Rapporter

Rapporter och skrifter som publicerats av eller i samarbete med Maritima klustret i Västsverige

Publicerat under 2019

 

Affärspotentialen för biomarina näringar - Ladda ner rapporten här >> (pdf)

Scary Seafood rapport lanserad 25 januari 2019 >> (pdf)


Publicerat under 2018

Maritima klustret i Västsverige - Omvärldsanalys om våra olika fokusområden

 

Maritima klustret i Västsverige  - verksamhetsberättelse från 2017 (pdf)

Publicerat under 2017

 

 

 

Publicerat under 2013

Maritima kluster i Västra Götaland 2012 (pdf)

 

 

Senast uppdaterad: 2019-03-18 15:40