Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Almedalen 2018

Publicerad:

Almedalen 2018 bjuder på många maritima evenemang. Aktörer inom Maritima klustret i Västsverige står som värd för två spännande seminarier på Västsvenska arenan och ett evenemang på Fenomenalen. Missa inte dessa.

 

Är du inte på plats i Almedalen går det att följa seminarierna på Västsvenska arenan på Facebook på vastsvenskaarena.se

Havets möjligheter – innovationer och hållbar blå tillväxt

När: 2018-07-02 10:30-11:30
Var: Västsvenska arenan, Visby
Arrangör: Centrum för hav och samhälle vid Göteborgs universitet, Havsmiljöinstitutet
Länk till Almedalskalendern >>


Världens hav står inför stora utmaningar men det finns också stora möjligheter att nyttja de marina resurserna på nya och mer hållbara sätt än idag. Vilka nya arbetssätt och tekniska innovationer behöver utvecklas? Och hur kan forskningen bidra till genomförande av den svenska maritima strategin?
Alger kan bli både näringsriktig mat, fordonsbränsle och fungera som alternativ till plast. Nya sätt att odla sjömat i cirkulära system testas med innovativa tekniker. Tack vare ny kunskap kan ålgräsängar skyddas och restaureras. Drönare kan bidra till framtidens miljöövervakning. Detta är endast ett axplock av de stora möjligheter som finns för att skapa en hållbar blå tillväxt så att Sveriges maritima strategi kan förverkligas. För att lyckas krävs ökad kunskap om haven, biologin och tekniker samt innovationssystem som knyter ihop forskning, entreprenörskap och samhällsplanering. Hur kan universitet, näringsliv och myndigheter arbeta tillsammans för att uppnå de globala hållbarhetsmålen? Hör forskare och representanter från innovationssektorn i Västsverige diskutera havets möjligheter.

Känn och smaka på havet – vi behöver det

Tid: 2018-07-03 kl 14.00 -16.00
Arrangör
: Havsmiljöinstitutet, Göteborgs universitet, Havs- och vattenmyndigheten, Blått centrum
Plats
:Fenomenalen science center, Skeppsbron 6
Länk till Almedalskalendern >>

Marin pedagogik ger barn, unga och vuxna mer kunskap och förståelse för havsmiljöfrågor. Med idérikedom och något för alla sinnen kan man väcka intresse och engagemang för havets betydelse och därigenom ökar chanserna till mer hållbart nyttjande av havets resurser och biologisk mångfald.
Kom och se hur vi kan undersöka havet och få information om de växter och djur som finns där. Att bevara och nyttja haven och marina resurser på ett hållbart sätt är ett av målen i Agenda 2030. För att nå det behövs en bredare kunskapsspridning för att värna den biologiska mångfalden i havet och minska skräp, föroreningar, försurning och utfiskning. Marin pedagogik är en väg att uppnå de globala hållbarhetsmålen. Välkommen att pröva på och se olika havsexperiment!

Testbäddar för marin innovation – så når vi hållbar blå tillväxt

När: 2018-07-05 13:30-14:30
Var: Västsvenska arenan, Visby
Arrangör: Västra Götalandsregionen och Maritima Klustret i Västsverige
Länk till Almedalskalendern >>

Havet täcker mer än 70% av jordens yta, men bara en liten del är utforskad. Rätt använt rymmer havet en potential att lösa våra framtida samhällsutmaningar. Hur bygger vi infrastruktur, testbäddar och andra förutsättningar för en stark marin innovationskultur i Sverige?
Vad kan vi göra regionalt och nationellt för att bidra till hållbar blå tillväxt? Och hur kan vi svara upp mot målsättningarna i den nationella maritima strategin och de globala hållbarhetsmålen? Smart Ocean är ett nytt initiativ för nya möjligheter till att initiera, driva och samordna forsknings- och innovationsprojekt med fokus på havets möjligheter. Initiativet är också kopplat till Kristineberg Marine Research and Innovation Center som är under uppbyggnad med siktet inställt på att bli ett världsledande marint center och kommer att erbjuda testbäddar och avancerad marin infrastruktur för utveckling av bland annat marin fossilfri energi och hållbar sjömat. Båda satsningarna är nära kopplat till det Maritima klustret i Västsverige där det de senaste tio åren strategiskt arbetats för att stärka och utveckla den maritima sektorn.

 

Fler maritima arenor och seminarier

Lighthouse och Maritim mötesplats>>

Östersjödagarna >>

Publicerad: