Arter

En viktig slutprodukt från projektet är en rapport med information om djur och alger som kan vara aktuella som "scary seafood". Som ett första steg ska vi bestämma vilka arter eller grupper av djur och alger som vi ska gå vidare med. Några förslag är:

 • strandsnäckor
 • strandkrabbor
 • hjärtmusslor
 • japanska ostron
 • tångräkor
 • hästräkor
 • sjögurkor
 • bläckfisk
 • sjöborrar
 • valthornssnäckor
 • små kammusslor
 • trollhummer
 • trollkrabba
 • simkrabba
 • sandskädda
 • öronmanet
 • skeppsmask
 • tarmsjöpung
 • alger, till exempel sockertare, havssallat och purpurtång 

Det kan även handla om delar av fiskar eller djur som inte används idag. Som till exempel ryggben, huvuden, fenor och andra biprodukter från filletering av fisk.

Senast uppdaterad: 2018-04-12 09:47