to tackle these challenges via stronger regional cooperation? Can the small, open economies in the Nordic-Baltic region respond with a common voice to influence the future of Europe?

 • Fishing activities anywhere in the world lead to loss of fishing gear with the subsequent danger of ghost fishing. Ghost fishing is a hidden exploitation of marine resources that leads to unwanted mortality of marine life. Hundreds of kilometers of gear are lost in the ocean from different fishing activities every year. Fishing gear is often made of plastic with long durability and can keep on fishing for decades.

 • Efter flera turer och protester är det nu klart att biogasanläggningen i Sotenäs får byggas. Detta efter en dom i Mark- och miljööverdomstolen, rapporterade P4 Väst i juli. . Det är företaget Rena Hav som planerar att producera biogas av fiskavfall men vägen fram till idag har varit lång. Detaljplanen för en biogasanläggning på Hagaberg i Sotenäs, godkändes av länsstyrelsen men stoppades i fjol av mark- och miljödomstolen. Sotenäs kommun överklagade beslutet till Mark- och miljööverdomstolen och i juli kom ändringen av det tidigare beslutet.

 • I augusti gästas varje år Smögen av hundratalet virologer, forskare, läkare och naturvårdare som alla har ett brinnande intresse för samspelet mellan virus och våra celler, vare sig det gäller att bota infektionssjukdomar eller forskning kring livets byggstenar.

 • Maritima näringar, det vill säga branscher som påverkar och är beroende av hav och kustmiljö, omsätter varje år 160 miljarder kronor i Sverige. Det visar en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten. Största delen utgörs av turism och rekreation följt av sjöfart, hamnar samt fartygs- och båttillverkning.

 • Lysekil Women’s Match handlar förstås främst om segling i världsklass, men tisdagen den 8 augusti är det även dags för det företagsseminarium som blivit en uppskattad tradition!

 • En förstudierapport finns nu tillgänglig som presenterar ett arbete som gjorts av RISE (f.d SP), Chalmers och Rena Hav AB om förutsättningar och intresse för att etablera en testbädd för värdehöjande av marin råvara i Västra Götalandsregionen.

 • Vi arrangerar bland annat seminarier på Västsvenska arenan. Utöver Västsvenska arenan är många av Maritima klustrets ambassadörer och samarbetsorganisationer med i andra sammanhang runtom i Visby.

 • Trafikverkets forsknings- och innovationsportfölj för sjöfartsområdet bjuder in till en inspirationsdag den 10 oktober 2017 i Stockholm. Lyssna på resultatpresentationer från pågående projekt och diskutera framtida inriktning för portföljen.

 • Medielarm om mikroplaster i havet och miljögifter i odlad lax har fått stort genomslag bland den breda allmänheten. Men hur farligt är det egentligen att äta musslor, lax och annan sjömat? För att reda ut vad vi egentligen vet arrangerade Maritima klustret i Västsverige en välbesökt temadag om hälsofördelar och risker med marina livsmedel.

 • Välkommen till ett seminarium med fokus på möjligheter, utmaningar och åtgärder med eldrift.

 • Hummerworkshop på Kristineberg – 28 juni. Nomaculture – ett interdisciplinärt forskningsprojekt som utvecklar strategier för etablering av ett hållbart svenskt, marint vattenbruk.

 • I FN:s högkvarter i New York var stämningen intensiv den 6 juni när Maritima klustret arrangerade sitt seminarium på havskonferensen. Näringsliv, akademi och offentlig sektor samlades en och en halv timme för att diskutera och utbyta erfarenheter kring hur kluster kan vara med och bidra till att uppnå FN:s hållbarhetsmål 14 om livet under ytan.

 • Välkommen till Gränskartseminarium den 12 – 13 september 2017. Det finns ett behov av att dela geodata mellan myndigheter, län och kommuner på båda sidor av den svensk-norska gränsen. 2015 och 2016 arrangerades därför seminarier i Trysil respektive Stjördal i Norge. Dessa seminarier hölls efter det att Lantmäteriet i Sverige och Kartverket i Norge under 2015 ingick ett samarbetsavtal för att säkra tillgång till geodata över gränsen.

 • Page list icon

  Konferensen Hav och samhälle i Göteborg har i år fokus på utmaningar och lösningar för en hållbar förvaltning av kusten. Dessutom kommer nya resultat om fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i Sverige att presenteras och diskuteras.

 • Här ses miljöminister Karolina Skog tillsammans med Birgitta Losman under en konferenspaus i New York.

  På den stora havskonferensen ”The Ocean Conference”, som just nu pågår i FN-högkvarteret i New York, presenterade Västra Götalandsregionen (VGR) sitt handlingsprogram för ”Hållbara maritima näringar” som ett ”voluntary commitment” (frivilligt åtagande) till hållbarhetsmål 14 om havet. Det var Birgitta Losman (MP), ordförande i VGR:s regionutvecklingsnämnd, som presenterade detta på VGR:s sidoevenemang i onsdags med inbjudna gäster.

 • The Maritime Alliance will host its 9th Annual BlueTech Week in San Diego. The week-long theme will be ”Smart Ocean, Smart Water”.

 • Välkommen till en temadag om hälsofördelar och risker med marina livsmedel. Under den senaste tiden har det förekommit mediarapportering om att blåmusslor plockade längs västkusten och fisk från Kanada innehåller mikroplaster vilket framställs som en potentiell hälsofara för konsumenter av fisk och skaldjur. Regeringen tar nu initiativ för att minska plast i haven genom att bland annat förbjuda mikroplaster i kosmetiska produkter.

 • Den 8 juni arrangerar Västra Götalandsregionen, tillsammans med turismnätverket NECSTouR, världsturismorganisationen UNWTO och regionen Andalucia, ett seminarium på Havskonferensen i New York för att diskutera maritim turism.

 • Centrum för turism på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet står värd för den nionde internationella kongressen som anses vara världens främsta kongress relaterad till turism och rekreation i kust- och marina miljöer; International Congress on Coastal and Marine Tourism 2017 (CMT). På kongressen deltar akademiker, studenter och branschfolk från hela världen.

 • Under den pågående Havskonferensen i New York stod Sverige under tisdagen värd för ett seminarium om marint skräp. Både Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, och miljöminister Karolina Skog deltog.

 • Den 16 oktober är det dags för FishBase Symposium 2017 på Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm. Temat för FishBase Symposium 2017 är Polarhaven. Haven närmast Antarktis och Arktis är kalla men de är fulla av liv. Inte minst fiskar som utstår temperaturer ned till fryspunkten. Hur går det till? Vad vet vi egentligen om fiskar och fiske i polarhaven.

 • A huge amount of activity is happening in the field of blue bioeconomy in the Baltic Sea Region – both under the umbrella of the SUBMARINER Network and through independent initiatives among its members and beyond.

 • Photo credits: Anneli Pompe

  Hur ska vi lyckas minska plasten i haven? Det är en av de stora frågorna som kommer att diskuteras när världsledare möts på FN:s stora havskonferens som hålls i New York 5-9 juni. Göteborgs universitet är med och arrangerar ett seminarium i anslutning till konferensen där uppdraget är att hitta lösningar på problemet med plastavfall i haven.

 • Trafikstockningarna i huvudstadsregionen blir bara värre och värre. Samtidigt ligger vattenvägarna i stort sett outnyttjade. Båtpendling skulle kunna lösa en hel del av trafikproblemen.

 • Nästa vecka möts världsledare på FN:s stora havskonferens som hålls i New York 5-9 juni. Maritima klustret i Västsverige arrangerar ett seminarium i anslutning till konferensen där klusters roll i klimatarbetet diskuteras.

 • Under World Oceans Day den 8 juni kommer Göteborgs universitet tillsammans med ett antal aktörer runt Lysekil arrangera ett lösningsinriktat inspirationsseminarium, under namnet ”Plastbanta Lysekil”. Tanken är att deltagare från olika håll tillsammans stakar ut en väg framåt, för ett plastsnålare samhälle som i slutändan gynnar havet. Seminariet ingår i serien ”Vetenskaper i dialog”.

 • Havsmiljöinstitutet kommer att delta genom ett flertal olika insatser vid FN-konferensen The Ocean Conference i New York i juni. Konferensen syftar till att stötta arbetet med utvecklingsmål 14, om bevarande och ett hållbart och rättvist utnyttjande av jordens marina resurser.

 • Page list icon

  Region Västra Götaland invites experienced researchers from all nations to submit research proposals to MoRE2020, the Mobility for Regional Excellence Programme. MoRE2020 funds one year collaborative projects between two research and innovation milieus together with an end-user and is open for both incoming and outgoing mobility.

 • For outgoing mobility to a third country, applying researchers must be a national or long-term resident of an EU member state or associated country. Long-term residency is defined as having lived in the EU, or an associated country, uninterrupted for five years.

 • Lysekil Women’s Match handlar förstås främst om segling i världsklass, men tisdagen den 8 augusti är det även dags för det företagsseminarie som blivit en uppskattad tradition. Då ges möjlighet att inspireras av framgångsrika entreprenörer inom blå näringar och ledarskap, som delar med sig av erfarenheter och idéer. I år finns det även möjlighet att under onsdagen 9 augusti besöka en mässa med temat kvinnligt företagande.

 • This year, the conference will put your field of research in a wider perspective with invited speakers from natural as well as social sciences. The conference will end with a panel discussion about current trends and future challenges in marine science.

 • Deras unika initiativ har satt Chalmers på kartan, och gör havet bildligt sett lite grönare. År 2017 går styrkeområdenas pris till det tvärvetenskapliga samarbete som Karin Andersson och Maria Grahn har byggt upp inom området förnybara bränslen och framtidstekniker för sjöfarten.

 • Sedan ett begränsat antal fiskare fått tillstånd att bedriva räkfiske i Gullmarsfjorden har intäkterna ökat betydligt. Miljö- och beteendeekonomen Lisa Björk på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har studerat olika typer av förvaltningsstrategier inom det svenska fisket. Slutsatsen är att tydliga ägarförhållanden och incitament att långsiktigt förvalta fiskebeståndet är viktiga för ett hållbart och lönsamt fiske.

 • För att kunna kartlägga havet på djupet behövs en flotta av undervattensfarkoster. Nu börjar en internationell utbildning vid Göteborgs universitet där forskare ska utbildas i hur undervattensfarkosterna ”gliders”, bäst kan användas för att undersöka havet. Utbildningen drar igång den 28 maj på Kristineberg.

 • Page list icon

  Deras unika initiativ har satt Chalmers på kartan, och gör havet bildligt sett lite grönare. År 2017 går styrkeområdenas pris till det tvärvetenskapliga samarbete som Karin Andersson och Maria Grahn har byggt upp inom området förnybara bränslen och framtidstekniker för sjöfarten. Styrkeområdenas pris delas ut av Chalmers till gränsöverskridande forskningssamarbeten som bidrar till att lösa framtidens stora utmaningar på hållbarhetsfronten. En sådan är sjöfarten, eller mer specifikt de bränslen och den teknik som används vid transporter till havs.

 • Page list icon

  För att kunna kartlägga havet på djupet behövs en flotta av undervattensfarkoster. Nu börjar en internationell utbildning vid Göteborgs universitet där forskare ska utbildas i hur undervattensfarkosterna ”gliders”, bäst kan användas för att undersöka havet. Utbildningen drar igång den 28 maj på Kristineberg.

 • Page list icon

  Sedan ett begränsat antal fiskare fått tillstånd att bedriva räkfiske i Gullmarsfjorden har intäkterna ökat betydligt. Miljö- och beteendeekonomen Lisa Björk på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har studerat olika typer av förvaltningsstrategier inom det svenska fisket. Slutsatsen är att tydliga ägarförhållanden och incitament att långsiktigt förvalta fiskebeståndet är viktiga för ett hållbart och lönsamt fiske.

 • Regionutvecklingsnämndens ordförande Birgitta Losman tillsammans med Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingsarbete och klimat på SIF Ocean på Eriksberg i Göteborg.

  Idag välkomnade Birgitta Losman, Regionråd och ordförande i Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland (MP), besökarna till arrangemanget SIF Ocean, ett event där deltagarna under en heldag arbetar med att identifiera och hitta lösningar med fokus på havet och marina resurser. Över hundra experter och entreprenörer deltog under dagen. Klimatminister Isabella Lövin talade och arrangörerna lämnade över den rapport som tagits fram med exempel på hållbara innovativa lösningar, många från Västra Götalandsregionen.

 • Page list icon

  Idag välkomnade Birgitta Losman, Regionråd och ordförande i Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland (MP), besökarna till arrangemanget SIF Ocean, ett event där deltagarna under en heldag arbetar med att identifiera och hitta lösningar med fokus på havet och marina resurser. Över hundra experter och entreprenörer deltog under dagen. Klimatminister Isabella Lövin talade och arrangörerna lämnade över den rapport som tagits fram med exempel på hållbara innovativa lösningar, många från Västra Götalandsregionen.

 • Page list icon

  Sea and Society talks is a lunch seminar series focusing on the UN sutainable development goals. The seminars link goal 14 ”Life below water” with the other 16 goals. The idea is to give a short introduction to the topic and invite to discuss how researchers at the University of Gothenburg and Chalmers can help in achieving a sustainable society.

 • Page list icon

  Det råder stor osäkerhet i tonfiskhyllan ute i Sverige och en majoritet av den tonfisk som säljs i Sverige saknar uppgifter om ursprung eller art. Det visas i en rapport som presenteras i anslutning till lanseringen av Världsnaturfonden WWFs Fiskguide 2017. Så lite som drygt en tiondel av all tonfisk får grönt ljus i den senaste guiden.

 • Page list icon

  Den 9 juni arrangeras en dag för dig som arbetar med småskaligt fiske runt Vänern och i Bohuslän. Syftet är att nätverka, inspireras och dela kunskap med varandra. Det blir en heldag som börjar med en båttur ut till Orust Shellfishs musselodlingar utanför Lysekil och avslutas bland annat med historien kring varumärket ”Vänerlöjrom”. Lokalproducerat i Väst och Tillväxt Norra Bohuslän är på plats för att berätta om hur de jobbar och vad som är på gång.

 • Page list icon

  Sveriges och Norges kuster har unika förutsättningar för äventyrsturism, med sina attraktiva skärgårdar. Det finns också flera aktörer som arbetar med aktiviteter till havs och längs kusterna, exempelvis med kajaking, och som gärna vill samarbeta.

 • Page list icon

  This year’s conference will explore how to interconnect people, organisations, and regions to foster sustainable growth across the North Sea Region.

 • Page list icon

  – From Regional to Global Perspective An international conference on the environmental impact of shipping and its importance within policy, marine spatial planning and the maritime transport sectors.

 • Välkommen till en temadag om hälsofördelar och risker med marina livsmedel

 • Page list icon

  Gästföreläsare Nomtha Hadi från Nelson Mandela Metropolitan University besöker Göteborg under maj. Den 18 maj kommer hon bland annat att ge en öppen föreläsning – Sea and Society Talk den 18 maj på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

 • På årets konferens med Maritima klustret den 14 november kommer entreprenören Jeppe Larsen och berättar om tankarna bakom hans företag Ekocharter som driver eldrivna vattenlimousiner i innerskärgården i Stockholm. Just nu jobbar Ekocharter med flera olika projekt kring framtidens eldrivna pendelbåtar och citylogistik.

 • De vind-, våg- och strömförhållanden som råder i Skagerrak lämpar sig mycket bra för tester av prototyper i tidiga skeden där test av funktion är viktigare än överlevnad. Nästa steg blir sedan system som är redo för tuffare förhållanden vid norska eller skotska anläggningar. Testsite Skagerrak är ett initiativ som nu börjar ta form för att skapa en unik testmiljö i svenska vatten.

 • Autonomous vessels – a higher degree of autonomy for increased safety