Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Marin energi

Marin energi är ett samlande begrepp för den förnybara energi som går att utvinna från havet, eller från vindar ute till havs. Svenska havsområden, på både väst- och ostkusten, har utomordentliga naturliga förutsättningar för havsbaserad vindkraft, vilket också är ett tema som man bedriver forskning kring inom Vindkraftstekniskt centrum på Chalmers (Swedish Windpower Technology Centre). Västra Götalandsregionen är initiativtagare till det nationella nätverket Havsvindforum. Verkstadstekniska företag som SKF och ABB är stora leverantörer till vindkraftsindustrin.

Trots att endast 0,1 % av energin i vågorna kan tillfredställa fyra gånger energibehovet på jorden, är de tekniska och ekonomiska utmaningarna så stora att EU bedömer att vågenergin endast kommer att göra en relativt litet tillskott till Europas energiförsörjning. Enligt EU-kommissionens bedömning ligger Europas ekonomiska och tekniska potential för vågenergi mellan 150-240 TWh/år (se EU-kommissionens faktablad om marin energi, 2013-08-19, Rapporter & dokument). Installerad kapacitet inom EU bedöms växa mellan 0,9 GW år 2020 till 1,7 GW år 2030, enligt kommissionens analys av framtida energiefterfrågan. Den maximala nivån ligger på 10 GW år 2020 och 16 GW år 2030, motsvarande 0,8 % respektive 1,1 %, av EUs beräknade elkonsumtion år 2020 respektive 2030.

På teknikområdet sker utveckling av en lång rad tekniska lösningar för att utnyttja energin i vågorna. Ett av de företag som kommit allra längst på global skala är det svenska företaget SeaBased. Sea Based världsledande genom sin långsiktiga satsning i vattnen utanför Orust, Lysekil och Sotenäs. Sea Based har bedrivit verksamhet i området sedan 2004 då man började mäta vågor. 2013 startade uppbyggnaden av en vågkraftspark, med placering utanför Hållö, Sotenäs kommun, som i januari 2014 började leverera el till nätet. Under 2015 kommer ytterligare 9 MW att anslutas vilket gör SeaBased Sotenäspark till världens största vågkraftspark. Drivande bakom verksamheten är förutom SeaBased även Uppsala Universitet.

Sammantaget finns det starka forskningsmiljöer i regionen som arbetar med olika delar inom havsbaserad energi, från vind-, våg- och tidvattenkraft till elektrisk transmissionsteknik. Förutom Swedish Windpower Technology Centre finns Ocean Energy Centre på Chalmers samt SP Sveriges Tekniska Institut och SSPA Sweden AB.

Till området marin energi räknas också bioenergi från havet. Flera projekt pågår inom detta område, i första hand rör det sig om algodling. Potentialen i algodling är betydande genom hög produktivitet per hektar jämfört med landbaserade grödor. Biobaserad energi från havet kan vara ett konkurrenskraftigt alternativ till biomassa från skogs- och lantbruk, när tekniken utvecklats. Västra Götaland med sina marina testmiljöer kopplade till marinbiologiska laboratorier på Tjärnö och Kristineberg har en intressant nisch inom området. Närheten till kemiindustrin i Stenungssund och Lysekil är ytterligare en viktig koppling. Förutom industriföretag som PREEM, Perstorp och Borealis finns viktiga innovationsaktörer på SP, Chalmers och Göteborgs Universitet. Inom Maritima klusterprojektet hanteras frågor kopplade till marin bioenergi främst inom klusterdelen marin bioteknik.

Kontakt

Mats Goldberg
Offshore / RISE
Tel: 010-516 54 53
E-mail: mats.goldberg@ri.se 

 


Senast uppdaterad: 2022-05-05 16:13