Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

10 sept: Hur det står till med sillen

Seminarium 10 september 2021, kl 9–12 i Simrishamn.

Arrangör: Maritimt centrum, Simrishamn

Hur det står till med sillen och finns det genetiska skillnader inom sillbeståndet i Östersjön?

Sillen, som i norra Östersjön kallas strömming, har haft en helt central betydelse för livsmedelsförsörjningen i norra Europa sedan medeltiden, och brukar ofta kallas ”havets silver”. Den senaste tiden har sillfisket i Östersjön fått mycket uppmärksamhet då främst till följd av rapporter om minskande bestånd i kustnära områden. Viktiga aspekter i denna debatt är vad sillen ska användas till – som fiskmjöl till laxodling i Norge, eller som mat till människor och de stora trålarnas vara eller icke vara i Östersjön.

Grunden till en god förvaltning är kunskap om populationsstrukturen, det vill säga förekomsten av olika bestånd och deras vandringsmönster. Idag förvaltas sillen/strömmingen i Östersjön som ett fåtal stora bestånd. Tidiga genetiska studier baserad på en handfull genetiska markörer kunde inte påvisa några tydliga gene-tiska skillnader mellan sill från olika geografiska områden och inte ens mellan sill och strömming. Denna bild har totalt ändrats tack vare den omfattande genetiska kartläggning som på senare tid genomförts i olika studier och som baseras på sekvensanalys av hela arvsmassan.

Kan man med dessa nya metoder hitta subpopulationer inom det som vi idag betraktar som ett bestånd? Kan dessa metoder hjälpa oss att förstå samband och skillnader mellan strömmingen i öppna havet och den vid kusten? Kan dessa verktyg underlätta för att skapa en hållbar förvaltning av våra sillbestånd?

Anmäl dig här >>

Program

Varje pass innehåller ett föredrag och tid för frågor och diskussion.

09.00 Välkommen till Simrishamn och praktisk information
09.15Vad har modern genetik lärt oss om sillens biologi?
Leif Andersson, Uppsala universitet
10.00 Paus
10.15 Förvaltning av sill och strömming i Östersjön
Ulf Bergström, SLU
11.00 Paus
11.15 Ett genetiskt övervakningsprogram för biologisk mångfald
Linda Laikre, Stockholms universitet och Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet
12.00 Sillunch


Senast uppdaterad: 2021-06-30 15:48