Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

2 juli: Vi sätter havet i fokus i Almedalen 2019

Publicerad: Uppdaterad:

Ett av hav av möjligheter

Den 2 juli i Visby under Almedalsveckan arrangerar Maritima klustret i Västsverige tillsammans med Havsmiljöinstitutet och Göteborgs universitet en hel dag med spännande seminarier och utställning på temat - ett hav av möjligheter. Nedan finner du  kort information om varje seminarium med länk till programmet.  

Marina innovationer - Utmaningar och digitala lösningar

Hur kan digitala innovationer lösa marina utmaningar och bidra till en hållbar blå tillväxt?

Dag och tid: tisdag 2 juli kl 09.00 – 09.45
Plats: Fenomenalen Science Center på Gotland, Skeppsbron 6, Visby
Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58108

Varför mår laxen dåligt – och vad kan vi göra åt det?

De senaste åren har det rapporterats om döda, sjuka och försvagade laxar från många av Sveriges älvar. Sjukdomsproblem och dödlighet varierar mellan bestånd och från år till år. Aktuell forskning visar att laxens ohälsa troligen har flera orsaker. 

Dag och tid: tisdagen den 2 juli, klockan 10.00 – 10.45
Plats: Fenomenalen Science Center på Gotland, Skeppsbron 6, Visby
Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58239

Fritidsbåtars miljöpåverkan – och vägen mot ett hållbart båtliv

 Fritidsbåtar har en betydande miljöpåverkan på våra hav, framförallt i kustnära områden där påverkan ständigt ökar. Bottenfärger läcker tungmetaller i småbåts- och naturhamnar. Bryggor bidrar till att viktiga ålgräsängar minskar och svallvågor och avgaser påverkar och försämrar den marina livsmiljön.

Dag och tid: tisdagen den 2 juli kl. 11.00 – 11.45
Plats: Fenomenalen Science Center på Gotland, Skeppsbron 6, Visby
Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58191

Framtidens yrke: Blå bonde

Det svenska vattenbruket har en stor tillväxtpotential.  Att bli Blå bonde kan vara det nya framtidsjobbet! Hur kan uppfödning av fisk utvecklas och expandera på ett hållbart sätt? Och vad krävs för att odla fisk med omtanke?

Dag och tid: tisdag 2 juli kl 12.45 – 13.30
Plats: Fenomenalen Science Center på Gotland, Skeppsbron 6, Visby
Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58424

Framtidens mat – nya spännande arter från havet

Jämfört med många andra länder bedrivs det ett väldigt begränsat marint vattenbruk i Sverige. Det finns stora möjligheter att odla mer än blåmusslor längs de svenska kusterna. Vilka nya innovativa, lösningar och spännande marina arter kan bidra till ökad produktion av hållbar mat från havet?

Dag och tid: tisdag 2 juli kl 13.30 –  14.15
Plats: Fenomenalen Science Center på Gotland, Skeppsbron 6, Visby
Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58445

Vad krävs för ett livskraftigt och expanderande hållbart vattenbruk?

Entreprenörer som vill utöka och utveckla hållbart vattenbruk i Sverige tampas med stelbenta regelverk och långdragna tillståndsprocesser. Vad behöver förändras för att möjliggöra en framtid med odling av näringsriktigt och god mat genom ett hållbart vattenbruk?

Dag och tid: tisdag 2 juli kl 14.15 – 14.45
Plats: Fenomenalen Science Center på Gotland, Skeppsbron 6, Visby
Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58474

Havet – en del av Sveriges bioekonomi

Hur kan havets enorma resurser användas för att skapa hållbara råvaror till industrin och bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle? Vilka möjligheter och hinder finns idag?

Dag och tid: tisdag 2 juli 15.00 – 15.45
Plats: Fenomenalen Science Center på Gotland, Skeppsbron 6, Visby
Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58138


Utställning hela dagen

Träffpunkt -  Ett hav av möjligheter

En träffpunkt för ny kunskap om havet. Kom och besök oss för att diskutera frågor om havet och de marina resursernas möjligheter för att skapa omställning till ett hållbart samhälle. I vår utställning finns akvarier med marina organismer och möjligheter att tillverka eget algsalt. Klockan 12.00 bjuds på lättare mat för alla som är intresserade av att diskutera havsfrågor i mingelform tillsammans med oss. Först till kvarn..

Dag och tid: tisdag 2 juli kl 09.00 – 16.00
Plats: Fenomenalen Science Center på Gotland, Skeppsbron 6, Visby
Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58316


Inom sjöfart arrangerar Maritim Forum tillsammans med Lighthouse flera seminarium under Almedalsveckan. Nedan presenteras ett urval.

Sjöfartspolitisk riksdagsdebatt: hur får vi fart på överflyttningen från väg till sjö?

Frågor såsom skattenedsättning på landel, finansiering vid nybyggnation av fartyg 12–24 meter samt inte minst – hur får vi fart på överflyttningen från överfulla spår och vägar till den glest trafikerade vattenvägen?
Riksdagsledamöterna kommer mötas i en debatt.

Arrangör: Maritimt Forum, Sveriges Skeppsmäklareförening, Skärgårdsredarna, Lighthouse, Sveriges hamnar, Svensk Sjöfart
Dag och tid: 2/7 2019 11:00 - 11:45
Plats: Hamngatan 1, trädgården Platsbeskrivning: Maritima Mötesplatsen, Hamngatan 1
Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56437

Hur arbetar myndigheterna med hållbarhet och miljö inom den maritima sektorn?

Nationella och internationella mål om klimatet styr idag den maritima sektorn och hållbarhet står högt på agendan för sektorn. Vilka förutsättningar har myndigheterna för att arbeta med hållbarhet och miljö? Hur hittar man synergier och vad kan aktörerna lära av varandra?

Arrangör: Föreningen Svensk Sjöfart, Skärgårdsredarna, Maritimt Forum, Lighthouse, Sveriges Hamnar, Sveriges Skeppsmäklareförening
Dag och tid: 1/7 2019 11:00 - 11:45 Plats: Hamngatan 1, trädgården, Maritim Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56120

Hur möter vi framtidsutmaningarna inom den maritima sektorn och transportsektorn?

Hur säkerställer man kompetensförsörjningen och vad står högst på agendan för framtidens och dagens makthavare?

Arrangör: Föreningen Svensk Sjöfart, Maritimt Forum, Lighthouse, Skärgårdsredarna, Sveriges Hamnar, Sveriges Skeppsmäklareförening
Dag och tid: 3/7 2019 11:00 - 11:45
Plats: Hamngatan 1, trädgården, Maritim Mötesplats
Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56122

Publicerad: