Utveckla Västsveriges konkurrens­­­kraft

EU-programmet Skåne-Blekinge (regionalt strukturfonds­program) utlyser stöd för insatser som stärker små och medelstora företags konkurrenskraft samt övergången till en mer koldioxidsnål ekonomi

Senast uppdaterad: 2018-06-13 10:33