Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Havsförvaltning

Tjärnö

Havsförvaltning binder samman hela det maritima klustret i Västra Götaland och inkluderar allt som handlar om reglering av aktiviteter och påverkan på havet.

Kulturell och rättslig tradition har skapat olika regelverk när det gäller användningen av havets resurser. Dessa kan därför både överlappa och ha inneboende konflikter. Kunskap och samverkan behövs därför för att undvika att dessa regelverk underminerar utveckling enligt politiskt beslutade mål.

Effektiv, ekosystembaserad förvaltning av havsresurser förutsätter också att olika instrumenten för förvaltning av hav integreras. Detta innebär bland annat att hänsyn tas till åtskilliga rättsakter och policys med koppling till bl.a. miljöskydd, energi, fiske och transporter. Likaså kräver framgångsrik havsförvaltning en omfattande integration mellan olika förvaltningsnivåer, från den internationella, till den nationella, regionala och lokala nivån. Det är därför viktigt att involverade aktörer och förvaltningssystemet samarbetar och kommunicerar effektivt med varandra.

Mot denna bakgrund syftar arbetet inom fokusområdet havsförvaltning till att utveckla samverkan kring havsförvaltning och havsplanering. Arbetet greppar också över närliggande regelverk och strategier i samverkan med relevanta aktörer i regionen och internationellt. Vi arbetar på olika sätt för att höja kunskapsnivån om havsförvaltning bland nyckelaktörer och för att etablera arenor för utbyte av forskningsresultat och erfarenheter mellan förvaltning, forskning och näringar.

 

Länkar till havsplanering inom EU

European MSP Platform>>

Värdorganisation
Centrum för hav och samhälle, Göteborgs universitet
Besöksadress: Seminariegatan 1F
Postadress: Box 260, 405 30 Göteborg
havochsamhalle.gu.se

Ambassadör Havsförvaltning
Lena Gipperth, professor i miljörätt,
Juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet
lena.gipperth@law.gu.se

Kontaktperson Maritima Klustret
Astrid Burhöi
E-mail: astrid.burhoi@vgregion.se

David Langlet

David Langlet,

Professor i havsförvaltingsrätt, Juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, david.langlet@law.gu.se


Senast uppdaterad: 2022-05-05 16:12