Uppdrag att kartlägga varor och tjänster samt identifiera marknader för svenska produkter inom det maritima området

I syfte att stärka exportfrämjandet inom det maritima området uppdrar regeringen åt Sveriges export- och investeringsråd Business Sweden att kartlägga det svenska utbudet av varor och tjänster inom området, samt identifiera internationella marknader där svensk export kan ökas.

 I uppdraget ingår även att bidra till att matcha marknaderna mot efterfrågan på svenska lösningar.

Ta del av hela regeringsuppdraget på regeringen.se

Senast uppdaterad: 2018-04-23 09:31