Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

18 september - Nya råvaror i foder till fisk och kräftdjur för utveckling av hållbart vattenbruk

Publicerad:

Välkomna till en heldag om nya foderråvaror till fisk och kräftdjur för utveckling av hållbart vattenbruk tillsammans med NORMACULTRE och Maritima klustret i Västsverige den 18 september i Göteborg.

Det MISTRA-finansierade NOMACULTURE-projektet arrangerar tillsammans med fokusområdet Marina livsmedel inom Maritima klustret i Västsverige en workshop med fokus på nya spännande ingredienser i fisk- och kräftdjursfoder med potential att bidra till ett mer hållbart vattenbruk.

Vi kommer under dagen presentera ett potpurri på nya ingredienser för foder till odlade vattenbruksdjur, fisk och kräftdjur, som utvecklas inom ett växande antal företag och forskningsprojekt i Sverige med fokus på Västra Götalandsregionen. Vi kommer även att diskutera framtida behov och möjligheter för utveckling och etablering av foderföretag i Sverige.

Dagen inleds med tre övergripande presentationer, en om det tvärvetenskapliga projektet NOMACULTUREs resultat när det gäller foderutveckling, en föreläsning om Livscykelanalys (LCA) med fokus på fiskfoder och en föreläsning om foder för fisk och kräftdjur med fokus på sammansättning, fysiska egenskaper, produktion och näringsbehoven hos de odlade organismerna.

Efter gemensam lunch presenterar ett antal företag och forskningsprojekt nya, spännande råvaror och hur dessa kan utvinnas ur rest-strömmar av olika slag och användas som högvärdiga foderingredienser. Därefter det finns möjlighet till frågor och diskussion med presentatörerna.

Dagens avslutas med en paneldiskussion med regionala och kommunala beslutsfattare som får ge sin bild av hur de ser på potentialen i att satsa på en utveckling av nya foderingredienser och produktion av lokala och hållbara foder till ett växande vattenbruk på västkusten.

Datum: 18 september, 2018
Tid: 10.00 - 16.00
Plats: Zoologen, Göteborgs universitet, Medicinaregatan 18A, Göteborg
Anmälan: senast den 10 september på länken >>

Program

09.30 Registrering, kaffe och fralla

10.00 Inledning - Varför vi behöver hitta nya alternativa foderingredienser

Kristina Snuttan Sundell, SWEMARC vid Göteborgs universitet och projektet NOMACULTURE.

10.20 Livscykelanalys (LCA) av fiskfoder
Kristina Bergman från RISE presenterar hur LCA kan beskriva fodrets roll för vattenbrukets hållbarhet både vad gäller mängd och sammansättning av fodren samt ersättning av ingredienser med nya mer hållbara alternativ.

11.00 Sammansättning och produktion av foder för vattenbruksdjur
Markus Langeland och Aleksandar Vidakovic, SLU och Uppsala, presenterar grundläggande och specifika krav på sammansättning ex gällande makro- och mikronäringsämnen, samt fysikaliska egenskaper hos foder för olika vattenbruksarter.

11.40 - 12.45 Lunch

12.45 - 14.30 Presentationer av alternativa foderingredienser med fokus på råvaror som har potential att fungera väl i foder till vattenbruksorganismer

Sjöpungar
Fredrik Norén, Marin Biogas

Mikro-svampar
Patrik Lennartsson, Mycorena

Musslor
Odd Lindahl och Sofia Kocher, Mussel feed

Makroalger
Göran Nylund och Fredrik Gröndahl, Kosteralg AB

Mikroalger
Angela Wulff och Sofie Allert, Swedish Algae Factory

Restströmmar från beredningsindustrin - ensilage
Mursalin Sajib, Chalmers och projekt Ensilage

Filleteringsbiprodukter från fiskberedningsindustrin - proteinisolat
James Hinchcliffe, SWEMARC vid Göteborgs universitet och projekt NOMACULTURE
 

Processvatten från sjömatsindustrin - proteinisolat
Ingrid Undeland, Chalmers, Projekt NovAqua & AquaStream

Restströmmar från skogen, pappersbrukens processvatten
Karin Willquist, RISE och projekt MultiBio

Insekter
Aleksandar Vidakovic, SLU

14.30 Fikapaus och frågestund med presentatörerna

15.00 Diskussion med regionala och kommunala beslutsfattare om potentialen i satsningar på utveckling av lokal, hållbar och innovativ foderproduktion till ett växande vattenbruk på Västkusten

Workshopen är kostnadsfri. Begränsat antal platser. Anmäl dig på länken nedan senast den 10 september.

ANMÄLAN >>

Välkommen!

 

 

Publicerad: