Samarbetsorganisationer

Maritima klustret i Västsverige består av ett stort nätverk av aktörer från akademi, näringsliv och offentlig sektor. Följande organisationer bidrar med kunskap, engagemang och tid i det olika arbetsgrupperna.