Utveckla Västsveriges konkurrens­kraft

MKV

EU-programmet Västsverige (regionalt strukturfondsprogram) utlyser stöd för insatser som stärker små och medelstora företags konkurrenskraft samt övergången till en mer koldioxidsnål ekonomi.

Läs mer om programmet Västsverige>>

Senast uppdaterad: 2018-04-23 09:31