Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

15 mars: Textil och mikroplaster

Publicerad: Uppdaterad:

Seminarium den 15 mars 2018, kl 08.30 – 16.30. Dags att anmäla sig till andra mötet i dialog för en hållbar textil värdekedja med fokus på miljö och kemikalier! Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen bjuder in till det andra dialogmötet, inom det treåriga initiativet Dialog för en hållbar värdekedja med fokus på miljö och kemikalier.

På dialogmötet kommer vi gemensamt att tillföra kunskap och diskutera hur vi kan hitta lösningar som bidrar till en mer hållbar textilproduktion och konsumtion, med utgångspunkt i hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

 

Läs mer och anmäl dig här >>

Syftet med textildialogen är att bidra till minskad miljö- och hälsopåverkan från textilbranschen i hela värdekedjan för att skapa resurseffektiva och giftfria kretslopp. Genom dialog och medskapande som metod vill Naturvårdverket och Kemikalieinspektionen involvera berörda aktörer för att skapa handlingskraft runt relevanta frågor i den textila värdekedjan. Dialogen sker i samarbete med myndigheter, forskare, textilbransch och frivillig organisationer samt andra aktörer inom textilområdet.

Initiativet kommer från regeringsuppdraget om hantering av textilier 2016 där Naturvårdsverket föreslog att genomföra textildialogen i samarbete med Kemikalieinspektionen. Dialogen kommer att pågå i tre år och vid varje dialogmöte kommer ett speciellt tema att belysas.

Publicerad: