Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Företagsregister

Här kan du hämta ett företagsregister för den maritima sektorn.

Företagsregister (Excelfil, ladda ner för att öppna)

Detta är en förteckning över den maritima sektorn i Västra Götaland som bygger på tidigare arbete från Vinnova (Den svenska maritima näringen 2007-2011) och en rapport från Västra Götalandsregionen om sektorn från 2007 - 2015 samt företag från Maritima klustrets nätverk. Registret täcker alla våra fokusområden och ger en ögonblicksbild av de företag som finns i vår region. Företagsregistret är inte heltäckande men visar på bredden bland de maritima näringarna i den maritima sektorn i Västsverige.

Läs mer om SCB:s regeringsuppdrag:

Bakgrund till maritim statistik

Den maritima sektorn är knepig att definiera och många verksamhetsområden klassas, i offentlig statistik, inte som maritima i första hand. Definitionen om vad som räknas till maritima branschsegment är inte enhetlig vilket medför att olika rapporter om marina näringar sprider olika resultat om branschens storlek. Detta företagsregister är baserat på Västra Götalandsregionens rapport Maritima sektorn i Västra Götaland 2007-2015 och statistik från SCB med följande SNI-koder:       

 • Fiske och fiskodling i söt och saltvatten
 • Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk, skal- och blötdjur
 • Byggande och underhåll av fartyg, båtar och vattenbyggnader
 • Partihandel med fisk samt skal och blötdjur
 • Detaljhandel med fisk samt båtar
 • Tjänster inom sjötransport t.ex. sjötrafik, stödtjänster till sjötransport, hamngodshantering, uthyrning av fartyg.

Kategoriseringen från VGR-rapporten täcker inte in företag med maritima delverksamheter, konsulter och bemanningsföretag. SCB har arbetat med regeringsuppdraget för att utveckla den ekonomiska statistiken kring de maritima näringarna och identifierade 23 av totalt 821 näringskoder som helt och hållet maritima. För att få så låg undertäckning som möjligt tillförs ytterligare information så att maritima delverksamheter utpekade i den maritima strategin täcks in (SCB, 2018). Arbetet med en enhetlig statistik kommer sannolikt vara till stor nytta i framtiden för att följa upp den maritima strategin, och för att visa den fulla bredden av den diversifierade maritima sektorn. Den maritima strategin har visionen ”Konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö” vilket medför behov av heltäckande kunskapsunderlag för hur branschen ser ut. 

De kompletterande källorna som SCB har identifierat är:

 • Transport (sjötrafik, stödtjänster m.m)
 • Maritim teknik och produktion (varv, maritima komponenter)
 • Havet som naturresurs (Fiske & Havsbruk, beredning, Hav&Våganläggning)
 • Fritid och turism (hotell, fritids & turistbåt)
 • Service (Skeppsmäkleri, sjömätning m.m)

Tidigare rapporter har underskattat verksamheter kopplat till turism, maritim teknik och viss transport – främst kopplad till sjöar och inland (VGR, 2015). I Vinnovas rapport från 2013 delades den maritima sektorn in i bredare penseldrag än SNI-koderna och baserades på statistik för aktiebolag. Företagen delades in i branschsegment; Transport, Maritim teknologi och produktion, Havet som naturresurs, Fritid och turism, Service.

Något som inte stämmer?

Upptäcker du att ett företag som inte längre finns är med i registret får du gärna meddela oss så att vi kan korrigera med aktuell information. Om du som företagare upptäcker att ditt företag inte är med i registret och du vill vara med – kontakta sidansvarig så uppdaterar vi registret! 


Senast uppdaterad: 2018-09-12 14:39