Utveckla Västsveriges konkurrens­kraft

MKV

EU-programmet Västsverige (regionalt strukturfondsprogram) utlyser stöd för insatser som stärker små och medelstora företags konkurrenskraft samt övergången till en mer koldioxidsnål ekonomi.

Läs mer om programmet Västsverige>>