Samarbetsorganisationer

Maritima klustret i Västsverige består av ett stort nätverk av aktörer från akademi, näringsliv och offentlig sektor. Följande organisationer bidrar med kunskap, engagemang och tid i det olika arbetsgrupperna.

Senast uppdaterad: 2018-04-12 11:54