Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Marin bioteknik

Inom den industriella biotekniken utvecklas bland annat bioprocesser, där mikroorganismer och enzymer används för att producera kemikalier, material eller bioenergi.

Inom fokusområdet Marin bioteknik är utgångspunkten att samla starka forskningsmiljöer inom området. Vi kartlägger viktig infrastruktur för att kunna genomföra gemensamma forskningsinsatser och identifiera utvecklingsområden med potential att skapa innovationer.

Det kan vara i form av patenterbara uppfinningar, nya tjänster och nya metoder med unik och ledande kompetens inom fältet för att attrahera samarbeten och uppdrag nationellt såväl som internationellt.

Viktiga aktörer inom fokusområdet är framförallt de olika starka forskningsmiljöerna på Göteborgs universitet, Chalmers och RISE men även företag inom Life Science, bioteknik och kemiteknik som idag inte har en marin inriktning men som skulle kunna förvalta innovationer. Det långsiktiga målet inom Marin bioteknik är att inom tio år skapa en testbädd för värdehöjande av biomarina resurser med 10-20 kunskapsbaserade arbetstillfällen i regionen som kan serva Sverige och Europa med unik och modern kompetens inom fältet.

Centrum för hav och samhälle vid Göteborg universitet har ansvar att förvalta och utveckla mötesplatsen för marin bioteknik.

Uppdrag

  • Samla forskningsmiljöerna till en gemensam satsning för att utveckla marin bioteknik inom regionen
  • Utveckla och stödja en utbildning inom marin bioteknik på masternivå gemensamt vid Göteborgs universitet och Chalmers med nära anknytning till näringslivet
  • Utveckla en plattform för innovation inom marin bioteknik

Då marin bioteknik är ett förhållande nytt område för regionen finns mycket få näringslivsaktörer. Genom att skapa en plattform för möten och samverkan mellan forskningsmiljöer och näringsliv i angränsande områden finns möjligheter att driva på utvecklingen mot ett bärkraftigt näringsliv i regionen inom marin bioteknik.

En i regionen stark bransch som kemiteknikbranschen har ett intresse för omställning till ”grön” produktion och har därför potential att ta en viktig roll även i utvecklingen av marin bioteknik. Det finns också tydliga kopplingar till klusterdelen inom marina livsmedel med vilka vi kommer ha regelbundna kontakter och möjligen gemensamma satsningar.

Verksamheterna har också en tydlig koppling till den satsning på ”Blue Growth” som EU gör i sitt nya forskningsprogram ”Horizon 2020”.

Länk EU

www.marinebiotech.eu

Kontaktuppgifter

Värdorganisation

Centrum för hav och samhälle, Göteborgs universitet
Besöksadress: Seminariegatan 1F
Postadress: Box 260, 405 30 Göteborg
havochsamhalle.gu.se

Kontakt

Anders Blomberg

Anders Blomberg, Professor, Göteborgs universitet, anders.blomberg@cmb.gu.se


Senast uppdaterad: 2021-05-10 10:43