Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Frukostwebbinarier 17-20 nov: Västsverige med havet i fokus

Publicerad: Uppdaterad:

 

Välkommen till Maritima klustret i Västsveriges webbinarieserie där vi fördjupar oss i aktuella frågor inom våra sex fokusområden. Vi kommer prata om livsmedel, bioteknik, sjöfart och teknik, energi, förvaltning och turism - allt med havet i fokus. Våra partners och experter bjuder på intressanta nedslag om vad som är på gång i Västsverige inom sina respektive expertområden. Veckan avslutas med ett seminarium där vi med utgångspunkt från klustrets fokusområden diskuterar strategiska frågor på regional, nationell och EU-nivå inom blå tillväxt. I år kommer vi särskilt lyfta kommunala utmaningar och möjligheter kring havsfrågor.

Webbinarieserien är kostnadsfri och öppen för alla. Se preliminärt program och anmäl dig redan idag!

Datum: 17-20 november varje dag kl 08.30 - 09.15
Plats: Zoom webbinarium, se anmälningslänk vid varje seminarium.

Program för veckan

Tisdag den 17 november kl 08.30 - 09.15

Fokusområde maritim turism & havsförvaltning


Moderator:
 Jessica Hjerpe Olausson, maritim expert, Västra Götalandsregionen 

Kl 08.30 - 08. 50 Kommunal samverkan och när idrotten och friluftslivet växer
På detta inledande seminarium dyker vi ner i maritim turism och förvaltning av våra kustområden. Vi får höra om  Vänersamarbetet, där 13 kommuner kring Vänern framgångsrikt gått samman och arbetar för en hållbar utveckling inom turism. Vi kommer också att få ta del av det nationella programmet Mistra Sport & Outdoors som  involverar ett 20-tal forskare, var av flera forskare från vår region. När idrotten och friluftslivet växer innebär det många positiva effekter på samhället, samtidigt som det också medför negativa konsekvenser på natur och miljö. Specialisering, ökad rörlighet och ny teknik driver på utvecklingen, men innebär samtidigt nya, och ännu orealiserade möjligheter för ett mer hållbart samhälle. 

Kl 08.50-09.15 Biosfärsområde Bohuslän och ramverk för uppföljning av Sveriges havsplaner
Tillsammans med Uddevalla och Lysekils kommuner samt Göteborgsregionen och Sjuhärads kommunalförbund har medarbetare från Göteborgs universitet startat ett projekt för att skapa ett UNESCO biosfärområde i Bohuslän. Projektet är ett resultat av samarbetet i Maritima klustret i Västsverige samt projekten Blå översiktsplan och Mellankommunal kustzonsplanering. 

Under seminariet presenteras även arbetet med att göra ett ramverk för uppföljning av havsplaner, där Havsmiljöinstitutet har ett uppdrag att ge feedback till Havs- och vattenmyndighetens arbete med detta.

Medverkande
Laila Gibson, verksamhetssamordnare, Vänersamarbetet 
Andreas Skriver Hansen, forskare, Göteborgs universitet
Clas Mellby, näringslivsutvecklare, Uddevalla kommun

Onsdag den 18 november kl 08.30 - 09.15

Fokusområde sjöfart, marin teknik & marin energi

Moderator: Christian Finnsgård, forskningschef, SSPA

Kl 08.30 - 08.50 Framtida bränslen för sjöfarten
Nollutsläpp i sikte för sjöfarten, är det realistiskt? Elektrometanol tillverkad av koldioxid och vätgas skulle kunna driva fartyg helt utan utsläpp. Vi gör ett nedslag i alternativa bränslen för sjöfarten, en bransch som har bråttom att ställa om för att nå sina miljömål. 

Kl 08.50-09.15 Havsbaserad energiomvandling
Energiproduktion till havs handlar främst om vindkraft och vågkraft. Genom att behandla frågor kring energiproduktion i översiktsplanen får kommunen en planmässig beredskap och god kunskap om vilka olika intressen, resursanspråk och bevarandevärden som finns i olika delar av kommunen. Det pågår en ständig teknikutveckling inom havsbaserad vindkraft och på detta seminarium kommer vi höra mer om med följande agenda, som berör teknikutveckling, internationellt samarbete, utvecklares perspektiv och kommunalt perspektiv. 

  • Kort introduktion om marin energiomvandling projekt vid SSPA
  • Introduktion till OESA (Interreg Nordsjön projekt, Ocean Energy Scale-up Alliance)
  • Seatwirl – Introduktion till Seatwirl’s teknologi, erfarenhet med att operera i regionen
  • RISE – Utvecklingen av Ocean Energy Conversion i sverige

Medverkande
Joanne Ellis, forskare, SSPA
Selma Brynolf, forskare, Chalmers
Simon Stark, project manager, Ocean Energy Scale-Up Alliance (OESA)
Michael Leer-Andersen, forskare, SSPA
Clas Eskilsson, project manager, RISE
Efva Willén, affärsutvecklare, SeaTwirl

Torsdag den 19 november kl 08.30 - 09.15

Fokusområde marina livsmedel & marin bioteknik

Moderator: Lillemor Lindberg, Innovatum

Kl 08.30-08.45 Potentialen inom marin bioteknik  - en bransch på frammarsch 
Vi börjar med en internationell utblick tillsammans med Mattias Berglin på RISE som berättar om  samarbeten med företag i Norge och Island där marina råvaror såsom laxrom och sjöpung används för kosmetiska och sårvårdsprodukter. 

Kl 08.45-09.00 Så kan vi ta tillvara på mer av fiskfångsten
Efterfrågan på fisk ökar, men det är bara en liten del av det som fångas i Sverige som till slut hamnar på tallriken. I samarbete med forskare på Chalmers deltar Ellös-företaget Scandic Pelagic i en rad projekt för att höja värdet på sina restströmmar, och Ellös har blivit en mer och mer central nod i utvecklingen av nya sjömatsråvaror och ingredienser. Ingrid Undeland och Martin Kuhlin berättar om den spännande resa de gjort tillsammans.  

Kl 09.00-09.15 Västsverige satsar på biomarina näringar 
Västsverige - ett blått Silicon Valley? Mycket talar för att biomarint företagande och industri står inför en betydande expansion. Nu behöver vi samverka för att boosta branschen ytterligare. Lyssna till Lillemor Lindbergs och Anne Gunnäs samtal om pågående och kommande satsningar på innovation och företagande.

Medverkande
Mattias Berglin, forskare, RISE
Ingrid Undeland, professor, Chalmers
Martin Kuhlin, VD Scandic Pelagic
Lillemor Lindberg, innovationsledare Maritima näringar, Innovatum Science Park
Anne Gunnäs, Maritim näringslivsutvecklare Lysekils kommun & Kristineberg Center

Fredag den 20 november Kl 08.30 - 09.15

Maritima klustret 2020 i regionalt, nationellt och EU-perspektiv - summering av seminarieserien Västsverige med havet i fokus

Moderator Jessica Hjerpe Olausson, maritim expert, Västra Götalandsregionen

Kl 08.30-09.15 Blå tillväxtfrågor på många agendor
Vi sammanfattar veckans seminarium genom att diskutera med Kristina Jonäng, regionpolitiker, om Västra Götalandsregionens utgångspunkt för maritim utveckling och vilka viktiga frågor som regionen vill driva framåt. Darko Manakovski som är utnämnd expert till EU:s ”Mission Board for healthy oceans, seas, coastal and inland waters” kommer att ge oss den senaste informationen om ”Missions” och den tänkta vägen framåt. Vi får också lyssna till Magnus Andersson från näringsdepartementet som arbetar med att ta fram den marina delen av den nya svenska bioekonomistrategin. Han arbetar även med dessa frågor inom det Nordiska samarbetet.

Tillsammans har vi sedan en avslutande spaning kring hur dessa aktuella processer har bäring på det vi gör här i Västra Götaland.

Medverkande 
Kristina Jonäng, ordförande regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen
Magnus Andersson, departementssekreterare, Näringsdepartementet
Darko Manakovski, expert till EUs Mission Board for healthy oceans, seas, coastal and inland waters

 

Publicerad: