Vision och mål

Västsvenska maritima strategin utgör grunden för Maritima klustret i Västsverige.

Visionen

”Västsverige ska vara en av Europas ledande maritima regioner med lösningar inriktade på innovation samt miljöanpassad och hållbar utveckling. ”

Mål

”Stärka och utveckla den maritima sektorn i Västra Götaland genom att öka möjligheterna för hållbara innovationer och kunskapsbaserad tillväxt.”

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:34