Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Maritima operationer

Göteborg

Maritima operationer omfattar den traditionella sjöfarten och inkluderar allt från design och konstruktion av fartyg till teknik som installeras ombord och levereras av underleverantörer. I begreppet maritima operationer ingår även nya utvecklingsområden, t ex kvalificerade uppdrag till sjöfarten inom offshore samt utvecklingsområden som närsjöfart (short sea shipping) och inlandssjöfart. Utveckling av teknik och lösningar för att möta sjöfartens utmaningar inom miljö- och säkerhet skall stimuleras genom insatser på detta område.

Västsverige har en stark maritim tradition och en maritim identitet, med många globalt konkurrerande företag, varav vissa världsledande inom sina segment, samt starka forsknings- och utbildningsmiljöer. Göteborg är idag Skandinaviens största transport- och logistiknod med Göteborgs hamn som centrum och har ett maritimt underleverantörskluster, med möjligheter till att utveckla nya koncept för både fartyg, logistik- och tekniklösningar.

Kontaktuppgifter:

Värdorganisation
Lighthouse
www.lighthouse.nu

Kontaktpersoner

Åsa Burman
Lighthouse
E-post: asa.burman@lighthouse.nu

Madeleine Johansson
Business Region Göteborg
E-post: madeleine.Johansson@businessregion.se

Ida-Maja Hassellöv, Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers tekniska högskola. Forskar och undervisar om sjöfartens miljöpåverkan. Ida-Maja är också medlem av Havsmiljöinstitutets sjöfartsgrupp.
E-post:ida-maja.hasselov@chalmers.se

Fredrik von Elern, Swedish Maritime Technology Forum (SMTF)
E-post:fredrik.vonelern@ri.se

Senast uppdaterad: 2017-08-18 16:32